Eigen foto

Aangeboden door Aeres hogeschool

Gewastour leerzaam traject voor studenten

24 Juni 2020

Niet alleen het leren kijken naar groei en ontwikkeling van het gewas is een interessant voordeel van de Gewastour, ook het contact met de andere deelnemers uit heel Nederland. Aeres Hogeschool Dronten integreert de Gewastour in de module Teeltoptimaliatie en Advies om de studenten nog beter voor te bereiden op een eventuele toekomstige functie als adviseur.

,,Voor ons als studenten is dit een mooie gelegenheid om meer te leren over het gewas en we leren gelijk hoe we dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren'', vertelt Sanne Maas, tweede jaarsstudent Tuinbouw en Akkerbouw en een van de deelnemende studenten aan de Gewastour.

De studenten kijken gedurende het groeiseizoen onder meer naar: de opkomst van het gewas, aantal bladeren per plant, lengte van het laatst uitgegroeide blad, begin van de bloei, het aantal hoofd- en zijstengels per m2 etc.

Volgens begeleider en docent Piet Haak is het voor studenten interessant om deel te nemen aan de Gewastour. ,,Ze leren goed kijken naar de groei en ontwikkeling van een gewas zowel boven- als ondergronds. Ook het contact met andere telers uit heel Nederland maakt het leerzaam. Het is verbazingwekkend om te zien wat omstandigheden bij het poten, grondsoort en weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen doen met de groei van de gewassen en uiteindelijk z'n invloed hebben op de opbrengst.''

Enthousiast

Door middel van een app zien de studenten de actuele handelingen (bespuitingen, bemesting, ziekten en plagen) van de andere deelnemers. In deze app worden ook zaken gedeeld als gewasbeschermingsmiddelenkeuze, doseringen en foto's van de gewassen. ,,De opmerkingen die deelnemers erbij plaatsen geven de studenten reden tot nadenken en maakt hen enthousiast om goed in het perceel te kijken'', vertelt Haak.

Aeres Hogeschool Dronten wil graag jaarlijks deelnemen aan de Gewastour omdat het volgens de docent zeker iets toevoegt aan de theorielessen en omdat het duidelijk maakt hoe groot de verschillen zijn. Vanuit de module Teeltoptimalisaie en Advies nemen de studenten deel aan de Gewastour. In deze module krijgen de studenten lessen over teelt, bemesting, gewasbescherming etc. Ook worden ze getraind in het uitvoeren van advies en adviesgesprekken in de primaire sector waarbij het assessment ook bestaat uit het adviseren van een concreet bedrijf op een specifiek probleem. Resulterend in een adviesrapport en gesprek met de teler.

Meer stengels per knol

Een andere groep tweedejaars studenten legde in het kader van dezelfde module een proef aan om te bepalen wat de invloed was van het middel Talent op de stengelontwikkeling van de knol. Hiervoor gebruiken ze het ras Sinora. Wekelijks voeren ze metingen uit op het proefveld om de ontwikkelingen waar te nemen. ,,We hebben het idee dat pootaardappelen die behandeld zijn met Talent meer stengels per knol geven'', vertelt Pieter Riepma, tweedejaars student Tuinbouw en Akkerbouw. ,,Met behulp van de resultaten hopen we te ontdekken of er een groot verschil in stengelaantal is tussen de knollen die wel/niet behandeld zijn met Talent tijdens de bewaring.''

De proef met de Talent behandeling is een praktijkproef die de studenten zelf mochten bedenken. Sinds dit jaar heeft de hogeschool een eigen OnderwijsLeerKavel van 15 ha waar zes gewassen geteeld worden en studenten zelfbedachte of in samenspraak met bedrijven proeven/demo's aanleggen.

Voor komend jaar zijn er ook plannen om diverse onderzoeken gericht op water uit te voeren. Denk onder meer aan beregening, peilgestuurde drainage, dripirrigaties en fertigatie. Door Corona worden de onderzoeken dit jaar wel iets anders Haak: ,,We houden overal rekening mee. Ook worden proeven soms in de thuisregio aangelegd en er wordt veel gewerkt met foto/film en Excel-data opslag.''

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief