Hazera

Aangeboden door Hazera

Grote verschillen in tripsdruk tussen percelen

10 Maart 2021

Welke invloed hebben factoren als teeltwijze en perceelsligging op de ontwikkeling van uien- en bonenvlieg en trips in de zaaiuienteelt? In 2020 is op 10 locaties in Flevoland en Zeeland, een aanzet gedaan om met monitoring een antwoord op deze vraag te vinden.

In diverse teeltsystemen is gekeken naar luwte-effecten, diverse strookbreedtes, buurgewassen, ras(type), biologische of gangbare teelt.
Op basis van één jaar monitoren zijn slechts beperkte uitspraken mogelijk. De variatie in de tripspopulatie tussen percelen was aanmerkelijk, zowel tussen biologisch als gangbaar geteelde uien. Op dit moment blijkt uit de cijfers geen verschil van aantallen trips in het gewas dichtbij of verder van de perceelsrand. Wel lijken er verschillen in tripsdruk te zijn tussen buurgewassen van uien, al zijn de relaties nog niet sterk. Het monitoringsprogramma wordt in 2021 voortgezet om te komen tot verdere inzichten en conclusies.

Klik hier voor de tussenrapportage van proefjaar 2020. 

Middelen tripsonderzoek 2021: aanpassingen spuitmoment en -techniek
In 2020 zijn diverse low-risk-middelen op Thrips tabaci in ui getoetst in Tollebeek, Wieringerwerf en Colijnsplaat. Het startmoment van de behandelingen is vastgesteld met hulp van vangplaten. Bij de beoordelingen is alleen gekeken naar de larven van de trips.
Alle behandelingen in de proef lieten effect zien ten opzichte van onbehandeld, waarbij het bestrijdingseffect van chemische middelen het grootst was. Hoewel het effect minder groot was, werd er toch ook een duidelijke werking waargenomen van groene middelen.

In het vervolgonderzoek in 2021 is het verbeteren van de werking van groene middelen één van de speerpunten. Getracht wordt de verbetering te bereiken met aanpassing van het spuitmoment en de spuittechniek én het maken van combinaties.

Download de volledige rapportage over proefjaar 2020.

Dit artikel is van Uireka. Uireka is een uniek ketenproject, waar Hazera aan deelneemt. Het heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit, en daarmee het versterken van de exportpositie van de Hollandse ui.

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief