Eigen Foto

Gewastour Reinder Hogenhout

'Lang uien bewaren tot de prijs ons bevalt'

25 Maart 2022 - Robin de Winter

De Boerenbusiness Gewastour volgt dit jaar weer acht percelen met gele zaaiuien. De deelnemende telers nemen ons mee met de groei van zaai tot oogst en de beslissingen in de teelt. In deze serie bedrijfsreportages stellen wij hen voor. In het eerste deel: Reinder Hogenhout uit Kimswerd (Fr).

Het familiebedrijf van Hogenhout ligt vlakbij het begin van de Afsluitdijk, ten oosten van de Waddenzee. Een gebied waar akkerbouw maar een klein strookje is langs de kust, ten opzichte van de melkveehouderijen in het binnenland. In de boerderijwinkel worden producten van het afgelopen seizoen verkocht, zoals consumptieaardappelen en uien. Het landbouwbedrijf waar vader, moeder en zoon Reinder actief zijn, heeft ook een neventak. Hierbij adviseren en beleveren zij akkerbouwers van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden.

Gegevens akkerbouwbedrijf Hogenhout

Het akkerbouwbedrijf van de familie Hogenhout bestaat uit ruim 100 hectare kleigrond met een afslibbaarheid van 20 tot 35%. Er worden 35 hectare tafelaardappelen, 33 hectare wintertarwe, 10 hectare zaaiuien, 23 hectare suikerbieten en 8 hectare winterpeen geteeld. Het Gewastourperceel uien is 8 hectare groot en wordt deze week klaargelegd en gezaaid.

Met andere techniek grovere uien groeien
Het nieuwe seizoen is van start in de omgeving van Kimswerd. Wat betreft de teelten gaat er niet veel veranderen op het bedrijf van Hogenhout, maar het uien zaaien gaat dit jaar op een andere manier. Voorheen kwam de loonwerker altijd langs om uien te zaaien op een bed van 1,50 meter met 5 rijen. Dit jaar experimenteert Hogenhout zelf met een uienzaaier die 8 rijen zaait op 1,50 meter. Dit wordt gedaan door de zaai elementen in tweetallen dicht bij elkaar te zetten. "Op deze manier willen we proberen om grove en egale uien te krijgen. We zaaien evenveel zaad als tevoren op een hectare, maar doordat we nu drie rijen meer hebben op het bed, krijgen de uien minder concurrentie uit dezelfde rij. Wel is er meer concurrentie uit de directe rij daarnaast".

Groot assortiment tafelaardappelen
Zaaiuien vormen niet de hoofdteelt bij Hogenhout. De tafelaardappelen vullen met 35 hectare het grootste gedeelte van het bouwplan in, gevolgd door tarwe. Qua tafelaardappelrassen heeft Hogenhout een groot assortiment. "We telen de rassen Doré, Frieslander, Bildstar, Eigenheimer, Irene, Maritiema, Marjan, Karelia en Aromata. De voornaamste redenen om juist deze rassen te telen is de zekerheid in de afzet en de bestrijding van AM/Pallida. 

Voorafgaand aan de aardappelen is de tarwe wat ieder jaar een derde invult van het bouwplan. Andere gewassen vullen minder hectares in en verschillen ieder jaar. "We zitten op een grond van 20 tot wel 35% afslibbaar waardoor het niet mogelijk is om op ieder perceel zaaiuien en wortels te telen. Hierdoor verschilt het areaal zaaiuien en wortelen ook ieder jaar" Met de groenbemesters probeert Hogenhout altijd rap te zaaien na de tarwe en de vroege aardappel rassen. Groenbemesters die op het bedrijf zijn te vinden zijn bladrammenas, japanse haver en mengsels. Land ruilen met melkveehouders in de buurt wordt niet gedaan. "Veel gronden hieromheen zijn niet geschikt voor akkerbouw. Het is niet voor niks grasland."

Bewaring
In de bewaring hoeft Hogenhout ook geen afweging te maken welk gewas de voorkeur heeft, want er is genoeg capaciteit om alle gewassen op te slaan. Alle producten worden in kisten gedraaid en een deel van de wortels heeft al een bestemming voor de teelt. De rest van de producten heeft Hogenhout vrij. Reden hiervoor is de vrijheid om de handel daarvan in eigen handen te hebben. De verkoopstrategie is simpel, "bewaren tot de prijs ons bevalt, al moeten ze tot juni zitten".

Bewaring meststoffen (links) en uitgangsmateriaal en eigen pootgoed (rechts).
De uienzaaier voor 8 rijen op 1,50 meter. Tussen iedere 2 rijen zit meer ruimte, waardoor de de uien minder concurrentie ondervinden van andere rijen.
De uienzaaier die 3 bedden van 1,50 meter kan zaaien.
De uienzaaier die de eerste rode uien van het seizoen zaait.
De kalkstrooier (links), de getrokken veldspuit, een zaaitank en de aardappelrooier (rechts).
Op het bedrijf vermeerderen ze hun eigen pootgoed en stoppen ze het in kiembakjes.
Alle uien worden opgeslagen in kisten voor een optimale bewaringskwaliteit.

Machinepark
Het machinepark is uitgebreid en past goed op de grootte van het bedrijf. Op mest rijden, het wortel- en bietenzaaien en het rooien daarvan na, hebben zij alles zelf in eigen beheer. Reden hiervoor is dat ze onafhankelijk willen zijn met hun planning. Ook beschikken ze over een kalkstrooier, die ook wordt gebruikt voor derden. De hoofdgrondbewerking is ploegen en spitten. Ploegen wordt gedaan na de groenbemesting en de spitmachine wordt tevoorschijn gehaald na de teelt van aardappelen, bieten, uien en wortels. Ook beschikt Hogenhout over een haspel en zoet water die in droge perioden zeker wordt gebruikt.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Robin de Winter

Stagiair bij de Boerenbusiness Gewastour
Regenradar
Powered by Agroweer

Gewastour proefrooicijfers

Lastig groeiseizoen terug te zien in opbrengstcijfers ui

Gewastour Proefrooicijfers

Opbrengsten Innovator laagste in jaren

Gewastour uien - week 42

Laatste uien ingeschuurd, fusarium baart zorgen

Gewastour aardappelen - week 41

Aardappelrooien verloopt vlot

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox