Gewastour Rene Haaijer

'We spreiden altijd de risico's in de uienverkoop'

19 Juni 2023 - Robert Reijerse

Voor het zesde jaar op rij organiseert Boerenbusiness de Gewastour. Ook dit jaar volgen wij tien akkerbouwers door heel Nederland in hun beslissingen in de teelt van gele zaaiuien. In deze serie bedrijfsreportages stellen wij de ondernemers voor. Deze keer: René Haaijer uit Veelerveen (GR).

In Veelerveen, liggend in het zuidoosten van Groningen, is akkerbouw- en loonbedrijf Haaijer gevestigd. Loonbedrijf Haaijer is sinds 2012 volledig gefocust op de teelt van uien. Het bedrijf zaait jaarlijks rond de 600 hectare uien in de wijde omgeving. Dat gebeurt met drie zaaimachines van 3 x 2 meter. Op één bed worden 7 rijen uien gezaaid.

Meer over akker- en loonbedrijf Haaijer

Het akkerbouw- en loonwerkbedrijf Haaijer is gelegen in Veelerveen in de provincie Groningen. Het bedrijf heeft een omvang van 80 hectare en er worden aardappelen, uien, bieten en wintertarwe geteeld. De grondsoort is hoofdzakelijk zand en lichte zavel. De voorvrucht voor de uien varieert, maar voor het Gewastour-perceel is de voorvrucht aardappelen. De teeltrotatie van de uien in niet nauwer dan 1 op 7. Het Gewastour-perceel uien wat we dit seizoen volgen is 8 hectare.

Daarom 19 zakelijke en persoonlijke vragen aan René Haaijer, deelnemer aan de Boerenbusiness Gewastour Uien.

Welke uienrassen worden er geteeld op het akkerbouwbedrijf?
"We telen hoofdzakelijk Hazera-rassen. Op het Gewastour-perceel is het ras Vento gezaaid worden. We telen dit ras, omdat we er al jaren goede ervaringen mee hebben met diverse kenmerken zoals bewaarbaarheid."

Wat vind je het mooiste gewas om te telen op uw bedrijf?
"Uien! Omdat uien onze corebusiness is. Het is niet alleen de teelt zelf, maar ook alles erom heen wat de uien zo'n mooi gewas maakt. Hier in de Veenkoloniën is uien een gewas waar je vrijheid in hebt, niet alleen contractteelt. Dat is de charme van het gewas."

Zijn er nevenactiviteiten op je bedrijf naast akkerbouw?
"Naast het akkerbouwbedrijf hebben we een loonbedrijf, gespecialiseerd in de teelt van uien. Jaarlijks zaaien we 600 hectare uien. Daarnaast hebben we ook een pluimveetak."

Stro verhakselen of persen?
"Dat ligt aan de prijs van het stro, maar over het algemeen wordt het stro gehakseld. De keuze voor het verhakselen is voor structuur en organische stof in de grond."

Wat voor grondbewerking/bemesting gebeurt er voorafgaand aan de uienteelt?
"Negentig procent van de percelen wordt gespit als hoofdgrondbewerking. De bemesting voor de teelt van de uien komt uit dierlijke mest."

Frites of gekookte aardappelen?
"Frites."

Wat is de strategie wat betreft gewasbescherming in de uienteelt
"Preventief het gewas beschermen. We kunnen bespuitingen variabel toepassing. Hierdoor probeer ik op elke plek de gewenste dosering te geven. Oftewel, waar minder of geen onkruid staat een lagere dosering."

Wat zijn je hobby's?
"Werken is mijn hobby en daarnaast mijn drie kinderen. Voetbal en auto- en motorsport is ook nog een hobby van mij."

Waar ben je trots op als je kijkt naar het bedrijf of de teelt?
"Dat wij als loonbedrijf ons helemaal gespecialiseerd hebben op het telen van uien in de afgelopen jaren. Wij zijn als één van de eersten ooit begonnen met uien te telen in de Veenkoloniën."

Wat is de beste keuze/verandering geweest afgelopen jaren op het bedrijf?
"Dat we van een traditioneel loonbedrijf in 2012 overgestapt zijn naar alleen de focus op uien."

Wat staat er op nummer 1 van je bucketlist?
"Ik heb op het moment niet direct iets. Maar ik zou nog wel eens in het buitenland willen kijken hoe daar het boeren eraan toe gaat."

Naar welke werkzaamheden kijk je het meeste uit gedurende het jaar
"De zaai vind ik altijd het mooiste, maar dat is persoonlijk. Het is een hectische periode altijd in het voorjaar. Dat was ook dit jaar weer het geval. Dat maakt het ook wel weer leuk."

Uien van eigen bedrijf of uien uit de supermarkt?
"Uien van eigen bedrijf."

Wat is de verkoopstrategie van de producten?
"We doen altijd wel aan risicospreiding. We telen roze uien op contract en die gaan af land weg om de risico's in te dekken. De rest hebben we op het moment voor oogst 2023 nog vrij. Op het bedrijf is ruimte voor 1.600 ton opslag aan uien en de rest wordt bewaard in externe bewaring. De uien in externe bewaring gaan voor de kerstdagen weg. Voor de uien in eigen bewaring hebben we geen vast verkoopmoment."

Welk beroep had je uitgeoefend als je geen akkerbouwer was geweest?
"Ja zeg het maar. Ik ben jaren projectleider geweest in de industrie en dat vond ik ook mooi werk."

Wat zijn in jouw ogen de kansen en bedreigingen voor je bedrijf?
"Wat voor de één een probleem is, kan de ander  ook als uitdaging zien. De teelt van uien wordt moeilijker door diverse omstandigheden, dus daar moet je je in verdiepen. Kijken met elkaar om er samen weer uit te komen, daar liggen de kansen."

Kunnen de uien worden beregend?  Zo ja, wat is de strategie die je hanteert?
"Beregenen van de uien is hier mogelijk. De uien worden beregend met oppervlaktewater. We hebben vorig jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een bodemvochtsensor. Maar om eerlijk te zijn hebben we uiteindelijk het beregenen gewoon op gevoel gedaan."

Zonvakantie of wintersport?
"Zonvakantie."

Wat is de reden dat je meedoet aan de Gewastour uien?
"Nieuwsgierigheid, Kijken hoe het op andere plekken van het land gaat. En verder discussie en gedachten uitwisselen met andere telers."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Gewastour weer - week 21

Voor de zoveelste keer is het raak: drama op de akkers

Gewastour uien - week 21

Uien groeien hard, maar ook tegenvallers

Gewastour weer - week 20

Zware regenval teistert percelen in het zuiden

Gewastour aardappelen - week 20

Aardappeltelers maken flinke meters met poten

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden