Ruggenfrees legt ruggen aan. Boven in de rug worden uien gezaaid.
Speciale Struik Varix 3000 frees die in één werkgang 2 verhoogde bedden aanlegt. Hierdoor komen de uien 10 tot 12 centimeter hoger te liggen
De zaaiuien worden in de bovenste laag van de ruggen gezaaid.
Aanleg van proefvelden op verhoogde bedden- en ruggenteelt
De zaaimachine drukt de ruggen waarin gezaaid wordt goed aan.
Uien zaaien op de verschillende objecten.