Agrifirm

Interview Dick Hordijk

'Geen leveringsproblemen voor voer en kunstmest'

30 Maart 2022

Ja, de voer- en kunstmestvoorraden zijn krap, maar Agrifirm-topman Dick Hordijk voorziet op korte termijn geen leveringsproblemen. De marktomstandigheden zijn door de oorlog in Oekraïne nog meer gespannen dan vorig jaar. Toen bleef de winst van de coöperatie redelijk overeind, net als het dividend van €25 miljoen dat terugvloeit naar de leden. Dat is volgens de CEO geen sigaar uit eigen doos. "Niemand betaalt zoveel terug als wij, terwijl onze prijzen concurrerend zijn."

De resultaten over 2021 stellen jullie tevreden. Het afgezette voervolume krimpt echter opnieuw. Is dit geen smetje op het resultaat?
"Het voervolume is vorig jaar inderdaad wat gekrompen. Dat zat met name in de afzet van co-producten. Deze circulaire voederstroom kenmerkt zich door scherpe marges met soms ook ad hoc bestellingen. In de varkenssector waren de omstandigheden uitdagend, als gevolg van de lage opbrengsten. Dit is zowel in Nederland, Spanje en China zo. Onze post debiteuren is overigens niet hoog opgelopen. Daarbij is de bezettingsgraad in de fabrieken nog steeds op pijl. Onze klantenbestand in rundvee en pluimvee was afgelopen jaar positief. In deze sectoren zien we de komende jaren verdere groeimogelijkheden."

Dan helpt een dividend van €25 miljoen vast mee. Of is dit een sigaar uit eigen doos?
"Nee, zeker niet. Ons resultaat wordt positief beïnvloed door onze buitenlandse activiteiten en deelnemingen. Ook onze Welkoop-winkels renderen goed. Daar profiteren onze leden van. Concreet is de nabetaling zo'n €8 á €9 per ton afgenomen voer. Niemand betaalt zoveel na als wij doen, terwijl onze voerprijs concurrerend is. Dankzij onze omvang kunnen we scherp inkopen."

De kasstroom is afgelopen jaar met €18 miljoen opgedroogd tot €38,5 miljoen ton. Met de verdere stijging van de grondstofprijzen - door de oorlog in Oekraïne - is de situatie er bovendien niet makkelijker op geworden. Geeft dit problemen?
"De kasstroom is inderdaad gedaald, maar de situatie is niet zorgwekkend. Door de fors gestegen graanprijzen zijn het wel uitdagende tijden. De voerprijzen stijgen daardoor nu ook fors. Met onze beperkte marge van 2% kunnen we niet bufferen, maar zijn we genoodzaakt om de prijsstijgingen door te berekenen. Agrifirm is financieel een gezond bedrijf met een goede solvabiliteit. Wel moeten we uiteraard oppassen, maar dat is altijd zo."

Wij zijn genoodzaakt om de prijsstijgingen door te berekenen

Dick Hordijk

En dan spelen er ook nog de beperkte beschikbaarheid van granen, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest…
"Klopt inderdaad, maar onze voorraden zijn echter op orde. Er wordt onder onze klanten weinig gehamsterd, merken we. Voor dit seizoen voorzien we geen leveringsproblemen. Verder vooruit kijken is in deze tijden lastig. De stilgevallen aanvoer uit het Zwarte Zee-gebied kunnen we redelijk goed omzeilen met alternatieve leveranciers. Dit vergt wel flinke inspanningen van onze organisatie, bijvoorbeeld met de certificering voor Secure Feed. Leveringsgaranties kan ik helaas niet geven."

Jullie zijn zelf ook in Oekraïne actief. Hoe is de situatie daar nu?
"Wij hebben daar 190 personeelsleden. Tot nu toe zijn er onder hen gelukkig geen dodelijke slachtoffers. Wel vechten onze medewerkers volop mee. Hun gezinnen worden opgevangen door onze Poolse en Hongaarse medewerkers. Mooi om te zien dat dit zo gaat. Ondertussen hebben we de productie weer opgestart. Medewerkers mogen vrijwillig werken, maar de opkomst is hoog. Er is een groot urgentiebesef om de voedselvoorziening in Oekraïne op peil te houden. Onze klanten halen nu de premixen zelf op. We krijgen ook signalen dat er graan wordt gezaaid, maar de omvang is lastig in te schatten. Al met al is het een zeer schrijnende situatie. Met onze Russische joint-venture zijn we gestopt. Het effect van onze activiteiten in deze regio heeft overigens weinig impact op groepsresultaat van Agrifirm."

Terugkomend op de fors gestegen prijzen voor voer en kunstmest. Kortgeleden sprong u in de bres voor het inkomen op het boerenerf. U hoopt dat ketenpartners hun verantwoordelijkheid nemen door de marges eerlijk te verdelen. is dit niet hopen tegen beter weten in?
"Ja en nee. Het zijn inderdaad trage processen, maar ik signaleer hoopvolle trends. De samenwerking tussen Albert Heijn en A-ware in zuivel is een voorbeeld hoe het kan. Ook in de pluimveesector zijn goede initiatieven met scharrelkip. De komende tijd wordt echter uitdagend om de fors gestegen voerprijs op te kunnen vangen. Ook de retail moet daarin verantwoording nemen. Een verantwoorde voedselketen vraagt om een eerlijke margeverdeling. Wij als coöperatie maken ons daar sterk voor"

Daar helpt een vleestaks die gisteren (29 maart) door landbouwminister Henk Staghouwer is geopteerd in uw ogen vast niet bij mee?
"De overheid moet ook verantwoordelijkheid nemen voor een verantwoorde voedselketen, maar een vleestaks vind ik oneerbiedig gezegd een paardenmiddel. Als een eventuele vleestaks wordt doorberekend in de keten, is de boer hier waarschijnlijk de dupe van. Het is overigens een misvatting dat de agrarische sector als doel heeft om consumenten zoveel mogelijk vlees te laten eten. Verantwoordelijke vleesconsumptie vraagt echter niet om een vleestaks, maar om bewustwording en goede voorlichting. Daarin heeft de overheid een taak, net zoals bij de maatschappelijk bewustwording omtrent bijvoorbeeld verkeersveiligheid."

Kijkt Agrifirm, tot slot, nog naar het doen van overnames in de consoliderende veevoersector in ons land?
"Wij zetten in op organische marktaandeelgroei door ons te onderscheiden met goede producten en advies. Omzet aankopen achten wij niet per se zinvol en is daarom niet onze eerste gedachte. Als de kansen zich voordoen, sluiten we het ook niet uit."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Nieuws Boerderijverkoop

Agrifirm investeert in boerderijverkoop en begrip

Nieuws Dick Hordijk (Agrifirm)

'Boer kan niet duurzaam én goedkoop produceren'

Nieuws Oekraïne

Graanexport Oekraïne komt nu echt op stoom

Nieuws Agrifirm

'We moeten met elkaar de hele keten verbeteren'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief