Zeven vragen aan De Leeuw

Noten: van superfood naar super investering

25 Augustus 2015

Nu de economie op weg is naar herstel, groeit ook de belangstelling voor emigratie weer. Dan is Australië een optie. Wie een vertrek niet ziet zitten, kan zijn geld investeren. De notenteelt leent zich daar volgens Interfarms erg goed voor. Ewoud de Leeuw van Interfarms Australia in Alstonville noemt de rendementen gunstig. Ook investeren in akkerbouw ziet De Leeuw als een weinig risicovolle belegging met een gemiddelde historische waardevermeerdering van 5 tot 6 procent over de afgelopen dertig jaar.

De Australische notenteelt is een goede investering, stelt u. Waarom juist dit gewas en waarom denkt u dat Nederlanders daar iets mee willen?
‘Er zijn vele gewassen en type landbouwbedrijven in Australië die goed kunnen produceren en ook een goede rentabiliteit kunnen hebben. Een Nederlandse investeerder ziet het liefst dat het bedrijf (grond, gebouwen en water) ook daadwerkelijk in zijn eigendom is. Daarom is meestal een kleiner of middelgroot bedrijf de beste aanwending, afhankelijk van het te investeren bedrag. Een investering leidt tot waardevermeerdering van kapitaal. Dit is zeer afhankelijk van ligging, presentatie, kwaliteit, aan- en verkoopprijs en timing. Verder brengt het een positief financieel resultaat op aan het eind van het jaar, maar dat hangt samen met de bedrijfsvoering op het gekozen bedrijf. En hierin kan zich een probleem voordoen als het juiste management niet voorhanden is of als er plotseling veranderingen in het management aan de orde zijn. Daarom zijn sommige takken van de landbouw iets meer risicovol.’

Welke risico’s kleven er aan deze investeringen?
‘Zo goed als een investering in een melkveebedrijf kan zijn, het continu van dag tot dag managen en leiden daarvan is het grootste risico. De akkerbouw en notenteelt is bijvoorbeeld gunstiger.
Sharefarmer of pachtcontracten lopen meerdere jaren. Als er drastische veranderingen zijn, kan een loonwerker gemakkelijk worden ingezet. Daarbij komt dat er voor deze landbouwtak meer loonwerkers beschikbaar zijn. Voor de notenteelt aan de Oostkust zijn er ook meerdere loonwerkers die de gehele verzorging kunnen doen. Dit is beter te overzien en leidt tot een minder risicovolle investering. Ik snap dat een Nederlander over het algemeen niet met de notenteelt bekend is, maar het doel van een investeerder is een zo goed mogenlijke opbrengst in een vrij groeiveilige omgeving met een zo laag mogenlijk risico.’

Welke andere agrarische beleggingen zijn er in Australië voorhanden?
‘Er zijn ook diverse fondsen en investeringsmaatschappijen die in landbouw investeren. Hierbij is er echter geen controle op de bedrijfvoering. De investering is in een aandeel en niet in de grond. Het komt voor dat fondsen soms verkeerd worden toegedeeld voor management en extern management, waarbij weinig werk gebeurt voor veel te hoge prijzen. Verder is er niets te verkopen als het verkeerd gaat, omdat er geen land in bezit is. Daarom hebben wij een andere manier van werken.’

Heeft de gezondheidshype rondom noten de teelt een boost gegeven?
‘China koopt een groot percentage van onze geproduceerde noten waaronder Macadamias. De markt groeit en de toenemende gezondheidstrend zal een positieve invloed houden.’   

U spreekt van meerdere rendementvolle investeringsprojecten in de Australische akkerbouwsector. In Europa was de markt het afgelopen seizoen matig. Australië moet die jaren toch ook kennen?
‘Australië kent ook minder goede jaren, maar als we de bedrijven verpachten, ligt het grootste gedeelte van de marktrisicos bij de pachter en niet bij de eigenaar.’

Hoe groot is de belangstelling van agrarische ondernemers voor emigratie naar Australië?
‘Nederlanders investeren in of emigreren naar een groot aantal landen. De keuze heeft met persoonlijke voorkeuren te maken. Voor een investeerder is stabiliteit van grote waarde. Ook het feit dat er met een andere Nederlander gewerkt kan worden. Verder hoeft er geen andere lokale mede-eigenaar te zijn zoals in sommige Oostbloklanden. Ik merk vaak dat belangstellenden die hier voor een goede orientatie komen kijken, over het algemeen bijzonder positief zijn. Wel is de afstand naar familie en het moederland voor sommigen een belemmering.’

Enkele voordelen van Australië die u noemt zijn een sterke valuta, een stabiele economie, een lage werkloosheid en diverse agrarische mogelijkheden in zowel de veehouderij, de akkerbouw als ook in de tuinbouw. Maar er zijn vast ook andere landen waar deze sterke punten te vinden zijn. Wat maakt Australië anders hierin?
‘Australië is groot, met een geweldige variatie aan klimaten, gronden, gewassen etc.
Om ieder scenario continu te vergelijken met elke andere plek op de wereld is onmogenlijk.
Australië kwam in vergelijkingen die eerder zijn gedaan prima naar voren. De beschikbare hoeveelheid landbouwgrond op de wereld is eindig. Er wordt niet bijgemaakt. Terwijl de voedselvraag groot is en steeds groter wordt. Landbouw heeft zijn goede en minder goede tijden, maar kent toch een goede toekomst. Een stabiele investering in een stabiel land met goede beschikbare data is aantrekkelijk voor een investeerder.’

De Leeuw houdt zich sinds 1990 bezig met aankoop van agrarische objecten voor emigranten en specifiek voor investeringsprojecten, landbeheer, verpachting. Daarnaast participeert hij zelf ook in investeringsobjecten. Op 1, 2 en 3 september geeft hij voorlichtingsavonden in Nederland.

Regenradar
Powered by Agroweer
Wat voor boerenbedrijven draaien meeste omzet?

BB TV Cor Pierik

Wat voor boerenbedrijven draaien meeste omzet?

Prijsvorming in akkerbouw stelt teleur

Analyse Maandanalyse

Prijsvorming in akkerbouw stelt teleur

Nitraatrichtlijn kost 65.000 hectare landbouwgrond

Opinie Sjoerd Heestermans

Nitraatrichtlijn kost 65.000 hectare landbouwgrond

NAV: Akkerbouw de dupe van landbouwplannen

Nieuws Akkerbouw

NAV: Akkerbouw de dupe van landbouwplannen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief