Shutterstock

Nieuws Pachtbeleid

Schouten introduceert nieuwe pachtvorm

22 Maart 2019 - 12 reacties

De contouren van de nieuwe pachtregels zijn vrijdag 22 maart door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepresenteerd. Ze introduceert daarin onder meer een nieuwe, langlopende pachtvorm. Schouten wil met name de langdurige pacht en een duurzaam bodembeheer stimuleren.

Schouten schrijft in een Kamerbrief dat deze langlopende pachtvorm de nieuwe standaard wordt. De vorm moet bijdragen aan de continuïteit en moet het voor boeren makkelijker maken om langetermijninvesteringen te doen. De nieuwe pachtvorm houdt in dat de maximale termijn voor kortdurende liberale pacht geschrapt wordt. De pachters en verpachters moeten bovendien meer vrijheid krijgen om de prijzen onderling overeen te komen.

Tegelijkertijd wordt ook kortlopende pacht minder aantrekkelijk gemaakt. Hoe dit precies ontmoedigd gaat worden, is nog onduidelijk. De minister noemt hier verschillende opties voor, zoals de optie om de kortdurende pacht alleen in speciale gevallen toe te staan. Daarvoor zouden mogelijk maximale prijzen vastgesteld kunnen worden, of een soort van prijstoets (gebaseerd op de gemiddelde marktprijzen voor langdurige pacht).

Betere afspraken
Daarnaast wil Schouten dat er betere afspraken kunnen worden gemaakt tussen de verpachter en pachter. Op dit moment hebben verpachters van reguliere pacht weinig mogelijkheden om eisen te stellen aan een goed bodembeleid. Dit wil de minister veranderen. De minister denkt daarbij onder andere aan het verruimen van de mogelijkheden voor verpachters om het pachtcontract bij ongeoorloofde onderpacht te beëindigen.

De Kamerbrief ziet ze als een richtsnoer voor de nieuwe pachtwetgeving. Volgens dit nieuwe beleid wordt er dit jaar ook een conceptwetsvoorstel opgezet, die in samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming wordt gemaakt.

Brief werd verwacht
De Kamerbrief van Schouten liet al een poosje op zich wachten. De grove lijnen die de minister nu gepresenteerd heeft, zijn niet verrassend. Het ministerie heeft namelijk al vaker beloofd om zich in te zetten voor de langdurige pachtrelaties. De introductie van de langdurende pachtvorm past daar volgens de minister uitstekend bij.

Volgens Schouten is het huidige systeem niet efficiënt, omdat momenteel veelal kortdurende pachtcontracten worden afgesloten. Die contracten hebben vaak hoge prijzen, met name door de schaarste van de grond en een liberale prijsvorming. Voor de verpachters zijn de huidige reguliere (langdurige) pachtcontracten minder interessant, omdat door de huidige wetgeving de prijzen bij reguliere pacht lager liggen.

boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
12 reacties
Student 22 Maart 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10881791/schouten-introduceert-nieuwe-pachtvorm]Schouten introduceert nieuwe pachtvorm[/url]
Dus de langlopende pacht moet meer opbrengen om interessant te zijn, dus wordt duurder.
DD 22 Maart 2019
Of kortlopende pacht goedkoper, om verschil te maken.
Biohuis 22 Maart 2019
Alleen verpachten aan biologische boeren, deze gaan namelijk heel duurzaam om met de gronden.
Abonnee
jan 22 Maart 2019
Bioboeren hebben de hoogste co2 footprint !!
daan 22 Maart 2019
bio zijn de grootste vervuilers van de grond juist!!! volop koper toe passen. en de grond laten verpauperen wat nooit meer te repareren is dus is broodroof van goede gronden
Poderpipo 23 Maart 2019
Biohuis schreef:
Alleen verpachten aan biologische boeren, deze gaan namelijk heel duurzaam om met de gronden.
Wtf biohuis, de boeren die bio bedrijven hier in flevoland hanteren een intensiever bouwplan dan de meeste gangbare collegas.
Abonnee
Piet van der Eijk 23 Maart 2019
Minister Schouten acht het van belang dat de bestaande reguliere pachtcontracten gerespecteerd worden.
Bik 23 Maart 2019
Volgens mij snapt de minister niet echt waarom er zoveel kortdurende pachtvormen zijn. De pachtprijs is daarvoor niet de hoofdreden, dat is de zekerheid dat je als eigenaar de zeggenschap houdt!
Het argument om naar een pachtvorm te gaan die het de huurder mogelijk maakt langetermijninvesteringen te kunnen doen is het bewijs dat je als grondeigenaar je bij 'n twist over beëindiging aan het kortste eind gaat trekken....Daarvoor heeft men in het verleden altijd gepast en dat zal in de toekomst niet anders zijn.
???!!! 23 Maart 2019
Wat ik van belang acht is het erfrecht.
Is het nog van deze tijd dat een kind van een pachter voorrang heeft op ieder ander mens wanneer de pachter stopt?

Volgens mij zijn contracten niet erfelijk!
Zwakste in de keten. 23 Maart 2019
Korte termijn denkers bevechten de reguliere pacht ( lees langdurende pacht incl. in de plaats stelling ) , lange termijn denkers die ook weten hoe het vroeger was, bevechten de kortlopende pacht.
Indien men zijn vroegere generaties met alle ups en downs betrekt, dan keren we terug naar de oude pachtrechten opdat de HUISJESMELKERS gestopt kunnen worden
Ikket 23 Maart 2019
Alleen nog voor zonnepaneelen dus 1300 pacht 10000 oobrengst verhuur is 8700 netto voor 15 jaar, ik zeg doe mij maar 100 ha pacht koop ik een tesla.
Berry 23 Maart 2019
Die 10000 ga je nooit vangen. Stroomprijzen dalen snel. Vraag neemt af. Opwek capaciteit neemt hard toe.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief