Shutterstock

Nieuws Pachtbeleid

Reacties pachtbeleid overwegend positief

25 Maart 2019 - 2 reacties

De reacties op het pachtbeleid van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zijn vooral positief. De meest positieve reactie komt van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), terwijl de Federatie voor Particulier Grondbezit (FPG) een aantal kritische noten stelt.

De BLHB is voorzichtig positief over het nieuwe pachtbeleid van minister Schouten. In het beleid kiest zij voor lange relaties, een gezonde bodem en jonge boeren. Daarnaast wordt reguliere pacht niet uitgefaseerd, wat goed bij de wensen van de BLHB past. Het ontmoedigen van kortlopende pachtovereenkomsten is, volgens de organisatie, ook positief. Volgens hen is het tevens belangrijk dat de minister stelt dat het noodzakelijk is dat er langlopende pachtovereenkomsten worden gesloten.

Op basis van het bovenstaande is het voor de BLHB geen belemmering meer om de pachtvormen uit het akkoord van Spelderholt als basis te nemen. Dit omdat het voor de pachters onoverkomelijk was dat er in dat akkoord gesproken werd over het uitfaseren van reguliere pacht en ongeremd laten toenemen van kortlopende pacht. Nu Schouten op deze punten met de BLHB overeenkomt, is er geen belemmering meer om de pachtvormen (zoals loopbaanpacht) uit het akkoord van Spelderholt als basis te nemen.

Duurzaam bodembeheer
De pachters plaatsen daarentegen wel vraagtekens bij het feit dat ze de verpachters meer mogelijkheden wil geven om een voorwaarde te stellen omtrent duurzaam bodembeheer. "Het ontwikkelen van deze parameters wordt lastig, omdat de grondsoort, bodemopbouw en/of de aanwezige waterhuishouding per perceel verschillend is. Dit kan tot buitensporige eisen leiden. Ook de juridische haalbaarheid en invulling van dit punt is twijfelachtig", zo laat de BLHB in een verklaring weten.

De verpachters juichen dit punt juist toe, zo laat de FPG weten. "Dat er in de huidige wetgeving voor reguliere pachtcontracten geen voorwaarden gesteld kunnen worden aan het bodemgebruik, is voor veel verpachters een belangrijke reden om te kiezen voor geliberaliseerde pacht."

Langdurige pacht
De FPG is eveneens content met de nieuwe, langdurige pachtvorm. Dat is met name omdat verpachters en pachters hierdoor meer vrijheid krijgen om de prijzen, looptijd en eisen omtrent de bodemkwaliteit overeen te komen. Daarnaast laat de FPG zich ook positief uit over de introductie van loopbaanpacht.

Die pachtvorm moet minimaal 25 jaar duren, waarbij de looptijd wordt aangepast aan de leeftijd van de pachter. Daardoor eindigt de pachtvorm rond het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zowel de FPG als de BLHB staat achter deze pachtvorm, waardoor er geen belemmeringen meer lijken te zijn voor de introductie van deze vorm.

Toch is ondertoon van de verpachters iets minder positief dan die van de pachters, wat voornamelijk te maken heeft met het ontmoedigen van de kortdurende pachtvormen. Dat kortlopende pachtvormen in de toekomst een uitzondering zijn, is bij de FPG in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de FPG moet er juist een zo breed mogelijk aanbod blijven van diverse pachtvormen. Dit omdat er anders minder aanbod zal komen van beschikbare pachtgronden.

Sceptisch over bodemkwaliteit
Het NAJK is overwegend tevreden met het beleid van de minister, omdat deze gunstig is voor jonge boeren. Voor het NAJK is het belangrijk dat de minister voor langdurige zekerheid gaat en reguliere pacht ongemoeid wil laten. "Dit is voor de continuïteit van pachtbedrijven een geruststelling, want zij kunnen met vertrouwen naar de toekomst kijken", meldt Marije Klever, lid van het dagelijkse bestuur en verantwoordelijke voor het dossier pacht bij het NAJK, in een verklaring.

Daarentegen is NAJK sceptisch over het vangen van de bodemkwaliteit in een kengetal. De grootste uitdaging is, volgens de jonge boeren, om hier een praktische invulling aan te geven. Dat liet de BLHB eerder ook al weten. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Jpk 26 Maart 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10881797/reacties-op-pachtbeleid-overwegend-positief]Reacties op pachtbeleid overwegend positief[/url]
Eengoede overheid heeft geen vinger in de pap over pachtzaken. Laat dit aan vakwame sector over
Frits 26 Maart 2019
Prima dat er waarschijnlijk een einde komt aan reguliere pacht voor pensioengerechtigden waardoor onder verpachting in de ban wordt gedaan. Hetzelfde moet er gebeuren met de zogenaamde Hobbyboeren.
Het pachtbeleid is indertijd geïntroduceerd als sociale wetgeving en is mijn inziens niet meer van deze tijd. Pachters zijn als moderne ondernemers - zonder tussenkomst van de overheid - prima in staat om met verpachters tot goede en een eerlijke afspraken te komen.
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Podcast Grondcast

'Voorstel pachtwet komt er aan, dit zijn de kenmerken'

Grondcast Eelco Terpstra

'RVB wil grondportefeuille flexibel inzetten'

Nieuws Grond

Pachtnormen in heel Nederland in de lift

Nieuws Grondmarkt

Inflatiecorrectie stuwt ook geliberaliseerde pacht op

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox