Nieuws Fosfaatreductieplan

Rechter negeert bezwaar melkveehouders

21 Augustus 2018 - 1 reactie

"Nederlandse melkveehouders konden weten dat de groei van de veestapel, na afschaffing van het quotum, afgeremd zou worden door de overheid." Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft daarom geoordeeld dat het fosfaatreductieplan overeind blijft.

In 2008 werd bekend dat het melkquotum vanaf 1 april 2015 zou verdwijnen. In reactie daarop hebben veel melkveehouders de veestapel uitgebreid, waardoor het fosfaatplafond (176,3 miljoen kilo) werd overschreden. Om de mestproductie terug te dringen, was in 2017 de Regeling fosfaatreductieplan van kracht en moesten veel melkveehouders hun veestapel in aantal laten dalen tot het niveau van 2 juli 2015 (peildatum). 

Volgens verschillende melkveehouders is het fosfaatreductieplan in strijd met hun eigendomsrecht en daarop tekenden zij bezwaar aan bij het CBb. Zij beriepen zich daarbij op het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EP).

Veranderende wetgeving hoort bij ondernemersrisico

Ondernemersrisico
Het CBb heeft het bezwaar echter afgewezen en concludeert dat het fosfaatreductieplan geen vorm is van onteigening. Het plan dient, volgens het college, juist het algemeen belang; een voorwaarde van de derogatie is immers dat het fosfaatplafond niet overschreden mag worden en dat was vooraf bekend.

Het college vindt dat van de melkveehouders mag worden verwacht dat zij op de hoogte waren van de 'veeljarige mestproblematiek'. Zodoende konden zij weten dat ongeremde groei niet mogelijk was. Daarbij is veranderende wet- en regelgeving volgens de instantie onderdeel van het ondernemersrisico.

Compensatie?
Wel oordeelt het CBb dat compensatie voor de geleden schade in beeld komt als een veehouder onevenredig hard is getroffen. Landbouwminister Carola Schouten moet de belangen op individueel niveau tegen elkaar afwegen en mag een verzoek niet afwijzen met een enkele verwijzing naar het ondernemersrisico. 

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
geert 24 Augustus 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10879699/rechter-negeert-bezwaar-melkveehouders][/url]
De rechter spreekt namens de minister.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Uitspraak CBb

Melkveehouders krijgen gelijk met fosfaatrechten

Nieuws Fosfaatrechten

Juridische stappen tegen fosfaatkorting in de maak

Nieuws Fosfaat

NVWA beboet 10 melkveehouders om fosfaat

Nieuws Melk

Recent volop beweging in prijs fosfaatrechten

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief