Nieuws Droogte 2018

Australië kent unieke start in melkaanvoer

6 September 2018

Australië worstelt met de ergste droogte in 50 jaar tijd en dat begint zijn weerslag te hebben op de melkaanvoer. Het maakt dat het melkseizoen een unieke start kent. Voor de verwerkers houdt het in dat er stevige concurrentie is voor de liters die wel kunnen worden geleverd.

De melkveehouderij in Australië moest de laatste jaren stevige klappen verwerken en daar komt de hevigste droogte in 50 jaar tijd nu bij. Op verschillende plaatsen is al noodgedwongen vee naar de slacht gebracht, maar het kan nog erger. Zo is een hogere melkprijs nodig (of de droogte moet ten einde komen) om te voorkomen dat er rond de Kerst een grote groep melkveehouders failliet gaat.

Unieke wending
De hoge voerprijzen, minder vee en een lagere melkproductie leveren een unieke wending op in juli. De melkproductie neemt in die maand (ten opzichte van juni) vrijwel altijd toe, maar in 2018 gaat deze juist omlaag. Zo leverde de belangrijkste melkregio Victoria 4,9% minder melk af, kent de aanvoer in Nieuw-Zuid-Wales een achterstand van 4,6% en leverde Queensland 10,2% minder af. In totaal komt de melkaanvoer hierdoor uit op 630.700 ton, oftewel 4,2% minder dan 1 jaar eerder.

Het bovenstaande voorspelt weinig goeds voor het verdere verloop van seizoen 2018/2019. Begin september is er nog steeds geen einde gekomen aan de droogte, terwijl de eerste bosbranden al wel plaatsgevonden hebben. Slechts op een enkele plaats viel een bui.

Steun van $0,10
In een poging de melkveehouders te helpen, kwam een groep melkveehouders uit Queensland met het voorstel om $0,10 extra te gaan vragen voor drinkmelk. En dat geld is dan bestemd voor de melkveehouders die dat het beste kunnen gebruiken. Minister David Littleproud heeft het voorstel overgenomen. Tot nu toe heeft alleen het bedrijf Parmelat aangegeven door te gaan met dit voorstel. Woolworths en de andere ketens willen eerst zeker weten dat iedereen hieraan mee gaat doen.

Er is echter ook kritiek, want slechts 28% van de Australische melk wordt gebruikt voor drinkmelk. Ook is $0,10 onvoldoende om de fors opgelopen voerkosten en andere bijkomende kosten door de droogte op te vangen, maar met $0,20 kan dat wel. Toch zijn er ook veel boeren die er wel waarde aan hechten.

Gevecht om de liters melk
Een andere ontwikkeling die mogelijk kan helpen, is het gevecht om de liters. Bega Cheese gaf in een interview met Financial Review aan dat de concurrentie om de melk groot wordt en dat er daarom ook meer voor de melk betaald kan gaan worden.

Dat is iets wat begin september al te zien in. De melkprijzen lopen op, met name in een poging om de melkaanvoer in de benen te houden. Tegelijkertijd kunnen de verwerkers niet te veel uit de band springen, omdat ze acteren op de wereldmarkt. Die prijs wordt niet alleen bepaald door de Australische aanvoer.

1 Aus-$ = €0,6181

boerenbusiness.nl

Herma van den Pol

Herma van den Pol werkt sinds 2011 bij Boerenbusiness en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot marktexpert Melk & Voer. Daarnaast is zij wekelijks te zien in de marktflits over de zuivelmarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer

Inside Melk

Melkaanvoer ook in Australië op laag niveau

Inside Melk

Australië sluit met kleine plus het melkseizoen af

Nieuws Melkaanvoer

Nieuw-Zeeland laat dal melkproductie achter zich

Nieuws Nederland

Nederlandse melkaanvoer breekt met dalende trend

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief