Shutterstock

Nieuws Uitspraak rechter

Oud DOC-leden hebben recht op fusiebonus

7 September 2020

De rechtbank van Assen heeft in een tussenvonnis bepaald dat DOC Kaas de fusiebonus alsnog dient uit te betalen, zo meldt advocaat Dinant te Biesebeek die de melkveehouders bijstaat. De zaak werd eind 2017 aangespannen, omdat zij naar eigen zeggen niet geïnformeerd waren geen recht te hebben op de fusiebonus als zij lid-af zouden zijn. DOC Kaas beraadt zich op de uitspraak. 

Eind 2017 spande een collectief van 63 melkveehouders een proces aan tegen het DOC Kaas, omdat zij niet geïnformeerd waren dat zij geen recht hadden op de fusiebonus als zij lid-af zouden zijn. Op 2 september 2020 besliste

De fusie, tussen de coöperatie DOC Kaas en het Duitse DMK, werd in 2011 nog weggestemd door de leden-melkveehouders van DOC. In mei 2015 probeerden beide partijen het opnieuw, ditmaal stemden 95% van de DOC-leden voor. Dit kwam doordat de Hoogeveense zuivelverwerker de belofte deed dat de fusie de melkprijs ten goede zou komen en de leden een deel van de transactiesom zouden ontvangen. De fusie vond in 2016 plaats, de uitkering werd als plus aan de melkprijs toegevoegd. 

Beëindigen lidmaatschap
De melkprijs bleef ook na de fusie namelijk achter bij die van andere zuivelverwerkers, zo constateerden de melkveehouders in kwestie. Dit zorgde ervoor dat in de periode 2016 tot en met 2018 ruim 300 melkveehouders hun biezen pakten en zich aansloten bij andere melkverwerkers. Als reactie op het vertrek hield DOC het eerder uitgekeerde aandeel van de transactiesom in op het laatste uit te keren melkgeld, zo schrijft de advocaat Te Biesebeek. Dit aan de hand van een door de Ledenraad toegevoegde bepaling uit 2016 binnen het Huishoudelijk Reglement, waarin kort gezegd bepaald werd dat de leden alleen recht zouden hebben op de fusiebonus mits zij tot en met minimaal het jaar 2018 lid zouden blijven. Ook melkveehouders die eind 2016 vertrokken werden gekort op de melkprijs.

Een collectief van 63 melkveehouders sleepte de coöperatie vervolgens voor de rechter, omdat zij het niet eens waren met de inhouding bij vertrek. Zij zouden niet op de hoogte zijn geweest van de toegevoegde bepaling die verantwoordelijk is voor deze inhouding. In een eerder tussenvonnis bepaalde de rechtbank in Assen al dat de korting van 1 cent per kilogram eind 2016 in strijd is met het oor leden van een vereniging geldende gelijkheidsbeginsel. Bij dit vonnis verstrekte de rechtbank een bewijsopdracht aan DOC. Zij moest aantonen dat de leden-melkveehouders ten tijde van de fusiestemming geïnformeerd waren over de toegevoegde bepaling.

Uitspraak rechter 
Vorige week woensdag (2 september) kwam de zaak opnieuw voor het gerecht. DOC diende ditmaal te kunnen aantonen dat de leden geïnformeerd waren van de toegevoegde bepaling. De zuivelverwerker wist niet voor de bewijsopdracht te slagen, zo concludeerde de rechtbank in een tussenvonnis nadat enkele getuigen waren gehoord. De leden zijn noch voor, noch tijdens de stemming over de fusie op de hoogte gesteld van het feit dat zij enkel recht hadden op de fusiebonus mits zij gedurende de aankomende 3 jaar lid zouden blijven. De rechtbank concludeerde volgens Te Biesebeek ook dat de leden niet op de hoogte hadden kunnen zijn, omdat de toevoeging pas later bedacht en opgenomen is dan de stemming.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de melkveehouders alsnog recht hebben op de transactiesom, ook in het geval zij het lidmaatschap vóór 2019 hebben beëindigd.  De deelnemende melkveehouders kunnen pas de betaling van achterstallig melkgeld afdwingen op het moment dat de rechtbank met een eindvonnis komt.

Reactie DOC
DOC Kaas laat weten zich te beraden op de uitspraak van de rechter. De coöperatie beschouwt de uitspraak in het tussenvonnis nog niet als een gelopen race, gezien DOC Kaas tijdens een kort geding in 2017 over deze zaak in het gelijk werd gesteld.  

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Melk

DOC Kaas tikt bijna €50,00 aan met kale prijs

Inside Melk

DMK wil in 2022 vaste melkprijs testen bij DOC

Nieuws melk

Ruim 2 euro melkgeld erbij voor DOC-leden

Nieuws melk

DOC Kaas koploper bij gelijkblijvende melkprijs

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief