Shutterstock

Nieuws Kringlooplandbouw

'Win-winsituatie door circulaire bemesting'

25 September 2018 - Anne Jan Doorn - 2 reacties

Het Netwerk Smart Fertilization (NSF) heeft, naar aanleiding van de visie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een actieplan gelanceerd. Het doel is dat ons land koploper wordt als het gaat om kringlooplandbouw. "Circulaire landbouw is al langere tijd mogelijk en levert een 'win-winsituatie' op voor de boeren en samenleving."

"De gemakkelijkste voorwaarde van kringlooplandbouw is een circulaire bemesting", zo stelt Herre Bartlema, specialist precisiebemesting bij NSF. Volgens hem is een van de belangrijkste veranderingen dat krachtvoer uit de nabije omgeving moet komen. Ook de verandering dat het gebruik van kunstmest gereduceerd moet worden, is volgens Bartlema belangrijk. 

"Het voordeel van kunstmest is dat het een hoge concentratie heeft en dat het snel werkt. Dit kan ook bereikt worden met concentraten van de dunne fractie van dierlijke mest. Er zijn tevens voldoende alternatieven om de kringlopen te sluiten met reststromen uit onder meer de veehouderij. Zo kan zwavelzure ammoniak uit de luchtwasserij gebruikt worden voor de stikstofbemesting", zegt Bartlema.

Oprichten coöperatie
Een eerste stap is de eventuele oprichting van het Nederlands Centrum voor Ontwikkeling van de Kringlooplandbouw (NCOK), een coöperatieve vereniging met producenten als leden. De coöperatie zal zich richten op het organiseren van onafhankelijke voorlichtingen en certificering van kringlooplandbouw. "Dit is niet het vak van de bestaande coöperaties. Zij hebben belangen die niet stroken met kringlooplandbouw."

Er zijn voldoende alternatieven om de kringlopen te sluiten

- Herre Bartlema

Hoewel de kunstmestindustrie er in eerste instantie niet op zit te wachten, verwacht NSF dat ook zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. "Het gasgebruik voor kunstmest is een factor die de kringlopen verstoort, maar gelukkig is de kunstmestindustrie bezig met kunstmestproductie op basis van zonne-energie."

Bijzondere leerstoel WUR
Om de snelheid in de transitie naar kringlooplandbouw te behouden, pleit NSF voor er een bijzondere leerstoel kringlooplandbouw. "Dit past bij de ambities van Wageningen Universiteit. Belangrijk is dat wat uit de onderzoeken naar voren komt, op de proefboerderijen wordt uitgevoerd", zo zegt Bartlema.

Het belangrijkste advies aan de boeren is om niet te investeren in een kunstmeststrooier, maar in precisiebemesting. "Het levert directe winst op als de boer overstapt op precisiebemesting met circulaire meststoffen in aanvulling op dierlijke mest. En technisch is dit al langere tijd mogelijk, want de machinefabrikanten hebben hierin geïnvesteerd."

Wetgeving aanpassen
NSF pleit ook voor het afschaffen van artikel 6 in de Meststoffenwet. Dat artikel stelt dat meststoffen gelijkmatig verdeeld moeten worden. Dit is in strijd met precisiebemesting, waarbij juist ongelijkmatig over het perceel wordt toegediend.

Ook vindt NSF dat artikel 5 (dat stelt dat dierlijke mest emissiearm moet worden toegediend) niet alleen over dierlijke mest moet gaan, maar ook over kunstmest. Ook anorganische meststoffen moeten emissiearm (en in de wortelzone) toegediend worden. Dit omdat er bij een oppervlakkige toediening vervluchtiging optreed.

Het invoeren van een gewasderogatie voor het gebruik van anorganische componenten van dierlijke mest, is volgens NSF belangrijk om transitie naar bemesting op basis van dierlijke mest mogelijk te maken. Ook het gebruik van blockchain is belangrijk om bemesting op basis van dierlijke mest te kosteneffectief te kunnen certificeren.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
tem 25 September 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10880045/win-winsituatie-door-circulaire-bemesting]'Win-winsituatie door circulaire bemesting'[/url]
de laatste jaren is er bij de wur niet veel goeds weg gekomen.
Sjef O 25 September 2018
Precisiebemesting is het einde van een vruchtbare bodem, gelijkmatige verdeling van mest door de jaren heen heeft ons een zeer vruchtbare bodem gebracht en dat moet en zal gesloopt worden door alles en iedereen die probeert te verdienen aan de boeren.
De hardwerkende boer, die met veel kennis van grondgebruik, van veelal heidegrond en woeste klei een bodem gecreerd heeft dat zijn weerga niet kent in de wereld. Het bodemleven moet gevoed worden de grond heeft meststoffen nodig voor onderhoud daar past absoluut geen precisiebemesting bij.
Daarbij zal blijken dat het nauwelijks uitvoerbaar en betaalbaar is, slecht voor de concurrentie positie en de zoveelste ramp voor de portemonee van de boer, Stoppen met die ambtelijke onzin
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox