precisiebemesting

Precisiebemesting kan en gebeurt overal

Opinie Herre Bartlema

Precisiebemesting kan en gebeurt overal

Een landbouw zonder emissies. Het moet. Het kan. Met deze boodschap opende commissievoorzitter Remkes de presentatie van zijn slotadvies aan de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Nederlandse agrarische ondernemers werken al hard aan het terugdringen van emissies.
17 Juni 2020
De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

Opinie Herre Bartlema

De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

Onze koningin opent op woensdag 4 september de 'Groene Mineralen Centrale' te Beltrum, gelegen in de Achterhoek. Het project krijgt daarmee aandacht van een breed publiek en dat verdient het ook. Het gaat immers om een systeeminnovatie met een grote maatschappelijke betekenis.
3 September 2019
Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw

Opinie Herre Bartlema

Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw

Er bestaat weinig twijfel over de nut en noodzaak van een circulaire landbouwsector, zo is in het afgelopen jaar wel gebleken. Volgens mij mogen we spreken van consensus over de richting waarin de Nederlandse landbouwsector zich moet ontwikkelen. Het zal daarom niemand verbazen dat het onderwerp kringlooplandbouw in alle provincies aan de orde is geweest.
19 Juni 2019
'Win-winsituatie door circulaire bemesting'

Nieuws Kringlooplandbouw

'Win-winsituatie door circulaire bemesting'

Het Netwerk Smart Fertilization (NSF) heeft, naar aanleiding van de visie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een actieplan gelanceerd. Het doel is dat ons land koploper wordt als het gaat om kringlooplandbouw.
25 September 2018
'Precies bemesten vergt een licentie'

'Precies bemesten vergt een licentie'

Vrijdag 24 november vindt de vierde Dag van de Precisiebemesting plaats. Tijdens dit evenement wordt de 4J-Bemestingslicentie gepresenteerd. Initiatiefnemer Herre Bartlema licht toe waarom boeren over een licentie moeten beschikken.
22 November 2017
'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting'

'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting'

Nederland kampt met het probleem van regionale overschotten aan mineralen. Daarvoor is het huidige mestbeleid ontwikkeld. Echter, dit beleid blijkt behoorlijk fraudegevoelig en irrationeel, gezien de huidige stand van de techniek. Dat ondermijnt het draagvlak en dat is ongewenst, want gebrek aan draagvlak bevordert fraude.
15 November 2017
Precisiebemesting Duitsland als inspiratiebron

Precisiebemesting Duitsland als inspiratiebron

Onlangs was ik met Bureau Mestafzet en De Boer Op Advies mee op een zogenaamde "Mestmissie" naar Duitsland. Die mestmissie was bedoeld om de wensen, van onze belangrijkste klant van geëxporteerde meststoffen, beter in beeld te krijgen.
17 Juni 2017
Waarom moderne techniek gevaar is voor bemesting

Waarom moderne techniek gevaar is voor bemesting

Na het scannen van gewassen worden sensor- of satellietbeelden vaak gebruikt als basis voor het bijsturen met (stikstof) kunstmest. Een wetenschappelijke onderbouwing daarvoor ontbreekt echter. Dit experimenteren baart de precisiebemesting-sector zorgen. Zowel precisiebemesting als precisielandbouw kunnen er een negatief imago aan overhouden.
8 Juli 2016

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief