Eigen foto

Nieuws Stikstofbeleid

Mesdag: aandeel stikstof landbouw stukken lager

20 Februari 2020 - Eric de Lijster - 21 reacties

De Nederlandse landbouw is voor 25% verantwoordelijk voor de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden en niet voor 46%. Het verkeer en de scheepsvaart hebben met 42% een veel groter aandeel in de neerslag op natuurgebieden dan waar de Commissie Remkes vanuit gaat. 

Dit concludeert het onderzoek die een researchteam heeft uitgevoerd naar de stikstofdata van het RIVM, in opdracht van het ­­Mesdag Zuivelfonds. Die werd donderdagmiddag gepresenteerd op een zeer drukbezochte persconferentie op het Binnenhof in Den Haag.

Naar de doorrekeningen is door de agrarische sector lang uitgekeken, omdat onder de boeren en organisaties al langer twijfel bestond over de door het RIVM gekozen methodiek om stikstof te berekenen. Jan-Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, wond er bij de presentatie van het onderzoek in Den Haag dan ook geen doekjes om. “De boeren hebben gelijk, er is een ronduit bezopen stikstofbeleid.”

Belangrijkste conclusies Mesdag in het kort:

  • Uitstoot stikstof landbouw niet 45% maar 25%
  • Verkeer en scheepvaart hebben veel groter aandeel: 42%
  • Emissie industrie van 1% naar 6%
  • Stikstofdata is gedateerd (2017), veestapel in 2019 sterk gedaald

Boven de cijfers waar de Commissie Remkes mee rekent en dus ook het kabinet. Volgens Mesdag gaat het hier over stikstof op heel Nederland. Onder de doorrekening van het Mesdag Zuivelfonds, specifiek voor stikstof op Natura2000-gebieden.

Het stikstofaandeel voor de landbouw valt volgens het Mesdag-onderzoek lager uit, doordat door de Commissie Remkes stikstofneerslag voor heel Nederland is meegerekend, dus bijvoorbeeld ook op onder meer landbouwgrond. Formeel telt deze niet mee voor het natuurbeleid, zei Geesje Rotgers, coördinator van het researchteam. "Remkes heeft niet gekeken waar de stikstofneerslag in natuurgebieden is terechtgekomen, maar in heel Nederland." Volgens Rotgers bevestigt het RIVM deze conclusie. 

Doorrekeningen beleid niet duidelijk
Rotgers benadrukt dat van niet één van de voorstellen die het kabinet heeft aangekondigd een doorrekening openbaar is. "Ze zijn er wel, maar niemand mag ze nog zien." Doorrekeningen van het researchteam laten echter zien dat de natuurwinst van bijvoorbeeld het rijden van 100 km per uur op de snelweg slechts 0,07% natuurvoordeel oplevert.

Het team heeft ook de uitstoot van een gemiddeld melkveebedrijf van 100 koeien doorgerekend. Afgaande op een uitstoot van 1,4 miljoen gram ammoniak per gram, levert dat een voordeel van 0,03% voor de natuur dicht in de buurt. Ook voor een melkveebedrijf dicht bij een Natura2000-gebied is de het effect op de stikstofneerslag gering.

Vraagtekens bij piekbelasters
Rotgers zet grote vraagtekens bij het voornemen van het kabinet om 'piekbelasters' te saneren. "Dat is raar, want het effect op de natuur is dan heel gering. Omdat deze piekbelasters lang niet allemaal in de buurt van de natuur zitten." Sowieso is het saneren van piekbelasters lastig, omdat relatief kleine industriële bedrijven met minder dan 10.000 kilo stikstofuitstoot bij natuurgebieden niet in beeld zijn. "Terwijl 10.000 kilo wel staat voor een melkveebedrijf met rond de 750 koeien. Die vind je in Nederland niet zo veel."

Het verkeer heeft volgens het Mesdag Zuivelfonds een veel groter aandeel in de stikstofuitstoot. Vooral de scheepvaart, doordat veel vaarroutes langs en door natuurgebieden gaan, hebben ze een groot aandeel in de stikstofneerslag in Natura2000-gebieden. Mesdag komt dan ook uit op een calculatie van 42% voor het verkeer, inclusief scheepvaart.

Veel maatregelen voor weinig depositie
De conclusies van het researchteam zijn dan ook dat de uitkoop van veebedrijven heel kostbaar is en relatief weinig effect heeft. "Veel maatregelen worden genomen voor een klein beetje winst in depositie", aldus Rotgers. Ze herhaalt nog maar eens dat als iedereen en alles uit Nederland vertrekt, dan nog in een kwart van de Natura2000-gebieden de stikstofnormen niet worden gehaald. Dat komt met name door de binnenkomst van stikstof uit het buitenland, bijvoorbeeld het Duitse Ruhrgebied.

Vogelaar benadrukt in de presentatie de complexiteit van het rekenmodel van het RIVM en de stikstofmethodieken. Die zijn volgens hem zo complex dat de Commissie Remkes er ‘ook niets van heeft gesnapt’. Ook Rotgers deed een duit in het zakje. "De bouwprojecten in Nederland hadden niet stil hoeven te liggen als het kabinet haar rekenmodellen had gesnapt."

Gedateerde data
Vogelaar noemde als voorbeeld dat de stikstofdata die Mesdag heeft ontvangen van het RIVM dateren van het jaar 2017. Ook de Commissie Remkes heeft deze data gebruikt. Vogelaar benadrukt dat de realiteit er vandaag de dag heel anders uitziet.

“In december 2019 waren er 75.000 minder melkkoeien, circa 4,5%, en 240.000 minder stuks jongvee, circa 18%, dan in de door de commissie Remkes gebruikte data. Tevens is, vanwege recent onderzoek, de emissie van ammoniak bij mestaanwending op grasland 10% lager dan in de cijfers van het RIVM. En de koeien zijn efficiënter met voer dan eerder werd aangenomen wat ook nog eens een 10% lagere ammoniakemissie geeft dan in 2017”, citeert Vogelaar uit onderzoek van Wageningen UR. “Deze cijfers zijn niet meegenomen in ons onderzoek. Dus eigenlijk moet van deze resultaten nog eenvijfde af.”

Geloofwaardigheid
Hij ging ook in op de geloofwaardigheid van het onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds. Die werd de laatste dagen in de algemene media regelmatig ter discussie gesteld. “We laten al jaren heel gefundeerd en zorgvuldig onderzoek uitvoeren, waar de waarheid nooit van ter discussie is gesteld.” Vogelaar benadrukt dat het researchteam bijzonder goed heeft kunnen samenwerken met de medewerkers van het RIVM.

Ook heeft hij woensdag, onder meer samen met Landbouw Collectief-voorzitter Aalt Dijkhuizen, de bevindingen van het researchteam gecommuniceerd met een delegatie van het RIVM en het ministerie van Landbouw. “Daarin zijn we heel transparant geweest.”

Relevante vragen
Het onderzoek van Mesdag Zuivelfonds roept volgens onderzoeker Richard Zijlstra veel vragen op die in de publieke discussie en de politiek moeten worden beantwoord. Hij stelt daarbij vragen als: Is de landbouwsector nu als meest dominante en grootste veroorzaker van het stikstofprobleem in natuurgebieden aan te merken? En heeft de Commissie Remkes een volwaardig beeld geschetst van de situatie? "Zegt u het maar", zo hield hij de zaal een retorische vraag voor.

Vervolgens ontspon zich een hele discussie met de media over de methode van doorrekenen en vlogen de cijfers over en weer, hetgeen aangeeft hoe lastig het is om de stikstofdata goed te kunnen interpreteren.

Juridisch touwtrekken
De doorrekeningen van het researchteam van het Mesdag Zuivelfonds hebben iets meer dan anderhalve maand geduurd. Na lang juridisch trouwtrekken ontving Mesdag de complete stikstofdataset van RIVM in de eerste week van januari van dit jaar. Hoewel de organisatie aangaf naar buiten toe geen informatie over het verloop van het onderzoek te delen, werd al gauw duidelijk dat het Landbouw Collectief de uitkomsten wilde afwachten alvorens harde stikstofafspraken te maken met het kabinet.

De verwachte andere inzichten waren ook voor Farmers Defence Force een voorname reden om het derde boerenprotest te organiseren in Den Haag gisteren (woensdag). Of de resultaten van het Mesdag ook zijn effect gaan hebben in het kabinet en de Tweede Kamer is nog koffiedikkijken. Het CDA gaf gisteren reeds aan dat ze zeker moeten worden meegenomen in het stikstofdebat.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver gaf gisteren op de radio aan de uitkomst van het Mesdag goed te bestuderen, maar zei er direct bij niet te gaan tornen aan de geloofwaardigheid van wetenschappelijke instituten als RIVM.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Eric de Lijster

Eric is lid van de redactie van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
21 reacties
Pietje1 20 Februari 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10885941/mesdag-aandeel-stikstof-landbouw-stukken-lager]Mesdag: aandeel stikstof landbouw stukken lager[/url]
En nu; 50% vd auto's inleveren?
Gijs 20 Februari 2020
Jan Cees for president!
Egbert 20 Februari 2020
Volgens mij zijn er drie opties.
1. Iedereen het land uit en het ruhr gebied verplaatsen naar de
Oekraïne
2. Als we plantjes willen die op schrale gronden groeien moeten we
deze gronden zelf verschralen.
3. Accepteren dat de stikstof er is, en de natuur zich laten aanpassen.

optie 3 lijkt mij de meest realistische en acceptabelste. Tenslotte profiteren we allemaal van de stikstof die door mens, dier, industrie, verkeer en natuur geproduceerd wordt.
Abonnee
Fortissimo 20 Februari 2020
Kortom: "Mens durf te leven". Maar dat is alleen voorbehouden aan het plebs uit de grachtengordel. Van vrijdagmiddag tot maandagochtend aan de XTC en de witte snuif, maar de boeren vergiften ons landje met STIKSTOF. Wat een huichelarij.
Ans 21 Februari 2020

iedereen kan dus met dezelfde berekeningen zelf een uitkomst maken die je past. niemand op TV spreekt over de uitkomst bouw. die is vrij gesproken. ik hoor niks over de vliegtuigen. ik hoor niks over de industrie; dat ze pas mee tellen in de berekeningen boven de 10.000 kg stikstof uitstoot. bij landbouw telt een geboorte van een kalf al mee. ik vind het goed dat men zegt, een boer die ver van alles af zit. is vrij van de eisen. onzin dat alle boeren van heel Nederland op een hoop gegooid zijn.
jpkievit 21 Februari 2020
Door 60 jaar veel te weinig inkomsten op het boeren erf is op dit moment het gevolg dat er in ned nog 1% in de van nederlanders nog met frisse tegenzin inde sector een boterham met kaas probeert te verdienen en de opvolgers staan niet te trappelen om 40 jaar de hypotheek minimum loon en 75 uur per week te werken het mesdag fonds zal door voortschrijdend inzicht zijn waarde dubbel en en dwars gaan bewijzen
Ton Westgeest 21 Februari 2020
Jesse Klaver en lullo de Groot: zeggen niet te gaan tornen aan de geloofwaardigheid van wetenschappelijke instituten als RIVM.

Nee dat snap ik wie is er dan nog geloofwaardig Klaver?, Schouten?, de Groot? Rutte????

Maar hoe geloofwaardig is de hele overheid?? Met zijn gemanipuleerde onderzoekjes bij Justitie WOCD, bij Landbouw WUR? RIVM? Defensie RIVM? Hoe wordt door de ministeries alles naar hun hand gezet? Kijk maar naar de belastingen naar de toeslagen affaire...

Dit hele kabinet zou af moeten treden... en niet ff een dikke baan terug scoren als ze mislukt zijn zoals Wiebes of Gerrit Zalm....

Een beter voorbeeld als Wiebes kan je niet hebben. Totaal mislukt bij de belastingen, totaal mislukt bij het aardgas debacle in Groningen en nu mag hij gewoon weer mislukken bij het klimaat.....
Wat zou dit bij elkaar kosten en al gekost hebben????

MILJARDEN!!!
bblogic 21 Februari 2020
Die natura2000 gebieden zijn ontstaan door roofbouw uit het verleden om zo landbouwgronden via plaggen en schapenmest vruchtbaar te maken. De hierdoor verschraalde natura2000 gebieden zijn dus gemaakt door de boeren uit het verleden . De stikstof maakt deze gebieden weer vruchtbaar zodat er weer bomen kunnen groeien. Niks mis mee zou ik zeggen. Dus weg met die natura2000 onzin en gewoon het gezonde boeren verstand gebruiken. Dit hele stikstofbeleid is gebaseerd op drijfzand en moet zo snel mogelijk de afvalbak in.
Bob 23 Februari 2020
Beste Ton, ik heb (K)Wiebes in Amsterdam meegemaakt daar heeft hij er ook een chaos van gemaakt. Dit is trouwens tegenwoordig het handelsmerk van de VVD. Ze hebben in 020 een feestje gegeven toen hij wegging. Deze regering wordt door een stelletje incompetente idioten geleid. De partij voorzitters zijn snotneuzen die geen bagage in de rugzak hebben en alleen maar aan papegaai- en aspirinemanagement doen waar natte kretologie de boventoon voert. Ze hebben nog nooit wat in hun leven meegemaakt. Het zijn net verwende over het paard getilde arrogante betweterige kinderen. Maar dat hele stikstof gebeuren is hetzelfde als het CO2 gebeuren daar gaan we ook 1000-1500 miljard aan uitgeven voor het oplossen van een niet bestaand probleem van 0,44% van de werelduitstoot terwijl er de komende jaren 17% uitstoot door kolencentrales bij komt hetgeen meer dan een factor 1,5 is van Europa. Er zijn in de wereld 32 landen die meer dan 0,5% CO2 van de werelduitstoot uitstoten en daar isNederland dus niet bij. Die 32 landen van de 217 landen stoten samen 89% uit, 185 landen stoten dus 11% uit laten ze maar eens beginnen met die 32 landen met 10% te besparen wat veel realistischer is dan 100%. Alle kabinetten Rutte hebben alleen maar foute beslissingen genomen die ons duizenden miljarden gaan kosten. Zouden ze wel in Den Haag weten dat er ca. 80% stikstof in de lucht zit. Ik dacht dat die Schouten een boerendochter was maar volgens mij heeft ze in het verkeerde wiegje gelegen. Haar uitspraak dat zij bepaalt met wie ze spreekt is DDR 2.0 waarschijnlijk is ze vergeten dat ze volksvertegenwoordiger is dus wij bepalen met wie ze spreekt.
Dit kabinet gaat van blunder naar blunder het is een incompetent zootje dat altijd geschokt is waaruit blijkt dat ze niet weten wat in de samenleving leeft datzelfde gebeurt er in Duitsland en daarom gebeuren er zaken zoals In Hanau, de schuld van dit soort opstelling in de politiek waar de burger totaal genegeerd wordt gevoed door uitlatingen van D66, de kolencentrales moeten dicht en de helft van de boeren moeten weg, dat roept bij mij verkeerde herinneringen op en GL die het ook zo goed weet. De boer de deskundige die moet leven van de opbrengst van zijn land die zou zijn eigen land niet goed behandelen dan heb je er als overheid helemaal niets van begrepen. Mevrouw Schouten moet waarschijnlijk weer eens een paar jaar stage gaan lopen op een boerderij want ze loopt jaren achter.
RoelHanssen 23 Februari 2020
Graag veel meer investeren in de OV, trein/spoor, tram/metro, bussen in Nederland. Er zijn meer dan genoeg (snel)wegen, door nu te kiezen voor de lange termijn kan er pas echt milieuwinst komen. Dit komt de boer en de Natura2000 gebieden ten voordele.
Ton Westgeest 23 Februari 2020
Dank Bob, ik dacht ik roep al jaren in de woestijn. Gelukkig zijn er nog wel een paar die het door hebben......

Ik stem al jaren tegen, ik begon moed te krijgen met Pim Fortuin, maar de medelanders zijn halsstarrig volhardend. Stemmen is toch de enige remedie voor verandering....

En ben nog steeds van mening dat het volk krijgt wat het verdient....

ROTZOOI....op elk ministerie!!!
Pietje1 24 Februari 2020
Juist Ton
tijdbom 24 Februari 2020
Ben enkele jaren, met stoppersregeling, om gezondheidsredenen moeten stoppen. Als 1 van de kinderen de veetak verder wil doen mag dat ,mits rav aangepast. Heb nbw vergunning met zo n 2000kg NH rechten. Als mijn opvolger wil herbeginnen mag dat,maar als hij het niet wil mogen we ze ook niet verzilveren terwijl er moordend gebrek aan is. Heb ik dit goed voor, of is/word het anders.
Abonnee
Xandur van der Put 24 Februari 2020
Zeer interessant artikel met inhoudelijke reacties.
Je gaat het pas zien als je het door hebt.

https://www.foodlog.nl/artikel/mesdagfonds-aandeel-boeren-in-stikstofneerslag-op-natuur-25-verkeer-en-sche/

De boeren worden met aannames en schattingen die niet inzichtelijk zijn opgescheept met het stikstofprobleem. Door andere aannames zoals mesdag komen er andere getallen. Iedereen heeft gelijk. We moeten de aannames en vraag weten om de waarheid te achterhalen
Mark Rutte 24 Februari 2020
Wat een onzin produceert Vogelaar. Een kind kan dat zien. Hij haalt alles door elkaar. Ton heeft het al over lullo.
Abonnee
Vincent 24 Februari 2020
Mark Rutte schreef:
Wat een onzin produceert Vogelaar. Een kind kan dat zien. Hij haalt alles door elkaar. Ton heeft het al over lullo.
Wat een onzin produceert Mark Rutte. Hij haalt alles door elkaar. Ton heeft het namelijk over lullo de Groot.
Mark Rutte 25 Februari 2020
Dank Vincent voor je support en humor. Gelukkig iemand die zijn talent gebruikt...
Jochem 28 Februari 2020
Hahaha wat weer een geweldige reacties.
We komen nu echt tot de kern
Gijsbrecht 1 Maart 2020
Een topman van LTO uit Andijk, geeft Carola een 4; dat is niet veel. Carola doet niet wat vorige Ministers van L&V deden: het volk misleiden met uitstelplannen. LTO is nu boos, zij hebben geen vat meer op de Minister.
regelbedenker 1 Maart 2020
Gijsbrecht, stikstofplannen nieuw kabinet??????
Koen 8 Maart 2020
De EU wil een einde maken aan de Nederlandse landbouw/vee-teelt al verschillende decennia. Met de op maat gemaakte EU Natura2000 norm voor Nederland en de RIVM 'how to lie with statistics' gaat de EU volkomen de dienst uitmaken in Nederland. Daarna moeten we voedsel gaan importeren uit het buitenland, waar kennelijk geen "Natura2000" gebieden zijn, en waar de landbouw en vee-teelt op een nog veel goedkopere en smerige manier bedreven mag worden. Tel uit je winst.
Abonnee
Vrij grof 9 Maart 2020
Inderdaad Koen, het is 1 groot complot ( media, politiek, krant, etc etc.)
Tegen agrarisch Nederland want ja die hebben land en dat wil links en groen juist voor weinig hebben om daar hun gesubsidieerde spelletjes op te doen die de economie geen goed doet en dan druk ik mij nog zeer subtiel uit!!!!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond mest

Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Achtergrond Stikstofstemming

Omtzigts ministersplannen lonken na landbouwdebat

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden