Agrifoto

Opinie Jaap Uenk

Nieuwe kansen voor mestverwerking

4 September 2023 - Jaap Uenk - 9 reacties

Grootschalige mestverwerking gaat er komen, maar anders aangestuurd dan in het verleden. Nu is het klimaatbeleid en de energietransitie de grote aanjager voor mestverwerking.

Eind jaren 80 was grootschalige verwerking van drijfmest het speerpunt bij de aanpak van mestoverschotten. Destijds schatte de Commissie Realisatie Mestverwerking dat er in 1996 tien miljoen en in 2000 twintig miljoen ton mestverwerkingscapaciteit beschikbaar zou zijn. Door het faillissement van de eerste grootschalige mestverwerker PROMEST liep het anders. Dit debacle heeft jarenlang de industriële mestverwerking achtervolgd en tegengehouden.  De belangrijkste knelpunten waren: onzekerheid over voldoende mestaanvoer, de financiering en de vergunningverlening.

Energieleveranciers
Maar er komen nieuwe kansen voor mestverwerking uit onverwachte hoek. Door de bijmengverplichting voor groen gas aan aardgas en bio-methaan aan fossiele brandstoffen is een sterke uitbreiding van de productie van biogas op komst. Door bewerking van biogas ontstaat groen gas. Grote energieleveranciers spelen  op de bijmengplicht in en nemen zelf het initiatief voor biogasproductie op industriële schaal. Ook nemen ze bestaande biogasinstallaties over. Het doel is om in 2030 zo'n twee miljard kuub groen gas beschikbaar te hebben. De huidige productie is 200 miljoen kuub en dus nog maar 10% van de streefhoeveelheid. Veehouders met een monomestvergister op hun bedrijf nemen ook een deel van het groengasdoel voor hun rekening.

Veel mest
De groengasproductie zorgt voor een grote vraag naar mest en (geïmporteerde) co-producten voor mestvergisting. RaboResearch verwacht dat ongeveer de helft van de beschikbare hoeveelheid mest kan worden vergist. Dit is nu nog maar ongeveer 5%. Afgaande op de mestparagraaf uit het (niet tot stand gekomen) concept-Landbouwakkoord is de verwachting dat er straks nog veel meer drijfmest verwerkt zal moeten worden dan nu het geval is. 

Industriële mestverwerking
Na de biogasproductie wordt het vrijkomende digestaat be- en verwerkt tot vooral bemestingsproducten en bodemverbeteraars. Als minstens de helft van de ingevoerde biomassa uit mest bestaat en de rest uit toegestane co-producten, dan heeft het digestaat de status van dierlijke mest. De verwerking en afzet faciliteren de verwerkingsplicht voor veehouders, die mest leveren. Regelgeving en een koopkrachtige markt zullen de productie en afzet van de eindproducten sturen. Vaste organische meststoffen en mestkorrels gaan vooral op export, wellicht in combinatie met import van co-producten. De afzet van de vloeibare bemestingsproducten is voorzien op de binnenlandse mestmarkt. 

Mestmarkt
Grote groengasproducenten zijn tegelijk mestvragers, mestproducenten door toevoeging van co-producten, mestverwerkers en leveranciers van bemestingsproducten. Ze kunnen met hun verschillende activiteiten zorgen voor de nodige dynamiek op de mestmarkt, ook met de  prijsvorming in de markt. De kosten van de bijmengplicht kunnen energieleveranciers doorberekenen aan hun klanten.

Urgente uitdaging
De knelpunten van voldoende mest en financiering zijn bij kapitaalkrachtige energieleveranciers niet aan de orde. Er blijft één groot knelpunt over en dat is: vergunningen. Het kost al snel jaren voorbereiding om dit voor elkaar te krijgen. En over 6 jaar is het al 2030. Met de hoogste prioriteit voor klimaatregelen en de energietransitie, moet het wegnemen van deze blokkade toch niet zo moeilijk zijn? Een grote en urgente uitdaging voor de (nieuwe) landelijke en provinciale politiek.   

Jaap Uenk

Jaap Uenk is eigenaar van adviesbureau Mestem en heeft meer dan 40 jaar ervaring in diverse functies in de Nederlandse mestsector.
Reacties
9 reacties
Abonnee
eenvoudige boer 4 September 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10905768/nieuwe-kansen-voor-mestverwerking]Nieuwe kansen voor mestverwerking[/url]
Inderdaad net wat je zegt die vergunningen zijn het grote struikelblok. Daarom zie ik het zomaar niet gebeuren en zeker niet in Brabant.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 4 September 2023
Wat jammer dat die productie van biogas niet in de handen van de boeren via cooperaties blijft. Alles overgeven aan grote energie leveranciers moet volgens mij beter worden overdacht .
Maar het vergroten van het aandeel van biogas is goed nieuws vóor Boeren en Burgers.
Abonnee
Tijdbom 4 September 2023
Louis Pascal de Geer schreef:
Wat jammer dat die productie van biogas niet in de handen van de boeren via cooperaties blijft. Alles overgeven aan grote energie leveranciers moet volgens mij beter worden overdacht .
Maar het vergroten van het aandeel van biogas is goed nieuws vóor Boeren en Burgers.
Ik kan me hier helemaal in vinden. We moeten het in eigen handen nemen net zoals bijv. Cosun.
De boeren als aandeelhouder/geldschieter.
Abonnee
juun 4 September 2023
Tijdbom schreef:
Louis Pascal de Geer schreef:
Wat jammer dat die productie van biogas niet in de handen van de boeren via cooperaties blijft. Alles overgeven aan grote energie leveranciers moet volgens mij beter worden overdacht .
Maar het vergroten van het aandeel van biogas is goed nieuws vóor Boeren en Burgers.
Ik kan me hier helemaal in vinden. We moeten het in eigen handen nemen net zoals bijv. Cosun.
De boeren als aandeelhouder/geldschieter.
doet cosun al lang. volgens mij is cosun de grootste groen gras producent van nl.
Abonnee
HM 4 September 2023
Standaard zou alle mest in principe eerst door de vergister moeten alvorens uit te rijden.
Abonnee
juun 4 September 2023
HM schreef:
Standaard zou alle mest in principe eerst door de vergister moeten alvorens uit te rijden.
waarom zou je dan mest uitrijden? koolstof is er grotendeels uit dus bodemleven heeft er niks aan.
Abonnee
CM 4 September 2023
HM schreef:
Standaard zou alle mest in principe eerst door de vergister moeten alvorens uit te rijden.
Je mag t houden,geef mij liever vaste mest of champost.
Abonnee
HM 4 September 2023
juun schreef:
HM schreef:
Standaard zou alle mest in principe eerst door de vergister moeten alvorens uit te rijden.
waarom zou je dan mest uitrijden? koolstof is er grotendeels uit dus bodemleven heeft er niks aan.
Het gaat toch om verwerken, haal het gas eruit voor het uitrijden.
Fosfaat en kali blijft erin maar hoe werkt dat met stikstof?

Hoeveel gas zou er uit 1 ton varkens of koemest komen?
Abonnee
juun 4 September 2023
HM schreef:
juun schreef:
HM schreef:
Standaard zou alle mest in principe eerst door de vergister moeten alvorens uit te rijden.
waarom zou je dan mest uitrijden? koolstof is er grotendeels uit dus bodemleven heeft er niks aan.
Het gaat toch om verwerken, haal het gas eruit voor het uitrijden.
Fosfaat en kali blijft erin maar hoe werkt dat met stikstof?

Hoeveel gas zou er uit 1 ton varkens of koemest komen?
ja en wij hebben het over die digestaatrommel die erbij vrijkomt. die mogen ze dan wel houden als je alles verwerkt wil hebben.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Analyse mest

Situatie op mestmarkt wordt steeds nijpender

Analyse mest

Mestprijzen stijgen gestaag, plafond nog niet bereikt

Opinie Jaap Uenk

Minder vee, maar straks toch meer mest?!

Opinie Jaap Uenk

Bijmengplicht groen gas boost voor mestvergisting

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox