Eigen foto

Ruwvoertour Roel Assies

Meer opbrengst door akkerbouwmatig telen

26 Maart 2021 - Erik van der Deure

De Boerenbusiness Ruwvoertour volgt dit jaar 10 percelen maïs en gras verdeeld over Nederland. Iedere week vragen we 1 van de deelnemende melkveehouders naar zijn visie en aanpak voor aankomend groeiseizoen. Deze week is dat Roel Assies, melkveehouder en akkerbouwer in Zeewolde (Flevoland).

Roel Assies

Locatie: Zeewolde, Flevoland

Oppervlakte bedrijf: 100 hectare
Melkvee: 26 hectare gras & 13 hectare maïs
Akkerbouw: Suikerbieten, zaaiuien, tulpen, consumptieaardappelen en spruitkool

Grondsoort: Zeeklei, 55% afslibbaar

Veestapel: 80 melkkoeien en 60 stuks jongvee

Productie: 9700kg 4.50% vet, 3.80% eiwit 

Rantsoen: Gras, maïs, stro & corngold

Actuele rassenkeuze: Gras: HAVERA 4 met rode klaver maïs: LG31.205

De eerste voorjaarsbewerkingen zijn van start gegaan, hoe staat het ervoor met de percelen?  
Op de graslandpercelen is 22 februari 40m3 rundveedrijfmest uitgereden. Afgelopen woensdag (24 maart) is de kunstmest toegediend, 275kg Grasplus14000. Dit is een vergelijkbaar product met KAS-zwavel. Het maïsperceel is onder goede omstandigheden geploegd en goed doorgevroren. In tegenstelling tot vorig jaar ligt het perceel er goed bij. De verwachting is zonder te veel werk het perceel klaar te kunnen maken voor het zaaien. 

Wat wordt je strategie voor dit jaar?
"Richting eind april maken wij een start met het maïsland. De grond wordt gerotord voordat deze wordt bemest met 55m3 rundveedrijfmest. Hierna wordt de grond weer gerotord en gaat het maïszaad de grond in, in combinatie met een fosfaat houdende kunstmest. In mei zaaien is voor ons geen uitzondering en we zijn hiermee ook nooit de eerste.''

''Zodra de grasgroei op gang komt, starten wij met zomerstalvoeren. Van het totale grasbestand gebruiken we een kwart voor het zomerstalvoeren en de andere driekwart wordt ingekuild. Met het kuilen streven wij naar een graskuil van 40-45% drogestof.''

Wat ga je dit groeiseizoen anders doen?
''Dit jaar gaat er niet veel veranderen. Op de droogte na, was vorig jaar een goed groeiseizoen. Naast melkveehouder zijn wij ook akkerbouwer en telen de gewassen gras en maïs op een akkerbouwmatige manier. Deze manier van telen resulteert in hoge opbrengsten. Vorig jaar is er 20 ton droge stof aan maïs geoogst met 36% drogestof en ruim 400 zetmeel. Onkruidbestrijding doen wij in eigen beheer en schromen niet om het maïs en grasland te beregenen.''

Je doet mee met verschillende pilots, kun je daar wat meer over vertellen?
''Op het maïslandperceel worden een aantal stroken met 20m3 minder bemest. Later in het seizoen wordt aan de hand van bodemmonsters een gerichte rijenbemesting toegepast. Zo krijgt de plant de mest toegediend waar die op dat moment behoeft aan heeft. Een andere pilot naar stikstofverliezen sluit hier mooi op aan. In deze proef wordt er stikstof gemeten in de drains en een beeld gevormd van de uitspoeling en verliezen. Zo weet ik wat de plant benut en waar ik verbeteringen kan doorvoeren.''

''Als laatste loopt er nog een proef naar de integrale aanpak van ammoniak en methaan. In de stal hangt verschillende meetapparatuur om de ammoniak en methaan te kunnen meten.''

Dit jaar doe je weer opnieuw mee met de ruwvoertour, wat verwacht je ervan? 
''Ik hoop dat het dit jaar interactiever wordt en dat we met de groep een aantal demo percelen kunnen bezoeken. Zo kunnen we elkaar beter leren kennen en kunnen er interessante discussies ontstaan. Op deze manier gaat zo'n ruwvoertour-groepsapp ook meer leven. Verder hoop ik ook op meer terugkoppeling en discussie binnen de groep over de resultaten van de vers gras- en maïsmonsters.''

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox