Kringlooplandbouw

spuiten gewasbescherming Agrifoto

Nieuws gewasbescherming

'Omslag naar groen duurt minstens één generatie'

De Europese Green Deal windt er geen doekjes om: de landbouw móet vergroenen. Dat betekent onder meer een forse reductie van het chemiegebruik. Maar wat is het alternatief als de toelating van groene middelen tergend traag gaat? De roep om andere wet- en regelgeving lijkt groter dan ooit.
28 Februari 2020
Landbouwcongres Jan-Kees Goet

Nieuws Landbouwcongres 2019

'Weg kiezen die minste pijn veroorzaakt'

Boeren zoeken zekerheid en perspectief. 'Daarvoor moeten zij werken aan meer onderlinge samenwerking', zo zegt Jan-Kees Goet, de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op woensdag 18 december tijdens het Nationaal Economisch Landbouwcongres van Boerenbusiness.
18 December 2019
akkerbouw grond perceel akkerbouwbedrijf

Nieuws Taskforce verdienvermogen

'Gelijk speelveld belangrijk voor kringlooplandbouw'

Om de overgang naar kringlooplandbouw mogelijk te maken, heeft de 'taskforce verdienvermogen' 3 voorwaarden gesteld. De voorwaarden moeten voor een adequaat verdienvermogen gaan zorgen. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijft in een reactie dat dit goed aansluit bij haar landbouwvisie.
8 Oktober 2019
Minister Ministerie Schouten ChristenUnie LNV politiek Carola Schouten

Nieuws Landbouwvisie

Schouten specificeert weg naar duurzame veehouderij

De weg naar een duurzame veehouderij krijgt '3 hoofdsporen', zo schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Door middel van het programma 'Duurzame Veehouderij' krijgen vernieuwers een voorbeeldrol en heeft de minister als doel om de markt voor duurzame producten verder te stimuleren.
5 September 2019
aardappelen akkerbouw aardappelperceel beregenen droogte

Nieuws Kringlooplandbouw

Rabobank: 'Verdienmodel akkerbouwer moet breder'

'Een akkerbouwbedrijf moet niet alleen bekeken worden als het vermarkten van een hoofdgewas. Het verdienmodel moet breder worden en kringlooplandbouw biedt daarvoor kansen', zo stelt Rabobank tijdens de presentatie van het rapport 'Nieuwe rondes, nieuwe kansen'.
26 Juni 2019
veevoer voer veehouderij stal melkveebedrijf koeien eten

Opinie Henk Flipsen

Je moet kansen zien in verandering

Het moet anders. Dat is de strekking die minister Schouten neerzet in haar realisatieplan voor kringlooplandbouw. Het is nogal wat. Veranderingen leveren vaak onzekerheden en risico's op en daar zijn mensen in het algemeen een beetje schuw voor. 
23 Juni 2019
veevoer voer mais

Nieuws Kringloopvisie

Minister snapt circulariteit veevoerimport niet goed

Het realisatieplan voor de transitie naar kringlooplandbouw van minister Schouten betekent een krimp van het eiwitaandeel in de import van veevoer. Henk Flipsen, voorzitter van Nevedi, wijst er echter op dat het merendeel van het geïmporteerde veevoer al uit reststromen bestaat die bijdragen aan een circulaire voedselketen.
20 Juni 2019
mest bemesting

Opinie Herre Bartlema

Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw

Er bestaat weinig twijfel over de nut en noodzaak van een circulaire landbouwsector, zo is in het afgelopen jaar wel gebleken. Volgens mij mogen we spreken van consensus over de richting waarin de Nederlandse landbouwsector zich moet ontwikkelen. Het zal daarom niemand verbazen dat het onderwerp kringlooplandbouw in alle provincies aan de orde is geweest.
19 Juni 2019

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief