Countus Accountants & Adviseurs

Countus

Aangeboden door Countus

Is jouw onderneming toekomstproof?

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan de laatste jaren erg hard. Het lijkt wel of agrarische ondernemers versneld voor nieuwe keuzes komen te staan om hun bedrijven toekomstproof te houden.
24 Februari 2021
Countus

Aangeboden door Countus

Afspoelingsbeperkende maatregelen ruggenteelten

Bij ruggenteelten op klei- of lössgrond grenzend aan een watergang, moeten vanaf 2021 afspoelingsbeperkende maatregelen worden genomen. In geval van neerslag kan oppervlakkige afspoeling vanaf percelen plaatsvinden naar nabijgelegen watergangen. Het wordt verplicht om de afspoeling vanaf ruggen (opgehoogde stroken) te bemoeilijken en maximaal te voorkomen.
18 Januari 2021
melkveebedrijf koeienstal

Nieuws Melk

Visie en onderscheid maakt in melkvee het verschil

Hoe ziet de weg naar 2030 er voor Nederlandse melkveehouders uit? Een heldere visie en een onderscheidend bedrijf maken hét verschil in de melkveehouderij de komende jaren, zo benadrukt Countus in een online webinar.
3 December 2020
Countus

Aangeboden door Countus

Mens, geld of omgeving. Wat past bij jou?

De landbouw verandert. In het verleden was schaalvergroting de belangrijkste factor bij het voortzetten van het bedrijf, tegenwoordig spelen meer factoren mee, zoals wet- en regelgeving. Maar het allerbelangrijkste is nog wel; waar krijg ik het meeste voldoening van?
14 Augustus 2020
gras koeien koeienstal Countus

Aangeboden door Countus

Samenwerken met derde behoeft heldere afspraken

Kringlooplandbouw, bedrijfsopvolging of het gebruik van productiemiddelen. Het zijn een aantal mogelijke redenen om een andere samenwerking aan te gaan dan in familiaire kring. Maar waar moet je dan zoal aan denken?
16 Juli 2020
aardappelen akkerbouw droogte beregening

Aangeboden door Countus

Droogteschade: voorkomen of genezen?

Voor het derde jaar op rij is deze vraag over de droogte actueel. Het neerslagtekort mag afgelopen maand dan iets zijn gecorrigeerd, landelijk kampen we nog met een tekort van gemiddeld 150 mm. Kies je als boer voor een operationele of meer strategische oplossing?
14 Juli 2020
windenergie windturbine windmolen energie

Aangeboden door Countus

Energie-ontwikkelaars azen op grond

Boeren met grond worden de laatste tijd massaal benaderd door projectontwikkelaars van en investeerders in duurzame energie. Daarbij wordt gevraagd of ze hun grond beschikbaar willen stellen voor de ontwikkeling van een zonneweide of windturbine, of een combinatie hiervan. Soms is de benadering intimiderend en dwingend. Wat schuilt hierachter en hoe kun je hier het beste mee omgaan?
4 Juni 2020
belastingdienst

Interview Jan van der Haar

Hoe de fiscus voorblijven in dit lucratieve varkensjaar?

Sinds het eerste kwartaal van 2019 is de varkensprijs dusdanig opgeleefd dat er een heel positief bedrijfsresultaat verwacht kan worden. Ook voor begin 2020 lijken de vooruitzichten goed. Tenzij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest roet in het eten gooit. Soms dreigt er een flinke belastingaanslag. Jan van der Haar, adviseur varkenshouderij bij Countus, zet de mogelijkheden om de fiscale winst te drukken op een rij. 
12 November 2019

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden