Shutterstock

Opinie Herre Bartlema

Geen zorgen om een heffing op kunstmest

12 November 2018 - Herre Bartlema - 13 reacties

De aangenomen motie op een zogenaamde 'kunstmesttaks' in de Tweede Kamer stuit veel mensen in de agrarische sector tegen de borst. Precisiebemestingsspecialist Herre Bartlema ziet dat anders. "Minder stikstofkunstmest gebruiken is geen reden tot zorg."

De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen die de regering oproept een belasting op stikstofkunstmest te overwegen. De Kamer beoogt daarmee het verbruik van stikstofkunstmest te reduceren. Men vertrouwt kennelijk niet op de mooie woorden van de sector over de landbouwvisie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Een nota waarin de minister zich duidelijk uitspreekt over het kunstmestgebruik.

Vrees is ongegrond
Dat de Kamer niet helemaal ongelijk heeft, blijkt uit de negatieve reacties op de motie; zo ook van LTO Nederland. Bij monde van de voorzitter van de vakgroep Akkerbouw: Jaap van Wenum. Men vreest (zonder de beschikking te hebben over snelwerkende stikstof uit kunstmest) flink productieverlies in de teelten. Die vrees is onterecht, want er zijn genoeg snelwerkende stikstofmeststoffen beschikbaar die afkomstig zijn uit de circulaire economie, zoals de minister dat wenst.

Een feit is dat productie en gangbare toediening van stikstofkunstmest ernstige milieubelasting opleveren. Of het nu gaat om het klimaat, de nitraat uit- en afspoeling, de ammoniakemissie, de biodiversiteit, het bodemleven of de natuur-inclusiviteit.

Alternatieven aanwezig
Daarom is in 2008 in het Convenant Schoon en Zuinig afgesproken (artikel 7.5) dat de overheid en het bedrijfsleven investeren in onderzoek naar alternatieve meststoffen en toedieningsmethoden. Daar is door beide partijen van 2010 tot en met 2015 veel geld in gestoken, maar nu hebben we daar veel profijt van.

Er is een ruim aanbod van toegestane snelwerkende stikstofmeststoffen, die kunstmeststikstof goed kunnen vervangen. Anasol en zwavelzure ammoniakoplossing zijn bekende voorbeelden. De sector heeft zich, onder leiding van (Z)LTO in het Programma Precisielandbouw voorbereid op de huidige situatie. Het is maar dat u het weet. Precisiebemesting met circulaire meststoffen levert top-opbrengsten tegen lagere kosten zonder milieubelasting. Een win-winsituatie. Met groen meer poen!

Herre Bartlema

Herre Bartlema is voorzitter van het NCOK: Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw. Het doel: toepassing van praktijkrijpe precisielandbouwtechnieken bevorderen om bij te dragen aan een schone sector.
Reacties
13 reacties
Johan 12 November 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10880483/geen-zorgen-om-een-heffing-op-kunstmest]Geen zorgen om een heffing op kunstmest[/url]
Deze man preekt al jaren alleen voor eigen parochie. Onbegrijpelijk dat hij, met zijn achtergrond, toch iedere keer weer een podium krijgt.
herre bartlema 12 November 2018
Dag Johan, wat bedoel je precies met eigen parochie ? Tot nu toe verdiende ik mijn inkomen voornamelijk met het testen van kunstmeststrooiers en het produceren en leveren van eenvoudige meetinstrumenten voor het bepalen van kunstmestkwaliteit door telers zelf. Werkzaamheden dus ten dienste van de primaire sector waar een einde aan gaat komen.
Akkerbouwer.. 12 November 2018
Zou je die onzin van je niet voor jezelf kunnen houden Herre.

De sector is zelf slim genoeg om een keuze voor een goede meststof te nemen.

Dat spuiwater wat jij promoot is misschien mooi op grasland om je bodem nog verder te verschralen.

Even de oh onderzoeken, is niet zo moeilijk.

Mvg een bezorgde akkerbouwer, die de toekomst niet van een onderzoeker af wil laten hangen
herre bartlema 12 November 2018
Goede avond bezorgde akkerbouwer ! Jouw toekomst hangt af van een sterke marktpositie en een " license to produce " . Mijn bedrijf heeft tot doel daar aan bij te dragen.We maken daarbij gebruik van de resultaten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Daar is in het kader van het Programma Precisielandbouw veel (boeren)geld in gestoken. Inderdaad moet je spuiloog met kennis van zaken gebruiken, dat geldt voor alle nieuwe meststoffen,daarom spannen we ons in om goede onafhankelijke voorlichting te organiseren met de POP 3 (boeren) gelden die daarvoor zijn gereserveerd. Bel me gerust collega ondernemer ,als je meer wilt weten : 0651596092 .
hans 13 November 2018
Herre "bel me",
waarom leg je zaken hier niet gewoon uit aan mensen die "het niet snappen"?

Jou kennis is immers vergaart door onderzoek betaalt door ons boerengeld.
???!!! 13 November 2018
HB is zeur van beroep.
Wat is de aanpak: negeren of overschreeuwen?!
Abonnee
gangbare boer 13 November 2018
Herre, je verhaal klopt feitelijk niet. Des te vaker met de kunstmeststrooier of spuit het land in des te beter tegen de uitspoeling. Kunstmest urean combi met kas is bij alle stikstofemissies uiteindelijk de duurzaamste. Mits er voldoen OS aanwezig is.

Jouw snelwerkende meststoffen zijn slechter voor bodemleven, door beperkte toepassingsmogelijkheden hoger in de emissie en die afspoeling begrijp ik niet. Slecht verhaal.

Je weet dat de BIO sector het grootste stikstof gat achterlaat??
Arnold van Woerkom 13 November 2018
Als we naar bemesting kijken in relatie tot milieubelasting moeten we dan niet toe naar voldoende organisch gebonden mineralen in de bodem? De plantenwortels activeren het bodemleven die mineralen beschikbaar te maken op het moment ze nodig zijn. Optimale opname en minimale verliezen. Zorgen dat de mineralen voldoende op voorraad blijven maar in de goede vorm aanbieden nooit een probleem. Hoe overtuigen we de politiek van deze fundamentele kennis, bij de huidige kennisinstellingen niet meer in beeld?
herre bartlema 14 November 2018
Beste GB,

Wat wij - het Netwerk Smart Fertilization- bepleiten is dit : de basisbemesting zoveel mogelijk uitvoeren met organische bemesting en vervolgens bijsturen met snelwerkende stikstof, zodat je zeker weet dat die wordt opgenomen kort na het moment van toediening. Dat is rationeel bemesten en dat kan tegenwoordig ook met snelwerkende circulaire stikstofmeststoffen.
Die geven minimale milieubelasting en minstens dezelfde hoge opbrengsten, mits toegediend op het juiste moment, in de juiste dosering en op de juiste plaats (= in de wortelzone ).
Jaap 14 November 2018
Lekker handig de basisbemesting willen doen in wintertarwe en gerst.

Misschien ga je een Sleepslang aan een Helicopter uitvinden van subsidie gelden.

Maar in april komt mest er al te laat op omdat het meestal te nat is.

Zie niet in hoe u dan in februari de mest wilt rijden, en dan zal de N ook nog eens net zo snel beschikbaar moeten zijn als bij kas of nts
Abonnee
Rob 14 November 2018
Het is de wereld op z'n kop.
De afgelopen 50 jaar is de varkenshouderij explosief gegroeid. Dit met behulp van de politiek en met name met behulp van "het gat van Rotterdam". Zuid-Amerika wordt leeggeroofd om hier varkens te kunnen mesten die vervolgens weer de hele wereld over moeten om ze kwijt te raken. De stank uit de stallen wordt met behulp van een wasser weer enigszins draagbaar gemaakt en het spuiwater dat daar uitkomt is in feite chemisch afval.
En nu mag de akkerbouw dit chemische afval gaan greenwashen. En dat moeten we ook nog eens zelf betalen. De kunstmest word duurder en als we dan allemaal overgaan op de circulaire meststoffen worden die ook duurder. De overheid blij, gratis geld. De strontproducenten blij, hun chemisch afval is plots een groene meststof en ze krijgen er nog geld voor ook.

Mijn visie voor mijn bedrijf. Maximaal organische mest, compost en groenbemesters bouwplanbreed. Startgiften in alle gewassen met NTS/Urean (wel inwerken) en bijsturen met kunstmest. Want Herre heeft wel een punt, niets werkt preciezer dan vloeibare kunstmest.
herre bartlema 15 November 2018
Mooi gesproken Rob. Let wel : Urean en NTS zijn ook kunstmeststoffen. Onze boodschap is, dat daar gelijkwaardige vervangers voor beschikbaar zijn , afkomstig uit de circulaire economie.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Andere toon nieuwe Tweede Kamer en provincies

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox