Shutterstock

Opinie Kees Maas

Waarom kunstmesttaks een dom plan is

7 November 2018 - Kees Maas - 32 reacties

De dames en heren in politiek Den Haag hebben wederom iets bedacht dat de boeren naar een circulaire economie moet brengen: de kunstmesttaks. Deze heffing op stikstofkunstmest moet boeren stimuleren om minder kunstmest te gebruiken.

Echter, wat het werkelijk is, is het pesten van het boertje en het verhogen van de kostprijs. Bovendien geeft het de Nederlandse boeren weer een grotere achterstand ten opzichte van hun collega-boeren in de rest van Europa. We willen kringlooplandbouw realiseren, maar elke akkerbouwer weet dat hij met alleen dierlijke mest niet voldoende aanvoert voor zijn gewassen.

Bovendien kan de akkerbouwer op deze manier gedurende het seizoen niet nauwkeuring bijsturen. Ook wordt hij belemmerd door de wet- en regelgeving met betrekking tot het aanvoeren van voldoende dierlijke mest, om zodoende de bodemvoorraad op peil te houden.

Belonen of bestraffen
Blijkbaar heeft de politiek nog niet door dat je met belonen verder komt dan met straffen. Wil je de diverse sectoren laten samenwerken, dan moet je dat belonen door bijvoorbeeld meer fosfaatruimte te geven aan samenwerkingen tussen akkerbouwers en veehouders. Je moet niet straffen, dat is het domste dat je kunt doen. Ik denk namelijk dat er niet 1 akkerbouwer is die minder kunstmest gaat kopen als er een taks wordt ingesteld.

Het is dus een domme en onnodige maatregel. Laat de vervuiler betalen, is toch het beleid? Kies er dan voor om de heffingen in de Randstad, op het vliegveld, bij het transport en in de industrie op te voeren, maar niet bij de boer. Wederom is met deze regel de boer tot de kop van jut gebombardeerd door de populistische politici, die maar 1 doel hebben: de agrarische sector een kopje kleiner maken en van ons land een nationaal natuurresort maken. We weten hoe het afloopt als je het aan ambtenaren overlaat, kijk maar naar de Oostvaardersplassen.

Boycotten?
Wellicht is het voor LTO Nederland een idee om dit plan te blokkeren en akkerbouwers op te roepen 1 jaar lang geen dierlijke mest te ontvangen van collega-veehouders. We zullen zien hoe de wereld er dan uitziet. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zegt de vermeende heffing in overweging te nemen en sluit niet uit dat haar nieuwe beleid een dergelijke maatregel kent.

In mijn optiek moet de minister maar eerst met een samenhangend plan komen. Dat plan moet problemen oplossen en beperkingen voor samenwerkingen weghalen, in plaats van dit soort 'hapsnapbeleid'. Dat leidt alleen maar tot meer regels, meer onbegrip en hogere kosten. Het is dom en niet doordacht.

Kees Maas

Kees Maas is directeur van de DCA Groep. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de grondstoffenhandel, zowel op de beurzen als in de fysieke markt. Maas is een specialist in prijsrisicomanagement en een veelgevraagd sparringpartner van foodconcerns voor hun afzet- en inkoopstrategie.
Reacties
32 reacties
varkenshouder 7 November 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10880440/waarom-kunstmesttaks-een-dom-plan-is]Waarom kunstmesttaks een dom plan is[/url]
kan iemand deze kees maas eens monddood maken, wat een onzin om akkerbouwers op te roepen geen dierlijke mest meer aan te voeren.
wat is het nut de varkenshouders met nog meer mestkosten op te zadelen dan nu al het geval is.
hou je mond dicht als je niks zinnigs te melden hebt, anders kan de laatste boer het licht uit maken.
met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig...............
Abonnee
Jantje 7 November 2018
varkenshouder schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10880440/waarom-kunstmesttaks-een-dom-plan-is]Waarom kunstmesttaks een dom plan is[/url]
kan iemand deze kees maas eens monddood maken, wat een onzin om akkerbouwers op te roepen geen dierlijke mest meer aan te voeren.
wat is het nut de varkenshouders met nog meer mestkosten op te zadelen dan nu al het geval is.
hou je mond dicht als je niks zinnigs te melden hebt, anders kan de laatste boer het licht uit maken.
met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig...............
Begrijpend lezen is een vak dat niet veel mensen meer beheersen tegenwoordig. Lees het nog een keer en probeer de essentie eruit te halen. Er staat nergens dat akkerbouwers geen dierlijke mest moeten aan voeren...
Abonnee
kees maas 7 November 2018
varkenshouder schreef:
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/column/10880440/waarom-kunstmesttaks-een-dom-plan-is]Waarom kunstmesttaks een dom plan is[/url]
kan iemand deze kees maas eens monddood maken, wat een onzin om akkerbouwers op te roepen geen dierlijke mest meer aan te voeren.
wat is het nut de varkenshouders met nog meer mestkosten op te zadelen dan nu al het geval is.
hou je mond dicht als je niks zinnigs te melden hebt, anders kan de laatste boer het licht uit maken.
met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig...............
Dank voor de terug koppeling, en het goed lezen van het artikel.
Ik roep niet op tot deze boycot, maar het gaat mij om het nadenken over oplossingen die wel werken, en niet door een tax te heffen op kunstmest. Akkerbouwers en veehouders kunnen elkaar versterken, maar niet op de manier waarin nu het politieke klimaat nu zit.

Veel succes varkenshouder, u toont in ieder geval aan dat men elkaar nodig heeft, laat u niet uitspelen door de politiek
hans 7 November 2018
Kees Maas, jij roept niet op tot deze boycot, maar roept:

"Wellicht is het voor LTO Nederland een idee akkerbouwers op te roepen 1 jaar lang geen dierlijke mest te ontvangen van collega-veehouders".

Lekker he, anderen oproepen iets te doen, maar zelf buiten schot blijven. Je kan zo de politiek in.
boerin 7 November 2018
Oei, over populisme gesproken! Ik vind dit stukje een opjuttende en populistische toon hebben. Ik lees "dom", "domme" en "domste". Ik lees "boertje pesten". Ik lees een oproep tot aanzetten tot een "boycot". Ik lees geen onderbouwde argumenten. Het zou mooi zijn om terug te gaan naar de basis. De akkerbouwer heeft mest nodig en de veehouder heeft teveel mest. Laten we naar oplossingen zoeken. Ik begrijp dat dit voor u geen populaire maatregel is. Er zijn grote spelers op de Nederlandse kunstmestmarkt die de boer in hun zak hebben en misschien de sites waarop zij adverteren ook.
john 7 November 2018
dat de agrarische sector zich de afgelopen decennia is gespecialiseerd betekent niet dat we zonder elkaar kunnen.. Bij grondgebonden veehouderij hoort ook veegebonden akker- en tuinbouw. Koeien en varkens eten immers (rest)stromen uit die sectoren en het lijkt mij dan ook niet meer dan normaal dat daar de reststroom weer terug komt op de akker.


voor niks melker 7 November 2018
ik denk dat we als veehouder gewoon allemaal de koeien een jaar binnen moeten houden
Jan 7 November 2018
@CM het domste dat je kunt doen. Ik denk namelijk dat er niet 1 akkerbouwer is die minder kunstmest gaat kopen als er een taks wordt ingesteld.
Het hangt er maar vanaf hoe hoog de tax wordt.

Maar een tax op GBM lijkt me meer voor de hand liggen.

@CM stelt een samenhangend plan van de minister om tot de kringlooplandbouw te komen als voorwaarde.... waarvoor?
Zo'n plan komt niet van de minister en daar moet CM ook niet op wachten
Dat kan en moet de sector als geheel, evt. met deskundigen zelf ontwikkelen, temeer om gevrijwaard te blijven van directieven en regels uit Brussel en Den Haag. Zelf doen.

CM, als deskundige market consultancy en risicomanagement denk ik dat u uw capaciteiten en kennis wel kunt inzetten om daaraan bij te dragen (uiteraard kostenloos) ipv. dom, dommer, domst te roepen.

Heeft CM wel enig inzicht in hoe kringlooplandbouw (niet als schemaatje) in elkaar zit/zou komen te zitten?
Met grut in de grond, in de koeienpens, rijping van stalmest etc? De minister heft dat in elk geval niet en haar ambtenaren ook niet.

Het houdt nl. wel wat meer in als het aan elkaar plakken van een aantal bedrijfsprocessen CM.

En minister of geen minister vroeg of laat moeten we er toch echt aan, want zoals het nu gaat kan het niet langer. Dan maar beter vroeg beginnen.
CM legt eerst het oor eens bij de bio-boeren te luister. Daar wordt hierover nagedacht.
Jan 7 November 2018
@CM het domste dat je kunt doen. Ik denk namelijk dat er niet 1 akkerbouwer is die minder kunstmest gaat kopen als er een taks wordt ingesteld.
Het hangt er maar vanaf hoe hoog de tax wordt.

Maar een tax op GBM lijkt me meer voor de hand liggen.

@CM stelt een samenhangend plan van de minister om tot de kringlooplandbouw te komen als voorwaarde.... waarvoor?
Zo'n plan komt niet van de minister en daar moet CM ook niet op wachten
Dat kan en moet de sector als geheel, evt. met deskundigen zelf ontwikkelen, temeer om gevrijwaard te blijven van directieven en regels uit Brussel en Den Haag. Zelf doen.

CM, als deskundige market consultancy en risicomanagement denk ik dat u uw capaciteiten en kennis wel kunt inzetten om daaraan bij te dragen (uiteraard kostenloos) ipv. dom, dommer, domst te roepen.

Heeft CM wel enig inzicht in hoe kringlooplandbouw (niet als schemaatje) in elkaar zit/zou komen te zitten?
Met grut in de grond, in de koeienpens, rijping van stalmest etc? De minister heft dat in elk geval niet en haar ambtenaren ook niet.

Het houdt nl. wel wat meer in als het aan elkaar plakken van een aantal bedrijfsprocessen CM.

En minister of geen minister vroeg of laat moeten we er toch echt aan, want zoals het nu gaat kan het niet langer. Dan maar beter vroeg beginnen.
CM legt eerst het oor eens bij de bio-boeren te luister. Daar wordt hierover nagedacht.
Akkerbouwer2.0 7 November 2018

Vandaag 13:07 uur
dat de agrarische sector zich de afgelopen decennia is gespecialiseerd betekent niet dat we zonder elkaar kunnen.. Bij grondgebonden veehouderij hoort ook veegebonden akker- en tuinbouw. Koeien en varkens eten immers (rest)stromen uit die sectoren en het lijkt mij dan ook niet meer dan normaal dat daar de reststroom weer terug komt op de akker.

Mag volgens jou een akkerbouwer dan ook eenzelfde hoeveelheid stikstof en fosfaat aanvoeren als z’n collega veehouder met derogatie.

Gemiddelde akkerbouwer mag niet eens de afvoer weer aanvoeren.

Bodemvoorraad word elk jaar minder, en dan zouden wij ook nog zonder kunstmest moeten??

Veehouders klagen nu al over hoge voerkosten.
Friezinnetje 7 November 2018
Ik denk dat we op moeten houden met elkaar de schuld geven, we weten inmiddels allemaal dat er idiote plannen in Den Haag en Brussel worden bedacht die (meestal) niet op waarheden zijn gefundeerd, We moeten maar eens massaal gaan samenwerken om deze coaster te gaan keren.
Nederland heeft, geen mest probleem, dat wordt ons van hogerhand opgelegd, Alles via de media uitspelen heeft ook geen zin, ontstaat alleen maar meer onrust door, Samen de schouders er onder en de samenleving laten zien dat er het niet slecht doen....

We moeten op een of andere manier bij elkaar zien te komen om een tegen offensief te geven, wat blijkbaar een LTO niet lukt (of iedere ander belangenbehartiger) Zelfs onze leveranciers/afnemers willen de moeite niet nemen om het voor de boeren op te nemen
het is on onze beleving 1 minuut voor 12,

HOE KRIJGEN WE AGRARISCH NEDERLAND OP 1 LIJN OM ONS TE KEREN TEGEN DE WAANZINNIGE IDEEËN UIT DEN HAAG

En hoe kunnen we we ze overtuigen van veel misvattingen die wel weer tegen ons gebruikt worden ??

Met dit soort uitspraken (colums) moeten wij geprikkeld worden om te reageren, helaas gaat dat altijd weer in het negatieve.....
Jammer dat als je niet bekend bent met de werkelijkheid, er toch altijd mensen zijn die via de media hun mening daarover geven en vervolgens weer allemaal reacties ontlokken, die (ook) niet altijd terecht zijn.
Kees 7 November 2018
Laten we eerst in Nederland de agrarische sector op een lijn komen nu is er te veel verdeeldheid kijk naar de Fransen als ze het niet eens zijn zijn ze het met zijn alle niet eens en komen er acties hier roept iemand iets nuttigs en goed en massaal er op tegen of een eigen mening maar niet tot een gezamenlijk actie
Jan 7 November 2018
@Friezinnetje. Is kringlooplandbouw een waanzinnig idee? of is het waanzinnig omdat het uit den Haag komt?
Friezinnetje 7 November 2018
@Jan, Kringloop Landbouw Prima, dan wel met eerlijke waarden, (Bedrijfsspecifiek), en geef de agrariërs de kans om dit goed uit te voeren en niet van boven op leggen met alle regeltjes er omheen, waardoor uitvoer onmogelijk wordt.
We zullen het van onderop moeten op pakken, anders lukt het nooit.
Geef diegene die willen de ruimte om het uit te voeren en trap niet steeds op de staart waardoor het weer stil komt te liggen.
Beloon initiatieven, en stimuleer samenwerken !
Arnold 7 November 2018
Beste mensen laten we de emotie even niet spreken en nuchter zien wat de problemen zijn en hoe ze op te lossen.
Laat ik u zeggen dat we de kennis hebben om aan te geven dat de oplossingen die de minister in haar visie document heeft staan mogelijk zijn. Dat de oplossingen vanuit FUNDAMENTELE kennis binnen handbereik liggen zonder dat het al te veel pijn doet in de sector. Sterker nog een verdienmodel is mogelijk zodat de investeringen die nodig zijn ruimschoots gedaan kunnen worden. Zonder dat we een sector krijgen waar de maatschappij niet blij van wordt. Alle problemen opgelost, en ik weet wat ik zeg, met behoud van een gewenste sector. Voedselproductie dat alles gezond maakt. De bodem, de planten, het milieu en de dieren en mensen. Daardoor een enorme kosten besparing voor de maatschappij, door milieu winst, biodiversiteit in en op de bodem, en 20 tot 40% kosten besparing op de zorgkosten. de sleutel ligt al 400 jaar voor Christus toen Hippocrates vertelde :“Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel.”
We kunnen dat voedsel produceren met meer kosten zonder dat het de consument meer gaat kosten nee hij gaat op zijn zorgkosten besparen. En de producent krijgt wat hem toekomt zodat de continuïteit van zijn onderneming niet in gevaar komt.
Het erge is dat in een paar keer persoonlijk onderhoud met onze minister ik dat aangegeven heb en ze zocht naar een mogelijkheid om aan de keukentafel te komen zitten om e.e.a. te bespreken.
U raad het al geen minister maar wel zulke niet vanuit FUNDAMENTELE kennis onderbouwde kunst maatregelen komen.
Hebben ze niet geleed van het ammoniak en fosfaat debacle? Wel nee er kunnen er nog wel een paar bij. Waarom krijgen innovatieve ideeën vanuit de primaire sector geen ruimte waar iedereen zegt de sector moet zelf de gouden greep toepassen, luister dan op zijn minst eens naar ondernemers die het hooft boven het maaiveld durven uitsteken vanuit uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Kees ondernam in ieder geval actie en schudde het bed op.
hans 7 November 2018
Gezonde voeding voor betaalbare prijzen en lagere zorgkosten, wie wil dat nu niet?

Nou, ik kan wel enkele multinationals opnoemen die daar wars van zijn. Het Food-Pharma complex dat alles zal doen om hun verdienmodel intact te houden. Van onnozele politici door schimmige "experts" hun kant te laten kiezen, tot grootschalige misleidende reclame-campagnes hun producten te promoten.

En de consument, net als de boer, de individu heeft een ander belang dan haar geheel. Lagere zorgkosten, geweldig, maar iets meer betalen voor eten, laat dat nu net die anderen dan maar doen, heb ik win-win.
Jan 7 November 2018
@Friezinnetje. Is dat niet wat de minister voorstaat?

Het problem zit ém in de EU, die allerlei beperkingen oplegt, ook aan de minister. En daar moeten we eerst vanaf voordat een voor NL bruikbare ontwikkeling kan worden ingezet.
Zeg het uw VVDer Huitema.
U noemt belonen.... maar de beloning zit ém juist in de goede praktijk.
Diegenen die de kringlooplandbouw willen frustreren m.n. omdat ze voor de korte termijn gaan, wordt wat mij betreft op termijn het leven onmogelijk gemaakt.

Zoals u zelf schrijft laten we de kringlooplandbouw (vraagt nogal wat kennisontwikkeling) samen ontwikkelen.
Ik zie niet hoe het nederlandse ministerie daarin swars ligt.
Wel moet een hoop regelgeving over de schutting en dat ziet de minister ook. We hebben zeggenschap over ons land afgegeven aan Brussel en dat was goed fout.
speklap 7 November 2018
het artikel legt het probleem op de verkeerde plek. punt1: waarom geen stikstofconcentraat uit mestverking ipv kunstmest punt 2 het precies bijsturen is belangrijk voor het gewas maar dat lukt niet altijd daarom is een ruimere gift van mineralen die circulair zijn (mest) ten op zichte van kunstmest nodig, . punt 3 en als er meer mineralen geoogst worden dan er toegevoegd worden moet ook een verhoging mogelijk zijn. punt 4 doen alsof het een groot probleem is lijd tot alleen maar verliezers.
speklap 7 November 2018
het artikel legt het probleem op de verkeerde plek. punt1: waarom geen stikstofconcentraat uit mestverking ipv kunstmest punt 2 het precies bijsturen is belangrijk voor het gewas maar dat lukt niet altijd daarom is een ruimere gift van mineralen die circulair zijn (mest) ten op zichte van kunstmest nodig, . punt 3 en als er meer mineralen geoogst worden dan er toegevoegd worden moet ook een verhoging mogelijk zijn. punt 4 doen alsof het een groot probleem is lijd tot alleen maar verliezers.
Pootgoed en bollen 7 November 2018
Het gaat hier om het level playing field van de Nederlandse boer, de concurrentie binnen Europa behoort gelijk te zijn. Dus reaguurders, gooi die eigen belangen over de schutting, verzand niet in gekibbel onderling maar maak een duideijk antwoord naar de politiek . Één Europees beleid waarbij emissie naar milieu leidend wordt voor heel Europa. Een beleid in mineralen en bestrijdingsmiddelen. En certificering voor de rest van de wereld om naar EU te kunnen exporteren. Gelijke waardes gelijke kansen.

Wij als Hollandse boeren zijn innovatief genoeg om onze sectoren om te vormen naar milieu vriendelijke sterke concurrerende money makers
Arnold 7 November 2018
Hans 15.42 uur Waar las je Duurder voedsel voor de consument?
Lees mijn reactie nog eens aandachtig, soms zie je voor de tweede keer nieuwe dingen.
Het Friezinnetje is een vrouw naar mijn hart, kan ook niet anders heb er zelf ook een, nou hebben.
Verbinden ook met de Burger is een kans.
Kijk eens op BB4FOOD.
Of Bodemisch Food.
kleii 7 November 2018
Als handelaar in kunstmest in belgie aan de grens met nederland zou een taks op kunstmest mij goed uitkomen
Kees 7 November 2018
Als we nu in Europa eens flink minder kunstmest zouden gebruiken, dan komt in de nieuwsberichten misschien eens het woord "voedselcrisis" te staan. Kijken wie er dan het hardste piept.
boerenverstand 7 November 2018
In het kunstmest-loze tijdperk waren er 5ha heide nodig om 1 ha akkerland vruchtbaar te houden. Een zuiver circulaire landbouw gaat weer terug naar de situatie van 150 jaar geleden. Of vinden de visionairs het gebruik van mest afkomstig van dieren die gevoerd zijn met geimporteerd graan wel ok? In dat geval meten ze met twee maten. Dit geimporteerd graan is namelijk ook met kunstmest geproduceerd, en net zo min circulair als het direct strooien van kunstmest.
hans 7 November 2018
Arnold, je schrijft

"We kunnen dat voedsel produceren met meer kosten zonder dat het de consument meer gaat kosten nee hij gaat op zijn zorgkosten besparen"

Voedsel produceren met meer kosten, dus moet het duurder dan nu betaald worden, immers, de producent levert nu al onder kostprijs. Dus duurder voedsel, wat voor de consument betaald kan worden doordat men op de zorgkosten bespaart.

Echter, zoals ik schreef, de consument wil best op zorgkosten besparen, doordat men gezamenlijk gezonder leeft, alleen wil ieder afzonderlijk waarschijnlijk niet het duurdere voedsel betalen.
Abonnee
Kjol 7 November 2018
Het is zo langzaamaan niet meer serieus te nemen, de rest van de wereld gaat gewoon door, ze hebben NL echt niet nodig, het gat is zo opgevuld.
Dat Schouten van de NL landbouw een moestuintje voor de kinderen wil maken met een paar koeien en schapen is nu wel duidelijk.
Je kunt erom lachen of huilen, maar dat het zo snel bergafwaarts zou gaan had ik zelfs niet verwacht.
Jan 8 November 2018
@Kjol, u staart al tijdenlang in het ravijn. Nog enige levensvreugde over?
Waarom emigreert u niet? De toekomst ligt niet in het verleden of uitgemergelde, dode grond.
Buiten NL kunnen ze het beter. Ga daar dan heen.
Kjol 8 November 2018
Jan schreef:
@Kjol, u staart al tijdenlang in het ravijn. Nog enige levensvreugde over?
Waarom emigreert u niet? De toekomst ligt niet in het verleden of uitgemergelde, dode grond.
Buiten NL kunnen ze het beter. Ga daar dan heen.
Ergert u niet, verwondert u slechts.
Abonnee
Johannes 9 November 2018
We sturen gewoon Marc Balon naar Den Haag die regelt het wel!! Die is namelijk goed met o.a. Schouten en Hogan hij heeft zelfd hun 06 nr....
Van Gaal 10 November 2018
Beste Kees. Complimenten voor deze prima tekst!
Arnold 10 November 2018
Hans Woensdag 22.55 uur Zoals ik schreef hoeft hij niet meer voor het voedsel te betalen en daarbovenop gaat hij op zijn zorgkosten besparen.
Je gelooft toch niet dat ik dit ondoordacht heb opgeschreven? Dat jij de oplossing niet ziet zegt niets over het uitgewerkt idee dat we hebben. Maar neem maar aan dat het mogelijk is, anders denken heet dat of out off the box.
hans 10 November 2018
Arnold, hoe wil je jou betere voedsel aan de consument brengen?
Je zal misschien pogen de tussenhandel te passeren, daar waar nu de grootste prijssprong in voeding wordt gemaakt (verschil producentenprijs-consumentenprijs), en dus de consumentenprijs jou verkoopprijs te maken ?

Echter, het grootwinkelbedrijf zal niet zomaar een deel van z'n omzet opgeven, het zal buitenlands inkopen en de concurentie op prijs aangaan. Daar heeft ze nog veel rek, mede door fiscale voordelen.
Ook zal het grote deel be- en verwerkte agriproducten financieel in hun voordeel blijven door grootschaligheid en inkoopmacht, en kun je dat al leveren met jou hogere kostprijs tov het buitenland.
Als laatste obstakel dien je de consument uit het gemak van diens inkooppatroon te halen, nu veel in één super, straks overal wat kopen, daar waar tijd en gemak de kritieke punten in shoppen zijn.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse kunstmest

Ureum kan KAS-prijs duwtje in de rug geven

Analyse kunstmest

Prijs stikstofkunstmest beweegt vooral zijwaarts

Analyse Kunstmest

Kunstmestproductie nog altijd niet op volle toeren

Analyse meststoffen

Kunstmestprijzen in Europa voor nu nog stabiel

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox