Shutterstock

Nieuws Noteringen

Handel gebaat bij strakke DCA BestPigletPrice

17 April 2019

De situatie op de biggenmarkt is in 6 maanden tijd meer dan 180 graden gedraaid. Afgelopen herfst waren biggen namelijk nauwelijks te slijten, terwijl dit voorjaar er niet of nauwelijks aanbod voorhanden is. Om een wildgroei in de toeslagen te voorkomen, pleit de handel voor een strakke DCA BestPigletPrice (BPP).

Tijdens de openbare vergadering, die woensdag 16 april gedurende Dutch Pork Expo is gehouden, concludeerde Jan Schuttert, de voorzitter van de adviescommissie van de DCA BestPigletPrice, dat de vraag naar biggen de afgelopen maanden flink is toegenomen. Afgelopen najaar noteerde de BPP nog een diepterecord van €24 per big, maar de notering is sindsdien meer dan verdubbeld en staat nu op €56 per big.

De indruk van Schuttert is dat de DCA BestPigletPrice over de afgelopen maanden marktconform heeft genoteerd. Daar waren de aanwezigen in de zaal het grotendeel mee eens.

Toeslagen blijft discussie
Ondanks de strakke basisprijs is de conclusie dat oplopende toeslagen bijna niet te voorkomen zijn. Een vleesvarkenshouder in de zaal zei dat oplopende toeslagen in praktijk bijna niet tegen te houden zijn, omdat hij gedwongen wordt om te kiezen tussen een lege stal of toch een hogere toeslag te betalen.

Het afspreken van een hogere toeslag is de verantwoordelijkheid van de vermeerderaar, vleesvarkenshouder en handelaar, meldt Schuttert. Pieter Post, de marktmeester bij DCA, zegt bij het samenstellen van de notering geen rekening te houden met opgelopen toeslagen. Dit omdat anders het principe 'strak noteren' niet meer overeind blijft. Het inwisselen van toeslagen is daarmee niet aan de orde, zoals tijdens de vorige vergadering in Arnhem is besloten.

Aanpassingen in systematiek
Schuttert stipte ook een aantal (mogelijke) wijzigingen aan in de opzet van de BPP. Een van de veranderingen is dat inbreng van de 11-koppige adviescommissie vanaf 1 mei dubbel telt. Tot dit besluit is DCA gekomen om te voorkomen dat de notering in een opgaande markt wordt afgeremd en in een neerwaartse markt door bepaalde handelaren te veel wordt gedrukt. Post zegt dat ervaringen uit het verleden hebben geleerd om dit advies op te volgen.

Een andere wijziging die de adviescommissie heeft aangedragen, is om de gewichtstoeslag tussen de 25 en 30 kilo met €0,20 te verhogen tot €1 per big. Schuttert signaleert in de praktijk dat de biggen steeds zwaarder worden afgeleverd, omdat dit binnen het keurmerk 'Beter Leven' beter uitkomt. Aangezien de meningen in de markt op dit thema verschillen, beraadt DCA zich nog over deze aanpassing.

Daarnaast onderzoekt DCA om, naast de BPP, een richtprijs voor biggen uit te brengen, waarbij een koppeling is gemaakt met de vleesvarkens- en voerprijs. De openbare vergadering vindt volgend jaar opnieuw plaats tijdens de Dutch Pork Expo in Venray.

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse DCA BestPigletPrice

Daarom loopt de biggenhandel zo stroef

Analyse DCA BestPigletPrice

Biggenprijs zakt door 50 eurogrens

Analyse Biggen

Biggenhandel stokt door onzekere varkensmarkt

Analyse Biggen

Gebroken slachtweken zet biggenprijs onder druk

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief