Shutterstock

Analyse Afrikaanse Varkenspest

AVP raakt niet alleen Duitse varkenssector

23 Oktober 2020 - Jorine Cosse

Het aantal besmettingen met Afrikaanse varkenspest in Duitsland blijft oplopen. Gisteren (22 oktober) werden nog eens 6 gevallen bevestigd. De teller in Brandenburg staat nu op 86 officieel geregistreerde besmettingen. 

Het eerste positief geteste zwijn werd ruim een maand geleden, op 10 september, officieel geregistreerd. Inmiddels loopt het aantal besmettingen fors op. Veruit de meeste besmette dieren, 69 van de 86, werden gevonden in het district Oder-Spree. In het district Spree-Neisse werden 13 karkassen positief getest en in Märkisch-Oderland werden de overige 4 gevonden. Tot op heden is de Duitse varkenshouderij nog steeds vrij van Afrikaanse varkenspest.

Klappen opvangen
De Duitse varkenssector moet forse klappen verwerken door de AVP-uitbraak, waarvan de effecten ook doordringen in andere Europese varkenslanden. Zo heeft China recent Duitsland van de importlijst gehaald, waardoor de afzetmarkt voor Duits varkensvlees flink gekrompen is. Hierdoor komt meer Duits vlees op de Europese markt, waar andere landen weer problemen in de afzet door ondervinden. Niet alleen de Duitse varkenssector ondervindt problemen van de AVP-uitbraak, ook akkerbouwers en melkveehouders voelen de gevolgen.

Oogstproblemen
Door de uitbraak worden akkerbouwers, veehouders en veevoerbedrijven beperkt in de werkzaamheden. Hierdoor hangt niet alleen de varkenshouders een financiële crisis boven het hoofd, maar eigenlijk de gehele Duitse agrarische sector in de getroffen gebieden.

Akkerbouwers in besmet gebied hebben geen of beperkt toegang tot hun percelen vanwege beperkt vervoer in de regio. Hierdoor kunnen de percelen ook niet bewerkt worden. Boeren die zich binnen een straal van 3 kilometer van een besmettingsplek bevinden, mogen het land niet op. 

Hierdoor hebben veel akkerbouwers de wintergewassen niet kunnen zaaien en op veel plekken zitten de aardappelen en bieten nog in de grond. Ook de maïs is op veel plekken blijven staan. Vooral dit laatste blijft naar verluidt nog een tijd zo. Steeds meer plaatsen in Brandenburg versoepelen de restricties waardoor wintertarwe zaaien weer mogelijk is en de laatste oogsten toch van het land kunnen. Maar de maïsvelden moeten blijven staan, dit komt doordat wilde zwijnen zich het liefst in maïsvelden bevinden. Wanneer het gewas geoogst wordt, worden de dieren verdreven waardoor de kans op verspreiding van AVP groter is. De kans op verdere besmetting neemt dan toe, aldus het ministerie van Landbouw. Een flinke tik voor de veehouders die nu een deel van hun aan te vullen rantsoen moeten missen.

Vergoeding
Compensatieregelingen moeten voor een kleine verademing zorgen. Zo zorgt de 'Wet Disease Protection' ervoor dat akkerbouwers en veehouders gecompenseerd worden voor de verliezen die zij lijden. Daarnaast is er een oogstmislukkingsverzekering. Beide regelingen zijn aangepast zodat er ook bij een mislukte oogst door een AVP-uitbraak uitbetaald wordt.

Toch zit er ook een keerzijde aan de compensatie. Veel veehouders zien hun voerrantsoen nu, soms onnodig, verpieteren op het land. Volgens hen is een compensatiebedrag een welkome vergoeding, maar geen oplossing. Gezien de droogte van de afgelopen jaren die ook zeker Duitsland parten speelde, is er weinig beschikbaarheid. Het is dus maar afwachten of het rantsoen aangevuld kan worden met aankopen uit de markt. Het is fijn als er geld is, maar zolang er geen voer is om het aan uit te geven, wordt het een lastig verhaal.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Varkens

China importeert weer Belgisch varkensvlees

Nieuws Varkens

China keurt import Russisch varkensvlees goed

Nieuws Varkens

Varkenspest duikt op in Zweden bij wilde zwijnen

Achtergrond Varkens

Italië zet zich schrap na AVP in Lombardije

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox