Shutterstock

Nieuws Varkens

'Liquiditeit varkensbedrijf knelt, maar wel perspectief'

1 Februari 2022 - Stef Wissink

Hoewel varkensbedrijven door een moeilijke periode gaan en de productie de komende jaren 10% tot 20% gaat krimpen, is er voor ondernemers die continueren wel perspectief in de varkenssector. Dat schrijft de bank ABN Amro in een rapport over de varkenshouderij. Op korte termijn is het vooruitzicht echter somber en is aanvullende financiering soms nodig, stelt directeur Agrarische bedrijven Pierre Berntsen.

Een aantrekkende Chinese varkensvleesproductie en de gevolgen van de coronacrisis hebben de sector op scherp gezet. Al bijna twee jaar staan de opbrengstprijzen onder druk waardoor de liquiditeit op dit moment 'behoorlijk hard van de bedrijven afloopt', aldus Berntsen in een toelichting op het vanochtend verschenen rapport. Hij houdt er bovendien rekening mee houdt dat er ook in de komende periode geen verbetering optreedt.

Liquiditeitsproblematiek
Of er aanvullend gefinancierd kan worden is en blijft bedrijfsspecifiek. "De verschillen tussen bedrijven onderling zijn ontzettend groot, de meeste pijn zit bij de zeugenbedrijven. Over 2021 realiseerden vermeederaars gemiddeld een tekort van €250 per gemiddeld aanwezige zeug. Echter zien we ook in deze groep grote verschillen. Er is op heel verschillende manier met de buffer van 2019 omgegaan. Dat bepaalt mede of er nu liquiditeitsproblemen ontstaan of niet."

Over hoeveel of welk deel van de bedrijven op dit moment aanvullende financiering nodig hebben, wil Berntsen op dit moment geen uitspraken doen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat varkensbedrijven die door ABN Amro gefinancierd zijn volgens eigen zeggen niet representatief zijn voor de varkenssector als geheel. "Maar zorg over de liquiditeitsontwikkeling is er zeker."

'Varken ultieme kringloopdier'
De huidige lastige situatie waarin varkenshouders zich bevinden betekent niet dat er geen perspectief is. De bank noemt het varken het 'ultieme kringloopdier' en geeft aan dat reeds 47% van de voeding van varkens bestaat uit rest- en nevenproducten van de voedingsmiddelenindustrie. Daarmee heeft het varken de capaciteit om humane voedselverspilling te verminderen door deze producten om te zetten in hoogwaardige dierlijke eiwitten. Omdat voor consumenten, naast dierenwelzijn, milieu- en klimaatbelasting ook steeds meer een punt van aandacht is, is het voor de varkenshouderij een kans om dit sterke punt van het varken te gebruiken.

Inspelen op consumentenvraag en het creëren van toegevoegde waarde door deelname aan concepten is volgens de ABN Amro één van de twee mogelijke routes welke een varkenshouder grofweg kan bewandelen. Echter kan ook nog altijd gekozen worden voor een verdienmodel waarbij lage kosten en de productie van generieke producten, bestemd voor onder andere de wereldmarkt, centraal staat. Ondernemers die focussen op deze strategie zullen stevige buffers moeten aanleggen om volatiele wereldmarksituaties op te kunnen vangen in de rekeningcourant en bovendien rekening moeten houden met aanscherpingen in wet- en regelgeving.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Stef Wissink

Stef Wissink is redacteur bij Boerenbusiness en schrijft over de actuele marktontwikkelingen op de zuivel- en varkensmarkt. Ook volgt hij de Nederlandse en internationale agribusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Coronasteun

903 landbouwwerkgevers dreigen NOW mis te lopen

Analyse Varkens

Lage varkensprijs in China komt niet alleen door covid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox