Meer nieuws

melkveebedrijf koeien mest stalmest

Analyse mest

Gespannen mestmarkt in de buurt van kantelpunt

Zo vlak voor de start van het uitrijseizoen hebben de ophaalbijdragen van drijfmest de top waarschijnlijk bereikt. Volgens intermediairs en loonwerkers kan straks de druk eindelijk van de overvolle ketel. Het regenachtige weer dat wordt verwacht, kan de komende periode nog wel als spelbreker fungeren. Nu de markt aan de top zit, zijn akkerbouwers druk bezig met het vastleggen van drijfmest voor komend voorjaar.
1 Februari 2024
melkveebedrijf mest drijfmest

Opinie Jaap Uenk

De twee mestwerelden binnen één overheid

Voor de productie van groengas, biobrandstoffen en waterstof is biogas uit mestvergisting een belangrijke basisgrondstof. De energietransitie is het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het mestbeleid is het domein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De benadering en regels over mest kent tussen deze ministeries opmerkelijke verschillen. 
30 Januari 2024
bierbostel

Analyse Ruwvoer

Prijzen bijproducten komen in beweging

Het is niet bijzonder druk in de ruwvoerhandel maar prijzen blijven wel op een relatief hoog niveau. Dan gaat het natuurlijk wel om goed voer, want dat is er niet in overvloed. Of beter gezegd: dat wordt maar beperkt aangeboden. In de bijproducten zit meer beweging. Onder andere bierbostel is beter beschikbaar en dat is in de prijzen te merken.
30 Januari 2024
VoergroepZuid

Nieuws Afzetcijfers 2023

Voergroep Zuid schroeft afzetcijfers verder op

De teruglopende dieraantallen in ons land verhinderd Voergroep Zuid niet om te groeien. In 2023 steeg de voerafzet met 7% tot 781.000 ton. Het grootste deel van de groei is bovendien autonoom gerealiseerd.
30 Januari 2024
mest bemesting uitrijden sleepslangen

Open brief Johan Mostert

Samen vooruit in de landbouwsector

Naar aanleiding van het interview afgelopen week op deze site over het mestoverschot heb ik enorm veel 'positief-zorgelijke' reacties vanuit de agrarische sector ontvangen, waarin iedereen aangaf zich in het artikel te vinden. Ik kreeg van een aantal zelfs datasets en onderzoeken gemaild wat afwijkt van de data dat nu voor wetgeving wordt gebruikt. Ook kreeg ik telkens dezelfde vraag, hoe nu verder? Met daarbij de opmerking: we zijn als sectoren veel te veel verdeeld en vormen niet één front. 
30 Januari 2024
slachterij varkensvlees

Nieuws varkens

Hogere omzet Pali Group bij stabiele winst

Paridaans en Liebregts, ook wel de Pali Groep genoemd, heeft in 2022 een ongeveer 20% hogere omzet geboekt dan in 2021, vooral dankzij meer verkopen van vlees, maar de winst bleef vrijwel hetzelfde. Daarmee deelt het varkens- en vleeskalverbedrijf eerder het lot van de varkensbedrijven dan van de kalverintegraties.
30 Januari 2024
biggen

Analyse Varkens

Biggenprijs sluit januari stabiel af

Ook in de laatste week van januari maakt de DCA BestPigletPrice een pas op de plaats. Daarmee sluit de biggenmarkt de eerste maand het van nieuwe jaar stabiel af.
29 Januari 2024
varkensvlees

Analyse Varkens

Varkensmarkt ziet druk op prijzen licht afnemen

De prijsdruk op de varkensmarkt neemt licht af, al menen zowel handelaren als slachterijen dat het nog verre van gemakkelijk gaat op de vleesmarkt. Slachterijen klagen over een moeizame vleesafzet en ophopend vlees, handelaren zien dat ze minder dieren kwijt kunnen dan ze hopen.
26 Januari 2024
AgruniekRijnvallei

Nieuws Veevoer

Agruniek houdt voeromzet op peil, weinig stoppers

Veevoercoöperatie AgruniekRijnvallei heeft de voeromzet vorig jaar nagenoeg stabiel kunnen houden, zo meldt het bedrijf. Over de omzet doet het bedrijf geen concrete uitspraken. Wel meldt het dat deze bij rechtstreekse klanten op peil is gebleven.
24 Januari 2024
Johan Mostert

Interview Johan Mostert

'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'

De mestmarkt staat op het punt van vastlopen door het nieuwe, aangescherpte beleid van LNV. Dat zet de gehele veehouderij muurvast en probeert deze sector te 'saneren' volgens Johan Mostert, voorzitter van de sectie mest van Cumela. Ook heeft hij kritiek op de belangenorganisaties dat zij zich hierover nauwelijks laten horen, terwijl het volgens hem toch echt één minuut voor twaalf is.
24 Januari 2024
akkerbouw rusland

Nieuws Rusland

Russische landbouwexport groeit ondanks embargo

De Russische landbouwexport is vorig jaar fors gegroeid, in zowel volume als qua waarde. Dit, ondanks allerlei Westerse sancties. Er werden 14 nieuwe markten geopend in met name Afrika en Azië. Vooral met granen en oliezaden, maar ook met vlees en zuivel.
24 Januari 2024
biggen

Analyse Varkens

Krap aanbod houdt biggenprijs op de been

Gezien de taaie situatie vleesvarkensmarkt is er reden genoeg om ook de biggenprijs deze week maar eens te doen dalen. Er zijn evenwel ook andere factoren in het spel, waarom dat niet gebeurt. De voornaamste daarvan is het krappe aanbod van biggen.
22 Januari 2024
vergister vergisting

Nieuws mest

Mestvergisters nog altijd op slot na vondst amfetamine

De situatie voor 23 co-vergisters in het noorden van het land die zijn stilgelegd na de vondst van amfetamine in de digestaat, is nog altijd onveranderd en uitzichtloos. De schade loopt ondertussen verder op in de tientallen miljoenen. De oorzaak is nog altijd onbekend, hoewel er vermoedens zijn dat de stof op een natuurlijke wijze ontstaat tijdens het vergistingsproces. De link die eerder werd gelegd met het dumpen van drugsafval lijkt niet reëel. 
22 Januari 2024
slachterij varkensvlees

Analyse Varkens

Slachtgewicht stijgt verder, prijsdruk zwakt wat af

Zo koud als januari tot dusver in Nederland is, zo kil is het op de varkensmarkt. Nadat andere landen het initiatief namen, ging ook Duitse varkensprijs deze week omlaag. Maar ondanks dat er nog geen zicht is op dalende slachtgewichten, lijkt de druk op de varkensprijs wel af te zwakken.
19 Januari 2024
varkensvlees vlees Slagerij

Analyse Varkens

Grote reorganisatie bij Vion laatste kans op Duits succes

Met een nieuw en ingrijpend reorganisatieplan hoopt het management van Vion het lek op de Duitse markt boven te krijgen. Verwoede pogingen om het tij te keren werden al ondernomen, maar hadden nog niet het gewenste resultaat. Door maar liefst vier Duitse slacht- en verwerkingslocaties af te stoten, wordt diep in eigen vlees gesneden. Dit doet allereerst flink pijn, maar lucht daarna mogelijk ook op. Dat de concurrentie in de kaart wordt gespeeld, is op de (ver)koop toegenomen.
17 Januari 2024
voer melkveebedrijf koeien

Nieuws Voer

FransenGerrits koopt zich in bij voerbedrijf Koenis

FransenGerrits heeft een minderheidsbelang genomen in veevoerbedrijf Koenis uit het Noord-Hollandse Opmeer. In de nieuwe constructie gaat het bedrijf een nieuwe mengvoerfabriek bouwen.
16 Januari 2024

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden