'Neonics-verbod is gevaar voor bietenprijs'

Bietentelers zijn verplicht om een milieubelastende volveldsbespuiting uit te voeren op pas gezaaide gewassen, om zodoende grote schade te voorkomen. Ze balen dan ook van de huidige problematiek. Dirk de Lugt, de voorzitter van Royal Cosun, gaat in op prangende vragen van de lezers van Boerenbusiness.

6 Mei 2019|BB TV Dirk de Lugt

3 reacties
Reacties Reageer
Gebruiker
Jpk 6 Mei 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/video/10882315/neonics-verbod-is-gevaar-voor-bietenprijs]'Neonics-verbod is gevaar voor bietenprijs'[/url]
Er is toch een overschot aan suiker op deze aardbol zie bieten prijzen 2018 suikerbieten moeten getaald worden op daarvoor gachikte plaatsen .zonder water gaat het niet
Gebruiker
Jpk 6 Mei 2019
Er is toch een overschot aan suiker op deze aardbol .suiker bietenkunnen alleen geteeld worden op de daarvoor geschikte plaatsen..zonder water gaat het niet. .de toelatingen van chemiche gewasbeschernins middelen moet terug naar ned
Gebruiker
Kpj 7 Mei 2019
Ick findt. Dat je geleik hebd,;
Blijf lekker spuiten en gifmengen joh, drenk al je bietenzaad eerst in gif voor je zaait.
Het tast in ieder geval je taalvaardigheid niet aan.
U kunt niet meer reageren.