Shutterstock

Politiek CDA

Landbouwgrond beschermen, hoe werkt dat?

6 November 2020 - 6 reacties

Het CDA wil vitale landbouwgrond beschermen, dat staat te lezen in de landbouwparagraaf van het verkiezingsprogramma. Waar komt dit op neer, als het er op aan komt?

Tweede Kamerlid Jaco Geurts kreeg hier deze week een aantal kritische vragen over van linkse oppositiepartijen tijdens het Kamerdebat over mest in Den Haag. Wat is vitale landbouwgrond? Telt alle landbouwgrond voor voedselproductie mee en hoe zit het met bloembollengrond?

Wonen, werken en recreëren
Het CDA wil een beschermde status van vitale landbouwgrond om de toekomst van het platteland en de voedselzekerheid veilig te stellen. Om tot deze beschermde status te komen, worden in de nieuwe Nota Ruimte ontwikkelgebieden voor de landbouw aangewezen. Deze gebieden moeten een goede balans hebben met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Ook wil het CDA de Nederlandse agrarische technologie, landbouwgrond en vitale bedrijven in zaai- en pootgoed tegen ongewenste overnames uit het buitenland beschermen.

Geurts lichtte de zinsneden uit het verkiezingsprogramma toe door te wijzen op de vele belangen die er in Nederland spelen als het gaat om de invulling van de ruimte. "Wonen, werken en recreëren. Iedere vierkante meter wordt al benut. Ons uitgangspunt is dat in ieder geval de bestaande landbouwgrond ook landbouwgrond blijft. Als het mogelijk is om natuur te beschermen, dan is het ook mogelijk om landbouwgrond te beschermen."

Woningnood en agrarische sector
Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks refereerde aan staatssecretaris Mona Keizer die in het verleden als wethouder in de gemeente Broek & Waterland landbouwgrond in het buitengebied aanwees als woonwijk, daarmee suggererend dat het CDA met regeringsverantwoordelijkheid ook in de toekomst keuzes zal moeten blijven maken.

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spitst het agrarische politieke debat zich in het kader van de woningnood toe op de invulling van de ruimte op het platteland. PvdA-leider Lodewijk Asscher zette vorige week de discussie op scherp door te stellen dat woonwijken in het buitengebied goedkoper en sneller te realiseren zijn dan inbreiding in steden. Dat mag wat de PvdA betreft niet ten koste gaan van de natuur. 

Agrarische Hoofdstructuur
De discussie over het beschermen van vitale landbouwgrond is niet nieuw. Al sinds de invoering van de Ecologische Hoofdstructuur en de daarmee verbonden Natura 2000-gebieden eind jaren '90 van de vorige eeuw, wordt er gesproken over een Agrarische Hoofdstructuur. Recent pleitten de oud-politici en wetenschappers Cees Veerman (CDA) en Rudy Rabbinge (PvdA) nog voor de invoering van een Agrarische Hoofdstructuur. Ook Louise Fresco, voorzitter van de Wageningen UR, is voorstander van een Agrarische Hoofdstructuur. Duidelijk onderscheid in natuur-en landbouwgebieden biedt volgens de voorstanders ruimte voor een structurele aanpak van problemen op het gebied van biodiversiteit, milieu en stikstof. Terwijl er perspectief blijft voor een krachtige agrarische sector, kan ook worden voldaan aan toenemende claim die vanuit de maatschappij op landbouwgronden wordt gelegd. 

foodbusiness.nl

Erik Colenbrander

Freelance Agrarisch journalist
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
Abonnee
Jantje 6 November 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889944/landbouwgrond-beschermen-hoe-werkt-dat]Landbouwgrond beschermen, hoe werkt dat?[/url]
Als het CDA kan meeregeren is dit het eerste punt wat ze laten vallen in de onderhandelingen. Echt praatjes voor de buhne om de landbouwstemmen binnen te halen.
6 November 2020
Misschien moeten we voor de bouwsector toe naar kringloopbouw, waarbij niet langer beton op schone landbouwgrond gestort wordt.
Dit is een mooie kans om bijvoorbeeld verlaten industrieterreinen te saneren. Want schone grond daar moeten we zuinig op zijn.
V23 6 November 2020
CDA kan nog veel meer problemen aanpakken omtrent landbouwgrond. Nu zie je bijvoorbeeld dat provincies grond kopen van een boer vervolgens de bestemming veranderen naar landbouw-ontwikkeling-gebied, of woningbouw, en de grond voor minstens het dubbele bedrag weer verkopen aan een veehouderij die ruimte nodig heeft voor bedrijfsontwikkeling, of woningbouw. Zo verdwijnt er telkens weer geld uit de agrarische sector, en verslechterd de financiële situatie op de boerderij.

Politici benoemen steeds vaker het probleem van de verdienmodellen binnen de agrarische sector, iedereen verdient aan de boer behalve de boer zelf. Producten die een boer moet aanschaffen zijn schreeuwend duur producten die een boer verkoopt zijn 'niks waard', echter zodra de producten het erf verlaten hebben gaan ze een aantal keren over de kop.

Laat overheden het goede voorbeeld geven en zorg dat de waarde die de boer creëert ook bij de boer terecht komt. Zo word het verdienmodel van de boer uitgebreid.
Abonnee
Jantje 6 November 2020
Er is in de toekomst alleen maar meer landbouwgrond nodig om de vraag naar ruimte voor woningbouw te vervullen daarnaast zal dit weer gecompenseerd moeten worden met natuurgrond. Dus de overheid is gewoon uit op uw grond en wil dit zo goedkoop mogelijk in handen krijgen, niet meer en niet minder. Daarom is het idee van het CDA gewoon onzin en alleen bedoeld om stemmen te winnen.
info 6 November 2020
Vroeger hadden we er geen moeite mee , we gingen gewoon inpolderen haarlemmermeer , naardermeer, wieringermeer, ijselmeerpolders zelfs 3 stuks en dan wat ik nog vergeet dit werd gewoon landbouw grond, de technieken om de noordzee en het markermeer in te polderen is geen probleem zie de 2e maasvlakte .het is zo klaar , wat liggen we toch te zeuren om boeren op te ruimen terwijl er genoeg grond kan worden ontgonnen , nee we denken altijd maar , die boer laat die maar oprotten . Deze denkwijze moet maar eens een keer afgelopen zijn
Abonnee
Zuidwest 8 November 2020
V23
Ik ken weinig boeren die niet blij worden van onteigening voor stadsuitbreiding. Voor veel mensen de manier om schuldenvrij te worden.
Als eigenaar je grond verkoopt wat jij pacht word er tot 80% van de vrije eaarde betaald aan de pachter om hem uit te kopen.
Normaal is dat 5x de hoogte van je pachtprijs. 5x €800 =€4000
Als overheid "zomaar" grond koopt is het niet meer dan logisch dat je bedingt dat je de komende 24jaar mee deelt in de waarde stijging indien er een functie verandering plaatsvind.
Vaak mag je er ook nog kosteloos op blijven boeren totdat er begonnen word met bouwrijp maken.
Als je in de positie komt praat en denk mee, roep niet vooraf nee
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Analyse Grondmarkt

Grondprijzen over de top, daling lijkt ingezet

Nieuws Grond

Grote regionale verschillen in nieuwe pachtnormen

Nieuws Grond

Duitsland stopt met de verkoop landbouwgrond

Nieuws Grondmarkt

3.000 hectare cultuurgrond op de tocht voor woningen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief