Shutterstock

Nieuws Rabobank Outlook

Corona en AVP ook in 2021 dominant op vleesmarkt

19 November 2020

Hoewel de wereldwijde vleesketen volgend jaar zoekt naar kansen om te herstellen, blijven AVP en corona ook in 2021 dominant aanwezig op de vleesmarkt. Dit verwacht Rabobank in haar Global Animal Protein Outlook.

Het rapport van RaboResearch wijst de Afrikaanse varkenspest (AVP) in China aan als hoofdrolspeler in de meeste veranderingen die in 2020 plaatsvonden rondom de wereldwijde vleesproductie- en handel. Hoewel onder meer de Chinese varkensstapel herstellende is, blijft AVP ook volgend jaar een vinger in de pap houden. Naast AVP zorgt ook de coronacrisis voor verschuivingen rondom de handel en productie van vleeswaren.

Onzekerheid
Veel gebeurtenissen uit 2020 blijven ook volgend jaar na sudderen volgens Rabobank. Door AVP blijft China bijvoorbeeld een grote, onzekere schakel in de wereldwijde vleeshandel. De Aziatische grootmacht heeft inmiddels koers gezet op herstel van de eigen varkensstapel. Als dit allemaal voorspoedig verloopt, neemt de vraag naar (varkens)vlees uit het buitenland naar verwachting af. Toch ligt AVP nog altijd op de loer en inmiddels niet alleen meer in China. Ook Europa is sinds begin dit najaar in de ban van AVP door uitbraken in Duitsland, een grote producent van varkensvlees. Dit zorgt weer voor disrupties in de handel tussen China en Duitsland, waar Europa ook klappen van opvangt.

De coronacrisis zorgt met name voor verschuivingen in de vleesproductie voor de foodservice. Maar ook de beschikbaarheid van werknemers, verandering in voorraadbeheer en voedselveiligheid zorgen voor problemen op veel plekken. Het herstellen van de foodservice is voor vrijwel alle soorten vlees en vis een belangrijke stap naar herstel. In de rund- en varkensvleesproductie spelen hoge kosten en beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten een belangrijke rol. De hoge kosten kunnen enigszins gecompenseerd worden door het openstellen van onder andere de horeca, omdat hier de duurdere producten verkocht worden. Ook vis en schaaldieren en pluimveevlees ondervinden problemen van de foodservice-disruptie.

Naast de ziekte-uitbraken spelen ook onderwerpen als technologie, voerprijzen, overheden en duurzaamheid een rol in de toekomstverwachting van de bank. Naar verwachting blijven de voederprijzen namelijk in 2021 een stijgende lijn aanhouden, waardoor de productie te maken krijgt met kostenverhogingen. Ook duurzaamheid en overheidsbemoeienis spelen een steeds grotere rol in de productie, dit zet ook volgend jaar door. Daarnaast worden technologieën steeds belangrijker, zoals te zien is in de productie van vis en schaaldieren.

Verwachting per gebied
Wereldwijd zit er verschil in de veranderingen die voor 2021 verwacht worden. Zo voorspelt Rabobank dat niet alleen de Chinese varkensstapel blijft groeien, ook de productie van pluimveevlees gaat opnieuw een sterk jaar tegemoet. De rundvleesproductie tempert iets, terwijl dat juist in Zuid-Azië meer herstel ziet in productie en consumptie. Hier ziet de varkensvleesproductie overigens ook herstel in onder andere Vietnam, nadat AVP hier ook zijn slag sloeg.

In Noord-Amerika neemt de productie van alle vleessoorten toe, met name die van rund. De export in dit continent is met name afhankelijk van de verhouding eigen vraag en de productie. Ook in Brazilië zet de groei in vleesproductie door, al gaat dit meer gestaag in 2021 dan afgelopen jaar, zo verwacht de bank. In Europa zorgt een mogelijk herstel van de foodservice ervoor dat pluimveevlees weer in opmars is, terwijl de varkens- en rundvleesproductie afneemt door onder andere een teruglopende wereldwijde vraag.

Australië en Nieuw-Zeeland gaan verschillende stadia tegemoet wat betreft de productie en export. In Australië zorgt de krappe (rund)veestapel ervoor dat de productie beperkt is, wat de prijzen dan weer ondersteund. In Nieuw-Zeeland zal de rundvleesproductie juist wat herstellen, net als de productie van schapenvlees.

boerenbusiness.nl

Jorine Cosse

Redacteur bij Boerenbusiness die zich verdiept in de markten van zuivel, varkens(vlees) en voer. Jorine analyseert onder meer wekelijks de ruwvoermarkt en periodiek de markt van mengvoer.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Varkens

China bouwt import varkensvlees verder af

Nieuws Rabobank

'Varkensvleesproductie in Europa krimpt licht in 2022'

Nieuws Vlees

Omikronvariant drukt productiecapaciteit in VS

Nieuws Afrikaanse varkenspest

Frankrijk en China sluiten revolutionaire AVP-deal

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief