Jer123 / Shutterstock.com

Nieuws Economie

Rabobank: 'Evenveel krediet boeren Nederland'

11 Februari 2021

Het aantal leningen van Rabobank aan Nederlandse boeren is in 2020 ongeveer gelijk gebleven, aldus topman Wiebe Draijer tijdens een toelichting op de jaarcijfers woensdag 11 februari. De voorgaande jaren was er telkens een krimp te zien.

Rabobank heeft in het afgelopen 'coronajaar' €1,1 miljard winst gemaakt, de helft van de winst over heel 2019. ABN Amro moest eerder deze week nog een verlies rapporteren.

De hele kredietportefeuille Agri & Food in Nederland van Rabobank steeg met €2,5 miljard naar €40,3 miljard. "De kredietverlening aan Nederlandse boeren daarbinnen is ongeveer hetzelfde gebleven", aldus Draijer. De kredietverlening aan de buitenlandse agri- en foodsector daalde juist 2% naar €65,2 miljard. De daling geldt voor de internationale portefeuille, zo stelt Draijer. "Maar als je valutawisselingen meeneemt, is het ongeveer hetzelfde bedrag in reële termen dat uitstaat." 

Food en agri beter bestand tegen coronacrisis
"Food en agri lijken beter bestand tegen de coronapandemie dan andere sectoren", merkt de topman op. "De reden is basaal: we consumeren wel anders, maar blijven consumeren en de logistieke voedselketen is wereldwijd goed georganiseerd." Het aandeel van de agri- en foodsector in de kredietportefeuille van de bank is 26%. Het marktaandeel van de Rabobank in deze sector in Nederland is ongeveer 85%.

Hoe ziet Rabobank haar eigen rol in de verduurzaming en in hoeverre gaat zij daarbij op de stoel van de overheid zitten? "Net als tijdens de naoorlogse periode, willen we bijdragen, producten en diensten leveren en zoveel mogelijk helpen. De overheid is de overheid. Wij willen graag partner zijn van de ondernemer en ondernemerszin vormgeven." 

Verplaatsing bedrijven
"Natuurlijk willen we de boer helpen met investeren in verduurzamen", zo zegt Draijer. "Ook willen we helpen met gebiedsgebonden aanpassingen, waar veel natuur zit, een fonds voor herplaatsing, bedrijfsuittreding en weer intreden, nieuwe ruilverkaveling. Voor de transitie, die veelal 3 jaar duur van de één naar de andere praktijk, willen we garanties geven voor een slecht seizoen, samen met een aantal internationale partijen. Ook kunnen we helpen met de korting op het rentepercentage."

Met transitie blijkt hij overigens niet alleen de overstap naar biologisch te bedoelen, maar ook bijvoorbeeld technologieën voor minder uitstoot of nieuwe stalbodems. Draijer noemt ook 'de carbonmarkt die de mogelijkheid biedt om CO2 te vermarkten'.

Zonder vergunning geen lening
Duizenden PAS-melders zitten momenteel buiten hun schuld om zonder een vergunning. Boeren zonder vergunning, kunnen geen financiering bij Rabobank krijgen, daarover is Draijer stellig. Bestaande financiering wordt niet zomaar stopgezet. "Stopzetten zal nooit in die vorm plaatsvinden. We helpen bij transitie. Je moet eerder denken aan fasering." Volgens Draijer is het aantal bedrijven zonder vergunning dat een lening heeft bij de bank 'heel beperkt'."

"Het is echt noodzaak om natuur in te prijzen", zegt de bestuursvoorzitter. "Hoeveel uitstoot zit er aan producten. Voedsel, maar ook een auto of nieuwe bank." Volgens Draijer moet er een vergoeding gecreëerd worden, die terug moet naar de boeren. Hij oppert voor een nieuw dienstverleningsconcept waarbij aan de kassa consumenten de keuze krijgen om uitstoot te compenseren. Volgens Draijer betaalt de consument op die manier per maand €8 à €12 extra aan de kassa. "Evenveel als voor een Netflix-account."

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Rabobank

Rabobank: melkveehouderij is kwetsbare sector

Nieuws Lely, Rabo en FrieslandCampina

Stormloop op stikstofpilot met Lely Sphere

Nieuws Stikstof

Rabobank gaat schuld van boeren niet kwijtschelden

Aangeboden door Rabobank

Zet in op een gezond verdienmodel voor de boer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief