Shutterstock

Achtergrond Financieel

Zorgen over boer die straks niets meer kan lenen

5 Mei 2021 - 12 reacties

LTO en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maken zich zorgen dat agrarisch ondernemers na invoering van nieuwe richtlijnen (per 1 januari 2023) moeilijker geld kunnen lenen. Net nu de sector voor grote investeringen staat met het oog op verduurzaming. Zij lobbyen gezamenlijk in Den Haag en Brussel om de scherpe randjes eraf te krijgen. Deze zomer wordt het voorstel in de Europese Commissie behandeld.

De zogeheten Basel 4-richtlijnen zijn internationaal. De Europese Unie moet nog beslissen op welke manier zij de regels gaat implementeren. LTO is bang dat de nieuwe eisen grote gevolgen gaan hebben voor boeren. Desgevraagd laat de organisatie weten: "De Basel 4-eisen betekenen dat banken hun financiering meer moeten baseren op rentabiliteit en verdienvermogen en minder op onderpand als grond, gebouwen en installaties. Banken moeten hierdoor extra kosten maken en extra kapitaal aanhouden. Deze moeten worden doorberekend in de prijs van kapitaal. Ook gaan banken kritischer worden op het verstrekken van leningen. Gezien het traditioneel lage rendement en schommelingen in inkomen in de agrarische sector, wordt naar onze verwachting het uitlenen van geld duurder en minder makkelijk. Dat terwijl we als sector voor uitdagingen staan, waarvoor grote investeringen wel degelijk nodig zijn."

Modellen banken buitenspel gezet
Nu bepalen banken zelf hoeveel buffer ze aanhouden en kijken ze naar de risico's. Een woordvoerder van de NVB legt uit: "Voor boeren kunt je naar het onderpand kijken; land is in Nederland schaars, dus veel waard en zal veel waard blijven. Dan oordeelt de bank: Er kan minder buffer aangehouden worden. Straks worden die modellen buitenspel gezet."

Met Basel 4 geldt vanaf 2028 een outputvloer van 72,5%. Dat betekent dat de buffer nooit lager mag zijn dan 72,5% van de standaardbenadering van Basel 4. "Dan kun je lastiger boeren financieren en dat is zeker gezien de transitie naar duurzame landbouw niet handig." De werkgroep agrarische zaken van de NVB, bestaande uit ABN Amro, ING, Rabobank en Triodos, bracht dit vorig jaar al naar voren in een notitie aan de Tweede Kamer. 

Lobby in Den Haag en Brussel
"LTO Nederland en de NVB trekken gezamenlijk op in de lobby in Brussel en in Den Haag om de scherpe kanten van de Basel 4-regels voor financiering in de agrarische sector ervan af te krijgen", aldus LTO.  De organisaties hopen dat er zo ruimte blijft voor landenspecifieke aspecten. De Europese Commissie buigt zich in de zomer over het voorstel. Vervolgens zijn de Europese Raad en het Europees Parlement aan zet.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
12 reacties
Abonnee
Zuidwesten 5 Mei 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10892119/zorgen-over-boer-die-straks-niets-meer-kan-lenen]Zorgen over boer die straks niets meer kan lenen[/url]
Dan is t probleem toch opgelost?
Abonnee
kraai 5 Mei 2021
Welk probleem is dan opgelost, zal alleen maar zorgen voor nog meer mensen van buiten de landbouw die gronden aan gaan kopen.
Abonnee
Jantje 5 Mei 2021
Volgens Ed Nijpels (VVD) houden boeren de grond bezet. Op deze manier kan hier mooi een einde aan gemaakt worden.
Abonnee
Zuidwesten 5 Mei 2021
kraai schreef:
Welk probleem is dan opgelost, zal alleen maar zorgen voor nog meer mensen van buiten de landbouw die gronden aan gaan kopen.
Het probleem van boeren die alles in de weg zitten.
Abonnee
Peer 5 Mei 2021
Het is heel eenvoudig
Land kopen wordt duurder en duurder
Geld lenen wordt moeilijker en moeilijker
Conclusie; komende 30 jaar gaat grond groten deels uit handen van boeren. Of je wil of niet
Beemdboer 6 Mei 2021
Dit is al jaren het beleid van banken , niks nieuws onder de zon dus .
gerard 6 Mei 2021
grondprijs kan ook omlaag
heb het megemaakt dat land werd verkocht voor 60.000 gulden 2 jaar later werd dat zelfde land weer verkocht voor de helft van de prijs
wat duur is wil iedereen hebben wat goedkoop is laat iedereen liggen
Abonnee
Fortissimo 6 Mei 2021
Waarom is het een probleem dat boeren niet gefinancierd worden voor investeringen in duurzaamheid. Lijkt me eerder een zegen. Slot op de deur voor toekomstige teleurstellingen. Duurzaamheid moet geen kernstreven zijn van een ondernemer, rentabiliteit als trigger voor verduurzaming is de beste weg én het behoud van de landbouw voor de toekomst.
6 Mei 2021
Los het echte probleem op, zorg ervoor dat men meer geld ALS boer verdient ipv zoals nu veel geld AAN een boer verdiend wordt. Dan komt het met die investeringen vanzelf goed. Wanneer een boer per product net zoveel marge maakt als de aanverwante bedrijven, dan kan een boer met een bescheiden bedrijf nog ruim voldoende marge maken.

Dat zie je in mindere maten ook in Amerika, gesloten varkensbedrijven boeren over een periode van een aantal jaren met een marge spreiding van -15$ per varken tot break-even terwijl slachterijen tussen de 40-50 $ winst maken per varken. Naar verluidt ligt de verhouding in Nederland tussen varkenshouder en slachterij nog vele male verder uit elkaar.

Bij de voerleveranciers en slachterijen zit nog marge genoeg voor de boer. De best verdienende boerenbedrijven halen daar hun winst. De boeren die dat nu nog niet kunnen gaan nooit iets verdienen.

https://www.porkbusiness.com/markets/market-reports/profit-tracker-growing-packer/feeder-margin-spread
info 6 Mei 2021
Dat de boer minder of moeilijker aan geld kan komen over een paar jaar betekend dat het eigen vermogen omhoog moet , en dat betekend dat wij meer geld moeten ontvangen voor onze producten , daar kan alleen de burger voor zorgdragen door meer te betalen voor zijn consumptie goederen . De boeren moeten meer winst maken om voor de toekomst meer grond te kunnen kopen want de schaalvergroting die al 50 jaar plaats vind gaat ook na 2021 gewoon door om de steeds groter wordende bevolking te voeden. In Duitsland maakt de regering zich nu al zorgen om de niet boeren die investeren in landbouwgrond, hier is al 60% in handen van particulieren.
Ben 6 Mei 2021
De nadruk van het verdienvermogen van de agrische sector ligt veel te veel bij de toeleveranciers en afnemers. Het beleid is veel te veel gericht op het creëren van een optimaal verdienklimaat voor deze bedrijven. De kosten die een boer maakt door nieuwe wet en regelgeving komen grotendeels als inkomsten terecht bij aanverwante bedrijven. Veel wet en regelgeving leidt tot schaalvergroting waarvan de schaalvoordelen vooral bij deze bedrijven terecht komen terwijl de boer opdraait voor de schaalnadelen van schaalvergroting. De boer wordt door deze kapitaalkrachtige bedrijven van de periferie uitgehold. De minder succesvolle ondernemers zijn bij investeringen voor een groot deel afhankelijk van financieringen van banken of toeleveranciers en afnemers. Daarbij komt dat veel van deze kapitaalkrachtige bedrijven uit de periferie hun Nederlandse verdiensten investeren bij de concurrentie van de boer in het buitenland. Hierdoor wordt de Nederlandse boer schaakmat gezet maar hij mag het spel niet verlaten.
HC 6 Mei 2021
Ik zal het nooit meer vergeten, een jaar of 10 geleden tijdens mijn studie aan de hoge agrarische school hadden we een project waarbij we een bedrijf door moesten lichten, zowel financieel als technisch, dit om vervolgens een toekomst visie te bepalen voor het betreffende bedrijf.

Een projectbedrijf zoeken viel niet mee. De studenten waarvan de ouders 'eigenaar' leken te zijn van grote bedrijven wilde 'hun' bedrijf niet ter beschikking stellen.
Deze studenten stelde voor om het bedrijf te nemen waar ze normaal niet zo'n hoge pet van op hadden. Het ging om een modern up-to-date zeugenhouderij met +- 350 zeugen en een akkerbouwtak, het bedrijf was van de ouders een van de overige studenten.

Tijdens en vooral aan het eind van het project kwamen we tot de conclusie dat het bedrijf er zeer goed voor stond. De ondernemers waren klein begonnen en hadden door de bedrijfsmiddelen zo optimaal mogelijk te benutten altijd zonder externe financieringen kunnen werken. Er was een zeer ruime buffer aanwezig in de vorm van liquide middelen, geen hypotheken op de bedrijfsgebouwen, de grond en ook niet op de zeer mooie privé woning.

Door de zeer gezonde financiële positie vielen allen denkbare toekomst scenario's makkelijk te realiseren en te onderbouwen.
De bedrijfskunde docent en projectleider (tevens accountant) van het project snapte niet dat wanneer hij de financiële positie van dit bedrijf zag en beoordeelde, er nog ondernemers waren die bedrijven bouwenden van 1000-2000-3000 zeugen of nog meer; "want van die bedrijven heb ik de boekhouding ook in mogen zien, realiseer je dat jullie projectbedrijf zeer vermogend is, hier kun je echt wat van leren, grote bedrijven hebben netto nauwelijks vermogen als ze al geen negatief vermogen hebben".

Als afsluiting werd het project beoordeeld door een accountmanager van een bekende bank. Ipv het beoordelen van het project en het projectverslag gebruikte deze accountmanager zijn tijd om ons uit te leggen dat het voor de betreffende ondernemer erg leuk is om op deze manier geld te kunnen verdienen maar dat een bank niks heeft aan deze manier van werken, "hier verdienen wij als bank niks aan". Het geld komt natuurlijk grotendeels in de zakken van de ondernemer terecht, en wordt niet opgeslokt door de grote kostenpost van financieringskosten, en door het aangaan van financieringen bij toeleveranciers en/of afnemers, het verliezen van ondernemerschap en keuzevrijheid.

google: wie heeft er vooral baat bij 12 miljoen varkens
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Rabobank

'Oorlog Oekraïne raakt ook Nederlandse economie'

Nieuws Inflatiemonitor

Rabobank rekent op hogere inflatie

Nieuws Tarwe

Grootste tekort tarwemarkt in tien jaar stuwt prijs

Nieuws Financieel

Rabobank: rentekorting duurzame melkveehouder

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief