Shutterstock

Nieuws Economie

'Stikstofcrisis remt productie in de landbouw'

2 Juli 2021

De ING verwacht een productiegroei van 1% voor de agrarische sector in 2021. Het jaar is volgens de bank goed van start gegaan met een groei van 0,7% in het eerste kwartaal. Tussen de deelsectoren zijn wel grote verschillen en ook op de langere termijn zijn de vooruitzichten minder rooskleurig.

Dat ook de landbouw is geraakt door de coronacrisis is aan niemand voorbij gegaan. De productiegroei in 2020 was nihil en de prijzen daalden over de hele linie gemiddeld met 5%. De productiegroei die de ING dit jaar voorziet is vooral het gevolg van de productiedip tijdens de eerste lockdown vorig jaar. Door hogere (voer)kosten ziet de bank kansen voor rendementsverbetering somber in.

Akkerbouw groeit, veehouderij krimpt
Voor de akkerbouw en glastuinbouw verwacht de ING een groei van circa 1,5%. De productie in de veehouderij krimpt met 2%. Die daling komt vooral door de verwachte aanscherping van het Nederlandse stikstofbeleid. Dat leidt tot extra onzekerheid in de melk- en varkenshouderij. Het stikstofbeleid, in combinatie met vergrijzing en gebrek aan opvolgers leidt uiteindelijk tot een geleidelijke krimp van de veestapel met als gevolg een lager productie. Voor 2022 is de volumegroei in de landbouw dan ook nihil, verwacht de bank.

Goede vraag naar melk
Een aanhoudende hoge vraag naar zuivel vanuit China en een naar verwachting aantrekkende vraag naar producten met een hogere marge in binnen- en buitenbuitenland laten de melkprijzen dit jaar stijgen ten opzichte van volgende jaar. De spreiding in de melkprijzen wordt wel groter, door concepten als PlanetProof en het overschakelen van supermarktketen Plus op biologische melk. Echt duur wordt de melk overigens niet, maar de prijzen gaan rond het lange termijn gemiddelde uitkomen. Niet alleen de melkprijs stijgt, maar ook de voerkosten lopen op. Daarmee worden de resultaten op de melkveebedrijven geremd.

Rendement varkenshouderij rond het gemiddelde
Het dieptepunt in de opbrengsten van vleesvarkens is volgens de ING achter de rug. Het rendement van vleesvarkenshouders is tot en met mei gemiddeld en ook voor de zeugenhouders lijken de opbrengsten te normaliseren. Maar ook hier drukken de hoge voerkosten zwaar op het rendement.

De sanering van de varkenssector is in gang, al bleef het aantal deelnemers aan de opkoopregeling achter bij de verwachtingen van de overheid. In de periode april 2020 tot en met maart 2021 is het aantal varkensbedrijven met 16% afgenomen. Het totaal aantal varkens is in die periode geslonken met 6%. Omdat ook de zeugenstapel flink is gekrompen, verwacht de ING dat het aanbod vleesvarkens in de tweede helft van dit jaar verder afneemt. De dalende trend zet de komende jaren door. Een toenemend aantal bedrijven kan de investeringsslag niet meer maken, heeft geen opvolger en kan hun bedrijf niet of moeilijk verkopen.

De vraag naar vlees blijft er wel ondanks een groei in populariteit van vleesvervangers. Met een consumptie van 0,87 kilo per hoofd van de bevolking tegenover een vleesconsumptie 78 kilo - die nog geen dalende trend laat zien - zijn de vleesvervangers geen bedreiging.

Betere vooruitzichten akkerbouw
In de akkerbouw lijkt het tij te keren, na een aardappeljaar met lage prijzen en een tegenvallende export. De versoepelingen in het coronabeleid zorgen voor een hogere vraag naar aardappelen vanuit de voedingsindustrie. Daar komt nog een Europese areaalkrimp en een koud en nat voorjaar bij.

In de akkerbouw deden de uien en tarwe het in afgelopen jaar bovengemiddeld goed. Ondanks de lockdowns en tijdelijke tekorten aan containers bereikte de uienexport vooral in de eerste helft van het seizoen recordhoogtes en bovengemiddelde prijzen. Dat resulteerde dit jaar in een areaaluitbreiding van 11%. Graantelers profiteerden van de hoogste wereldwijde graanprijzen sinds 8 jaar.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Dossier Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest bedreigt varkenshouderij

Inside Melk

Krimp en markt wakkeren strijd om de boer aan

Achtergrond Stikstof Stemming

De week van Remkes II en Staghouwers opvolger

Nieuws Varkensmarkt

Duitse varkensprijs krijgt flinke tik

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief