Shutterstock

Nieuws Akkerbouw

NAV: Akkerbouw de dupe van landbouwplannen

4 November 2021 - Klaas van der Horst

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) luidt de noodklok over de toekomst van de bedrijfstak. Door een combinatie van Europese en nationale plannen, plus een voorziene overheveling van gelden ten behoeve van andere bedrijfstakken, dreigt er amper inkomen meer over te blijven.

De NAV  roept leden daarom op in actie te komen. Voorzitter Teun de Jong maakt niet direct duidelijk welke actie wordt bedoeld, maar er moet in ieder geval iets worden gedaan om de achteruitgang van de inkomens te stoppen, stelt hij.

Onderzoekers van Wageningen University & Research signaleren dat 20% tot 35% van de akkerbouwbedrijven nu al onder de inkomensgrens zit. Als het nieuwe Europese landbouwbeleid erdoor komt, zal dat naar verwachting leiden tot nog eens 20% inkomstenderving. Dan zijn er nog eens zaken als het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het overhevelen van EU-gelden die vooral melkveehouders ten goede komen. 

Rendabele bedrijfsvoering in gevaar
Het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kan voor de akkerbouw tot een enorm inkomensverlies leiden, stelt de NAV. "Het ministerie van
LNV heeft conceptmaatregelen gepubliceerd met verregaande ingrepen in de bedrijfsvoering van boeren en in de bouwplannen (gewaskeuzes) die ze maken. Een economische impactanalyse door Wageningen Economic Research (WEcR) rekent voor dat akkerbouwers tot circa 40% inkomen kunnen verliezen door de voorgestelde maatregelen." Veel akkerbouwbedrijven kunnen dan geen rendabele bedrijfsvoering meer uitoefenen, noteert de NAV.

SER negeert akkerbouw
De vakbond protesteert tegen al deze plannenmakerij en wil zelf met alternatieve plannen komen, plannen die ook door bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad (SER) gehoord worden. "De SER heeft een verkenning gedaan naar een landbouwakkoord, waarin met werkelijk iedereen gepraat is behalve met de NAV. Want ja, dat is maar akkerbouw, daar zitten de problemen niet", zo hekelt de bond deze verkenning.  Het is voor de NAV onbegrijpelijk en ook niet in lijn met een breed gewenste ontwikkeling. "Door alle aandacht te richten op de veehouderij, dreigt de akkerbouw stilletjes te verdwijnen uit Nederland, tegen alle maatschappelijke wensen in voor een transitie naar meer plantaardige productie en consumptie. Waarom werken alle natuur- en milieuorganisaties hieraan mee in de maatschappelijke begeleidingsgroep van het Nationaal Strategisch Plan voor het GLB? Waar blijven de politieke partijen die meer plantaardige productie voorstaan en waar blijft iedereen die de mond vol heeft over een goed boereninkomen in het debat?"

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Toezeggen lukte wel in het GLB, betalen wordt lastig

Nieuws Financieel

Investeerders pleiten voor groene landbouwsubsidies

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Achtergrond GLB

Gecombineerde opgave blijft een grote slangenkuil

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox