Debat landbouwwoordvoerders

Welke partij is het meest akkerbouw-minded?

3 Maart 2017 - 11 reacties

Woorden als derogatie, fosfaatregeling, stoppersregeling en weidegang weten keer op keer de headlines te halen. Hoe de afzonderlijke politieke partijen daarover denken is bekend. Maar hoe zit dat met punten die belangrijk zijn voor akkerbouwers?

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) hield medio februari een debat waarin de huidige landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer discussieerden over belangrijke thema’s in de akkerbouw. Hoe akkerbouw-minded zij zijn valt op te maken uit de reacties van Elbert Dijkgraaf (SGP), Jaco Geurts (CDA), Helma Lodders (VVD) en Carla Dik-Faber (CU) en de kandidaat-Kamerleden Niels van den Berge (GroenLinks), Anna-Lena Hedin (PvdA) en Inez Staarink (SP) op de volgende NAV stellingen. 

 • Boeren moeten zonder inkomenstoeslagen in een markt met spelregels een goed inkomen kunnen verdienen. Ze kunnen alleen een betere positie in de markt krijgen als ze onderling afspraken mogen maken over volume en prijs voor 50 procent van de markt in plaats van 5 procent.
  Een aantal politici (Dijkgraaf, Staarink, Van den Berge) vond dat de overheid soms moet kunnen reguleren om het aanbod te beperken, maar dat dat op dit moment politiek niet haalbaar is. Wel was men het er over eens dat boeren net zo veel ruimte in de mededingingswet moeten krijgen als afnemers en toeleveranciers.

  Geurts pleitte voor het in het leven roepen van een voedselscheidsrechter (wat de NAV een Autoriteit Producent en Markt, APM, noemt) en vond brede bijval, behalve bij Lodders. Dik-Faber vindt dat de ACM deze taak er bij moet kunnen doen. Iedereen vond dat de positie van de boer in de keten versterkt moet worden en Dijkgraaf stelde dat er Kamerbrede steun voor is, maar dat het kabinet niks doet met de aangenomen moties.

  In dit verband werd er ook gepleit voor een Ministerie van Landbouw door Dijkgraaf wat door GroenLinks en PvdA meer werd gezien als een Ministerie voor Voedsel en Landbouw.
   
 • Landbouw en voedsel zijn zo belangrijk dat ze buiten vrijhandelsverdragen moeten worden gehouden.
  Het meest uitgesproken waren Dijkgraaf, Van den Berge en Staarink (eens) en Lodders (oneens).
   
 • De minister moet zorgen dat de BO Akkerbouw nog in 2017 contact- en areaalgegevens krijgt om heffingen te kunnen opleggen.
  Alle politici behalve Staarink waren het erover eens dat het Ministerie van Economische Zaken moet zorgen dat de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw alle complete gegevens krijgt om heffingen te kunnen opleggen binnen de algemeen verbindend verklaring. Dit is meteen gebruikt door de ook aanwezige directeur van de BO Akkerbouw in een brief aan de politieke partijen om in de Tweede Kamer hieraan gevolg te geven.
   
 • De subsidie voor de bredeweersverzekering moet worden verhoogd en de assurantiebelasting er op moet worden afgeschaft.
  Een gemengd beeld zo blijkt uit de reacties. Iedereen was voor verhoging van het budget, maar met name GroenLinks, SP en PvdA waren tegen afschaffen van de assurantiebelasting. De SP vond wel dat het goedkoper moet met bredere dekking.
   
 • De beperkingen die het huidige mestbeleid oplegt aan effectief verhogen van het organische stofgehalte in de bodem moeten opgeheven worden om klimaatverandering tegen te gaan.
  De stelling vond brede steun. Dit kan door compost, champost, betakal enz. niet mee te laten tellen. Dijkgraaf pleitte voor regiospecifieke normen en vervolgens bedrijfsspecifieke normen, Lodders voor direct bedrijfsspecifiek.
   
 • Bij de verduurzaming van de gewasbescherming moet wel steeds een voldoende breed effectief middelenpakket beschikbaar blijven.
  Over gewasbescherming was men duidelijk: de VVD is tegen het op emoties verbieden van middelen en vond bijval. LTO-Akkerbouw voorzitter Van Wenum stelde dat de politiek zich niet met de toelatingen moet bemoeien, maar dat ging diverse partijen te ver. Dijkgraaf, Geurts en Lodders spraken zich overigens duidelijk uit voor behoud van de kiemremmer MH. Verder stelde Dijkgraaf voor om de subsidie voor het vervangen van asbestdaken te verhogen vanuit het energiebeleid.
   
 • Geïntegreerde teelt is duurzamer dan biologische teelt. De Nederlandse, hoog-productieve gronden kunnen bij moderne geïntegreerde teelt meer bijdragen aan mondiale voedselproductie dan de biologische teelten. Mondiaal gezien is geïntegreerde teelt daarom duurzamer. De gunstigere milieueffecten in Nederland van biologische teelt wegen daar niet tegenop.
  Hierover werd algemeen gedeeld door de politici dat de gangbare (geïntegreerde) landbouw goed bezig is, dat we trots moeten zijn op wat er bereikt is aan verbeteringen en dat er geen tegenstelling moet zijn tussen biologisch en gangbaar. maar dat men van elkaar kan leren.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Timmy 3 Maart 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/algemeen/artikel/10873634/Welke-partij-is-het-meest-akkerbouw-minded?]Welke partij is het meest akkerbouw-minded?[/url]
allemaal verkiezings geklets!
Kent U de mop al van de dode Trump aan de hemelpoort?
Petrus liet hem, omdat hij kon kiezen(vipper), de hel zien met mooie golfbanen en mooie vrouwen, en de hemel met serene muziek, mooie natuur. De keuze was voor Trump snel klaar, hij koos voor de hel.
Hij ging de hel binnen, maar nu was er tandengeknars, en sores.
Wat nu, zei hij tegen Petrus. Petrus antwoordde: de mooie hel was in verkiezingstijd!
Tiny 4 Maart 2017
Allemaal verkiezing klets het zou al is beter zijn dat politikers eens wat verstand zouden hebben van een land bouw bedrijf
kiezer 4 Maart 2017
PVV linkser dan links.
Bolder 4 Maart 2017
Heeeelemaal mee eens kiezer.als Die Piepo Graus zijn woord had gehouden oftewel zijn knieèn recht gehouden had dan had de p.v.v. hier een paar meer stemmen gekregen ( dus mijn mening wij gaan voor betrauwbaarheid dus zeker nu .S.G.P.
jan de boer 4 Maart 2017
Timmy, ik vind je opmerking nergens op slaan.
sgp 4 Maart 2017
Beste Timmy, jouw taal is niet Nederlander waardig. Ik kan je aanraden de Bijbel nog een keer aandachtig door te lezen. Wat er nu allemaal om ons heen gebeurt is niet bijzonder maar staat er allemaal in te lezen. Wee het land wiens koning (overheid) een kind is en wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.
Ben met Bolder eens ga voor betrouwbaar en kies SGP
Zuidboer 4 Maart 2017
kiezer schreef:
PVV linkser dan links.


De kans dat we met het CDA een links kabinet krijgen is veel reëler dan dat de PVV aan de macht komt. Dan worden we gesjaakt met een nog groter Europa waar we ons scheel betalen aan de Oekraine die als dank onze markten dan weer helpen verzieken. Ik vraag me echt af waar we beter mee af zijn.
Christen 5 Maart 2017
En jullie denken echt dat de sgp/cu wat voor je kan betekenen. En dan ook nog het grote sprookjesboek er bij halen daar kom je vast verder mee. Als het er op aan komt bij die lui gaat een drugs of abortusverbod voor hun toch altijd voor.
gehaktbal 6 Maart 2017
Volgens mij staat de boer bij de SGP op 1.
zekers geen meelullers.
Abonnee
outepop 6 Maart 2017
ik denk stem op SGP die heb je nog nooit op loze beloften kunnen betrappen
Christen 6 Maart 2017
Omdat ze ook nog nooit de mogelijkheid hebben gehad om ze waar te maken zeker
knollenland 11 Maart 2017
zuidboer heeft gelijk. geen cda premier .braks van het cda had niets op met de akkerbouwers.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Akkerbouw

NAV: Akkerbouw de dupe van landbouwplannen

Nieuws Economie

Weinig vertrouwen Duitse en Amerikaanse boeren

Video Maandanalyse

Prijsopleving gaat niet verder dan tarwe

Analyse Granen

Maakt boer andere keuzes door hoge graanprijs?

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief