Nieuws suikerbieten

Mogelijk neonicotinoïden in bietenzaad

17 Oktober 2018 - 1 reactie

Mogelijk kan suikerbietenzaad toch worden voorzien van een zaadcoating met neonicotinoïden. Suiker Unie en IRS hebben om een tijdelijke vrijstelling gevraagd. Deze vrijstelling kent echter beperkingen. Vanaf 2019 wordt de bestrijding van bladluizen een grote uitdaging.

Het is vanaf 2019 niet langer toegestaan om neonicotinoïden te gebruiken in de zaaizaadcoating van onder andere suikerbieten. De grootste uitdaging is het weren van bladluizen, die vergelingsziekte overbrengen. De nieuwe insecticide Force in het pillenzaad werkt alleen tegen bodeminsecten en niet tegen bladinsecten, zegt onderzoeksinstituut IRS.

Een vrijstelling voor neonicotinoïden ligt niet in de lijn der verwachting  

Carola Schouten

Geen mogelijkheid tot derogatie
Een aantal Europese lidstaten, waaronder België, heeft derogatie aangevraagd voor het gebruik van neonicotinoïden in de bietenteelt. In Nederland hebben belanghebbende partijen hier ook om gevraagd. Eind juli liet Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een Kamerbrief weten dat derogatie aanvragen niet mogelijk is: "Ik ga er vanuit dat gedoeld wordt op de eigenstandige bevoegdheid van de lidstaten om tijdelijke vrijstelling te verlenen", schrijft zij. "Wanneer in Nederland een vrijstellingsaanvraag wordt ingediend laat ik mij conform de gebruikelijke procedure adviseren. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat ik een vrijstelling zal afgeven voor het toepassen van neonicotinoïden."

Suiker Unie en IRS hebben nu een tijdelijke vrijstelling aangevraagd voor neonicotinoïden bij bietenzaad. Het gaat hierbij om een sterk gereduceerde dosering die louter mag worden toegepast op klei- en lössgrond. Dat schrijft Suiker Unie in hun magazine. Deze tijdelijke vrijstelling is nodig om een goed alternatief te ontwikkelen. Een looptijd voor de tijdelijke vrijstelling wordt niet genoemd, alleen dat deze is aangevraagd.

Daarnaast vragen de 2 belanghebbende partijen om een vrijstelling voor het gebruik van milieuvriendelijke insecticiden om trips en rupsen te bestrijden. Deze vrijstelling moet gelden voor 2019, waarna in 2020 een toelating volgt. De partijen zien hiervoor geen drempel, omdat deze middelen in veel andere teelten reeds een toelating hebben.

Alternatieven
Voor het bestrijden van bladluizen raadt het IRS aan om, na goede monitoring, bij het overschrijden van de schadedrempel te spuiten met Teppeki of Pirimor. Het gebruik van pyrethroïden wordt afgeraden omdat deze ook natuurlijke vijanden dood. Wie vroegtijdig toch trips, aardvlooien en bietenvliegen bestrijdt met pyrethroïden loopt kans op een hogere bladluispopulatie later in het seizoen.

In gepileerd bietenzaad wordt ook de fungicide Thiram toegepast. Deze bestrijdt bodemschimmels als Phoma en Alternaria. De Europese Commissie heeft op 10 oktober de licentie van deze werkzame stof niet verlengd. Dit is voor meerdere teelten een groot probleem. In 2019 mag Thiram nog wel worden toegepast in de zaaizaadcoating.

Afgewezen vrijstelling
Alle Europese bieten telende landen worstelen met het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen die vitaal zijn voor een rendabele suikerbietenteelt. De Britse evenknie van het IRS, de British Beet Research Organisation (BBRO) heeft in het Verenigd Koninkrijk eveneens vrijstelling gevraagd voor neonicotinoïden behandeld zaaizaad. Het Britse landbouwministerie heeft deze aanvraag echter afgewezen. Zij achten het risico op schade aan bijen en andere insecten groter dan de gevolgen voor de landbouw. Belangenbehartiger NFU Sugar en bietenverwerker British Sugar zijn zeer teleurgesteld in het besluit.

De overheid zei wel dat het openstaat voor een tijdelijke vrijstelling wanneer blijkt dat de omstandigheden exceptioneel zijn. Wanneer over een dergelijke situatie kan worden gesproken meldt het niet. Wel laat het weten dat de bietenteelt in aanmerking komt voor een tijdelijke vrijstelling. Dit omdat de teelt en zaaizaadverkoop wordt gereguleerd door 1 organisatie.

Antwoord van België
De huidige toepassing van de insecticide acht de overheid echter te schadelijk voor het milieu om nu al een vrijstelling te verlenen. Hiervoor moet het risico voor bijen en mensen worden teruggedrongen. Voor zover bekend is ook in België (nog) geen vrijstelling verleend voor het gebruik van neonicotinoïden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Leo 18 Oktober 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10880254/mogelijk-neonicotino-den-in-bietenzaad]Mogelijk neonicotinoïden in bietenzaad[/url]
leuk advies maar vaak is het rond luizentijd schraal en droog, absoluut geen Pirimor of Teppeki weer.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws Gewasbescherming

Kamer eist verplichte middelenregistratie

Nieuws Gewasbescherming

Macron: Eén GBM-beleid voor heel de EU vereist

Nieuws gewasbescherming

Corteva zet met overname Stoller in op biologicals

Nieuws Politiek

EU-voorstel komt neer op gewasbeschermingsverbod

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox