Shutterstock

Nieuws Klimaat

Klimaatstudie: Akkerbouw wijkt voor veehouderij

20 April 2020 - Niels van der Boom - 14 reacties

Er komt minder akkerbouwgrond beschikbaar voor de teelt van plantaardige gewassen, om zo de emissies in de veehouderij te compenseren. Dat is een conclusie uit het klimaatplan die minister Schouten (Landbouw, Natuur en Visserij) 17 april aan de Kamer heeft gestuurd. BO Akkerbouw is kritisch en plaatst de nodige kanttekeningen.

In opdracht van het ministerie van LNV heeft de Wageningen Universiteit diverse scenariostudies uitgevoerd voor de Nederlandse agrarische sector in het jaar 2050. BO Akkerbouw is kritisch op de uitwerking hiervan, omdat de akkerbouw eronder lijdt, zo denkt het.

100.000 hectare minder
In 2017 bedroeg het areaal akkerbouwgrond 600.000 hectare, zo becijfert de studie. Voor 2050 wordt een oppervlakte van ruim 500.000 hectare geraamd. In het meest 'negatieve' scenario is dat 200.000 hectare, wanneer vooral op natuur wordt ingezet. Het areaal bos bedraagt in dit scenario 400.000 hectare, wat vooral van het areaal grasland ten koste gaat.

De conceptstudies ondermijnen de mogelijkheden voor kringlooplandbouw, omdat bijvoorbeeld nog steeds een groot deel van het veevoer geïmporteerd gaat worden, en niet binnen Nederland geproduceerd. BO Akkerbouw ziet juist graag meer ruimte voor de zogenoemde eiwittransitie. Ook wordt samenwerken tussen melkveehouders en akkerbouwers in de scenario’s lastiger, omdat grasland niet langer als bouwland gebruikt kan worden. Dat brengt de sector in de knel, zo concludeert het.

Opbrengststijging
De Wageningen-onderzoekers houden in hun rapport rekening met een opbrengststijging van 30% voor akkerbouwgewassen in 2050. Tegelijkertijd worden lagere fosfaatgebruiksnormen voorgesteld, waardoor de grond juist wordt uitgeput, zo denkt de BO. "Iedere akkerbouwer weet dat dit leidt tot uitputting."

De plantaardige productie moet in de plannen krimpen om bosaanplant op bouwland mogelijk te maken. Dit is nodig om de emissies uit de veehouderij te compenseren. BO Akkerbouw twijfelt aan deze stelling en is naar eigen zeggen teleurgesteld in het ministerie van LNV. Er wordt in het rapport slechts beperkt aandacht gegeven aan de productie van plantaardig eiwit en andere voedingstrends. Ook wordt het opwekken van duurzame energie niet meegenomen.

Beste gronden goed gebruiken
Vicevoorzitter Jaap van Wenum laat in een persbericht weten dat de praktijk anders in elkaar steekt. Het akkerbouwareaal is juist groeiende en breidt uit. Hij benadrukt dat het belangrijk is om Europa-breed naar klimaatneutraliteit te streven. "Het is belangrijk om de meest vruchtbare gronden in te zetten voor de voedselproductie. Moeilijk beteelbare gronden in Europa kun je beter inzetten voor bosaanplant."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappelmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
14 reacties
m van der Ploeg 20 April 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10886798/klimaatstudie-akkerbouw-wijkt-voor-veehouderij]Klimaatstudie: Akkerbouw wijkt voor veehouderij[/url]
Ministerie van natuurmonumenten.
Waar zou Wageningen zijn geld vandaan krijgen?
Opbrengststijging van 30% voor akkerbouwgewassen in 2050.
Ben nieuwsgierig wie dit soort kreten nog serieus neemt.
Uiteraard moet er zo nu en dan wat humoristisch gepubliceerd worden.
Abonnee
vrij grof 20 April 2020
Zal wel een opbrengst daling van minimaal 30% wezen want tegen die tijd zijn we allemaal tot biologisch telen gedwongen.
Thon 20 April 2020
De bossen kosten alleen maar zeer veel geld. Het brengt niets op.
Een zeer groot gedeelte is zwaar verwaarloost! En dan die goede landbouwgrond daar aan geven! Ze verdienen geen vierkante meter!
Moet je met zulke mensen de toekomst in? Minder onzin praten en meer presteren!
Ijsselmeerklei 20 April 2020
Toch apart dat je op internet struikelt over de berichten waar bomen gekapt worden in Nederland om allerlei uiteenlopende redenen en bijna allemaal op overheids grond/bezit en dat hier dan weer wordt geopperd om meer bomen aan te planten.

Het ministerie van natuurmonumenten inderdaad zoals hierboven al vermeld.
Kan het voedsel vanaf 2050 worden geïmporteerd net als de mondkapjes, proest.
Abonnee
Ook een boerin 20 April 2020
Dat betekent dat Nederland dus in 2050 ook niet meer gerekend wordt tot de landen die meehelpen de wereldbevolking te voeden. En dat er voor een overheersende rol voor de veehouderij in Nederland wordt gekozen boven de teelt van plantaardig voedsel Rare gedachtekronkels.

Enerzijds beweren de geleerden dat ons een temperatuuropwarming staat te wachten waarbij we rekening moeten houden met lange droogte en dus opbrengstderving en dit onderzoek heeft het over een opbrengststijging van dertig procent. Zo kun je wel tachtig onderzoeken doen, met allemaal een andere insteek. Weggegooid geld.
Jan kievit 20 April 2020
Het bewijs wordt geleverd 1% dat van primaire bedrijven door paard en wagen minister schouten zachtjes de keel wordt dichtgeknepen alle opvolgers kunnen beter een landbouwvriedelijk land opzoeken
bep 20 April 2020
We zullen eens over 10-15jaar zien dan zijn er geen veehouderijen meer dus dan is er alleen akkerbouw en bossen.
Kjol 20 April 2020
De minister bivakkeert in een volstrekt andere wereld, de werkelijkheid is compleet van de horizon verdwenen.
Ron 21 April 2020
Zonder mest krijgen we nul op het rekest. Willen we meer uit de grond, moeten we terug naar meer stront
regelbedenker 21 April 2020
Ze willen alle boeren kwijt, alleen oostvaardersplassen toestanden, dat is het plan
Abonnee
beste 21 April 2020
"Het is belangrijk om de meest vruchtbare gronden in te zetten voor de voedselproductie. Moeilijk beteelbare gronden in Europa kun je beter inzetten voor bosaanplant." dan kunnen we hier op grond van brabantslandschap weer goede zwarte aarden op gaan rijden want die graven ze hier af omdat ze terug willen naar 1800 en dan praten we in een co2 tijd perk ik geloof al lang niet meer in deze onzin het gaat hier in nederland maar om 1 ding boeren hebben heel veel eigendom en dat moet weg! als iedereen zijn poot stijf houd gebeurd er niets
Sjef O 21 April 2020
Het is achteraf gezien toch geen ministerie van landbouw geworden,
Diep triest, wat de Nederlandse boeren in jaren hebben opgebouwd door wat eigenlijk je roerganger had moeten zijn met de wet in de hand gesloopt zien worden.
“Mevr Schouten wij hebben in jou echt de verkeerde”
ps 22 April 2020
Trap er niet in Het is een (pitfall) valkuil dit slinkse dubieus ministerie doet het bewust om de sectoren tegen elkaar uit te spelen dat er geen landbouweenheid meer is,en als eenheid naar voren kan treden voor belangen te behartigen en op te komen voor alle sectoren,en de Roverheid vrij spel heeft, ,geef de Roverheid geen kans als eenheid zijn we meer mans
Abonnee
A. J. van Woerkom 22 April 2020
Ben de afgelopen 15 jaar menigmaal op het ministerie geweest en via de media contact gehad met verschillende ambtenaren. Praten, praten en nog eens praten. Uitleggen hoe uit de ontstane, niet wenselijke, situatie te geraken. Ook mee gewerkt aan het invullen van Carola haar ambities, de visienota. Als ik voorstellen deed waren die met mensen uit de praktijk getoetst op haalbaarheid en wetenschappers van verschillende instituten doorgenomen. Getoetst in de praktijk over heel de wereld met duidelijke resultaten. Steeds werd er gesteld dat er op het ministerie naar gekeken zou worden. Na lang aanhouden kreeg ik geen inhoudelijk duidelijke uitleg waarom men er niet mee wilde doen. Het gaf me herhaaldelijk een apart gevoel, een dubbele agenda??
Als je een probleem wil oplossen moet je uitgaan van oorzaak en gevolg en de oorzaak aanpakken. Hoe kan het zo zijn dat NIEMAND op het ministerie dat door heeft. Of spelen andere belangen een grotere rol?
Als ik nu kijk hoeveel financiële middelen er uitgetrokken worden en de uitkomst voorzie, en ben daar niet de enigste in en niet met de minsten, voorspel ik dat we over 2 - 5 of 10 jaar zijn op het punt waarop de PAS werd afgeschoten, puur op inhoudelijke resultaten.
Heb meermalen verteld en inhoudelijk aangetoond dat de landbouw zijn problemen op kan lossen, maar dat moet georganiseerd worden en gaat minder kosten dan het geld dat nu wordt uitgetrokken.
Geef in steekwoorden aan waar we de oplossingen kunnen plaatsen.
Het stikstof probleem. De fosfaat problematiek. Het CO2 probleem. De lucht, bodem, grondwater, oppervlakte water belasting, het humusgehalte, de biodiversiteit in en op de bodem, en als klap op de vuurpijl door een gezonde bodem aantoonbaar gezonder voedsel met als resultaat gezondere mensen. Waardeerbare mensen nu zeer actueel. Een prof. van een medische faculteit voorspelde gezonder voedsel heeft het in zich om 20 tot 50% zorgkosten te besparen. Voedingstoffen in zijn natuurlijke balans maken onze organen gezond en maken een gezond lichaam.
Weet wel er zijn 5 wetenschappers van verschillende instituten die deze zienswijzen onderschrijven en willen voor de wetenschappelijke onderbouwing zorgen.
Dit alles is bekend bij Carola en haar ambtenaren maar geen reactie?

Ben opgevoed met heb respect voor iedereen zeker klap niet uit de school. Vind dat het betamelijke door het ministerie en de belofte van Carola een keer bij me aan tafel te komen zitten gebroken heeft.
Ambtenaren, ministeries de overheid in er voor ons de sector, de maatschappij, en de burger, Waar blijkt dat uit als je jezelf gepiepeld voelt, misbruikt en altijd op eigen kosten.

Het vertrouwen in Carola van christelijke origine, onze overheid is ver onder nul gedaald, misbruik te worden voelt niet fijn. Ik ben altijd in om een ander te helpen, vanuit sociale overweging, dat is wat ik mis in Carola en onze regering.

Even terug naar het onderzoek dat gebruikt wordt voor de beleidsstappen.

Wat was de opdracht die de WUR kreeg van het ministerie voor de scenariostudies? Wie krijgt die boven tafel?
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Opinie Kasper Walet

Aarde gaat niet ten onder aan klimaatverandering

Opinie Kasper Walet

Energietransitie loopt vast in eigen goede bedoelingen

Nieuws Melk

Nieuw-Zeeland stelt heffing landbouwemissie uit

Opinie Kasper Walet

Stoppen met zonnepanelen op landbouwgrond?

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden