Alexandros Michailidis/Shutterstock

Achtergrond Europese Commissie

'Focus EU-beleid moet op de kleine bedrijven'

24 September 2021

Biologische landbouw is een van de speerpunten in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie wil de productie en consumptie van biologische producten een boost geven en heeft als stimulans daarvoor 23 september voortaan uitgeroepen tot de 'EU-biodag'. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski maakte van de gelegenheid gebruik om zijn visie op de biologische landbouw en de agrarische sector in bredere zin uiteen te zetten tijdens de Future of Food en Farming bijeenkomst.

De focus in het beleid moet af van schaalvergroting en het verder opvoeren van de productie volgens de Commissaris. Het grote aantal stoppende boeren baart Wojciechowski zorgen. "Tussen 2005 en 2015 zijn er 4 miljoen boerenbedrijven verdwenen in de EU. Het aantal stoppers is de laatste jaren iets afgenomen, maar vooral de kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden."

Volgens Wojciechowski moet het Europese beleid zich toespitsen op het behoud van de (kleine) familiebedrijven. Juist die bedrijven zijn belangrijk voor het behalen van de klimaat- en milieudoelen en het waarborgen van de voedselzekerheid. Dat kleinere bedrijven minder efficiënt zijn klopt volgens de commissaris niet. "In Italië bijvoorbeeld is de gemiddelde bedrijfsgrote 11 hectare. 8% van het Europese landbouwareaal ligt in Italië en daarmee heeft het land een aandeel van 18% in de totale agrarische productie van de EU."

Doel biologische landbouw is haalbaar
De Commissie wil dat in 2030 25% van het Europese landbouwareaal biologisch is. In de Farm-to-Fork- en biodiversiteitsstrategie neemt de biologische landbouw dan ook een prominente plek in. In het nieuwe GLB is daarvoor ruimte via de directe betalingen, herverdeling en de eco-regelingen volgens Wojciechowski. "De invulling daarvoor ligt nu bij de lidstaten in de uitwerking van de beleid in de Nationale Strategische Plannen. Dat de doelstelling haalbaar is bewijst Oostenrijk waar nu al meer dan 25% biologisch is."

Vooral voor de kleine bedrijven biedt biologische landbouw volgens hem kansen. Veel van deze bedrijven kunnen niet meekomen in de race naar meer voor minder. "Door om te schakelen kunnen ze meerwaarde op hun producten creëren en een inkomen behouden", aldus Wojciechowski "Grote bedrijven kunnen zich beter toeleggen op precisielandbouw. Deze bedrijven zijn er al mee bezig en daar liggen de kansen om het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te reduceren."

Op studies die kritisch zijn over de onderbouwing van de ambities wil Wojciechowski niet ingaan. Hij wil alleen kwijt dat er instrumenten genoeg zijn om in te grijpen, mocht het beleid niet uitpakken zoals bedoeld.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws GLB

Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB

Nieuws Voedselzekerheid

Brussel wil niet morrelen aan Farm-to-Fork

Achtergrond GLB

Discussie over richting landbouwbeleid laait op

Nieuws GLB

Derde van de EU-landen mist deadline voor NSP

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief