Shutterstock

Nieuws Energie

Provincie stelt paal en perk aan zonneparken

12 November 2020

Drenthe is de eerste provincie die met concrete maatregelen komt om de realisatie van zonneparken te beperken. Zo is er nog ruimte voor maximaal 625 hectare zonnepark en volgt er na 2030 een volledige stop.

Gedeputeerde Staten hebben dit laten weten aan Provinciale Staten. Een vervolgactie op de motie die deze zomer werd aangenomen en waarin werd gevraagd om concretere richtlijnen met betrekking tot zonneprojecten. De provinciale doelstellingen voor hernieuwbare energie en ruimtelijke voorwaarden waar zonneparken aan moeten voldoen – zoals omschreven in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2018 – zouden onvoldoende handvatten bieden voor gemeenten.

Zonneladder handhaven
Het resultaat is dat er soms zonneparken worden gerealiseerd die tekortschieten in de landschappelijke inpassing. Ook is lang niet altijd sprake van meervoudig ruimtegebruik of meerwaarde voor andere opgaven anders dan het opwekken van energie. Meer sturing vanuit de provincie in de aanleg van zonneparken moet dat voorkomen. Ook moet de provincie erop toezien dat de zonneladder strikter wordt toegepast.

Toepassing van de zonnelader betekent dat bij de installatie van zonnepanelen daken voorrang krijgen op grond. Overigens is dat grotendeels al wel het geval in Nederland. Van alle zonnepanelen ligt 87% op daken en komt 13% van de zonne-energie van zonneparken.

Landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen zou bij toepassing van de zonneladder een laatste optie zijn. Eerder deden Royal Cosun en Avebe, ondersteund door LTO Noord, al een oproep aan de noordelijke provincies om de zonneladder veel strenger toe te passen.

Uitzondering bij dubbelfunctie
Brenda Timmermans van LTO Noord regio Noord noemt het 'een goed signaal dat provincie Drenthe zich er nu van bewust is dat het anders moet'. Momenteel is er in Drenthe 766 hectare aan zonneparken gerealiseerd of ligt de vergunning klaar om dat te doen. Die omvang kan tussen nu en 2030 maximaal worden opgeschroefd naar 1.391 hectare. Er komt een uitzondering voor goede plannen waarbij sprake is van draagvlak en de dubbelfunctie van het zonnepark gegarandeerd is.

boerenbusiness.nl

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Aardgas

Europese gasprijs op weg naar record

Analyse Olie

Olie doet een jas uit door onverwachte voorraad

Analyse Aardgas

Stevige concurrentie tussen Europa en Azië om LNG

Analyse Elektriciteit

Prijs van elektriciteit gaat schoksgewijs omhoog

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief