Van der Wal fotografie

Interview Bert-Jan Ruissen

'Medicijnkast agrarisch ondernemer raakt leeg'

17 Mei 2019 - Jeannet Pennings - 1 reactie

In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van donderdag 23 mei legt Boerenbusiness dagelijks 6 agrarische vragen voor aan de personen met een visie op het Europese landbouwbeleid. Vandaag is dat Bert-Jan Ruissen, kandidaat-Europarlementslid voor ChristenUnie-SGP.

Ruissen is als SGP'er momenteel gemeenteraadslid in Krimpen aan den IJssel en is eveneens coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De kans dat hij 'overstapt op Brussel' is reëel. Ruissen staat op plaats 2 voor ChristenUnie-SGP. Deze 2 partijen maken gezamenlijk een deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers en hebben op het moment 2 zetels in het Europees Parlement.

Wilt u meer of minder Europees landbouwbeleid voor de Nederlandse boer?
"Vooropgesteld: de SGP vindt dat het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op peil moet blijven. Ik maak mij zorgen over de inkomenspositie van boeren. Een rapport van de Rekenkamer heeft laten zien dat 33% onder het wettelijk minimum loon boert. Dit is dan ook niet de tijd om op het GLB te beknibbelen. Echter, we vinden wel dat er meer speelruimte moet komen voor de lidstaten om invulling te geven aan het GLB. Veel van de huidige regels zijn te generiek. Het nieuwe GLB biedt aanknopingspunten voor een goede nationale invulling."

"Een veel gehoorde klacht in de landbouwsector is de hoge regeldruk. Wij constateren een verouderde regelgeving, onder andere op het gebied van plantenveredeling. Er zou meer ruimte moeten komen voor CRISPR-Cas. Daarnaast zijn we een voorstander van dierlijke mest als vervanging van kunstmest. Nederland heeft genoeg dierlijke mest, waarmee we de kringloop beter kunnen sluiten."

Als we kijken naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, moet er dan wel of geen hectarepremie komen? 
"Wij zijn een voorstander van de hectarepremie. Het heeft uiteraard onze voorkeur dat de agrarisch ondernemer zijn inkomen primair uit de markt haalt, een eerlijke prijs krijgt voor zijn product en zo dus rendabel kan werken. We zien in de praktijk echter dat dit vaak niet gebeurt. De prijzen voor de opbrengst laten te wensen over, wat maakt dat inkomenssteun voorlopig nodig blijft."

Kijkende naar de uitvoering van het ketenrapport van Cees Veerman: hoe bereik je een 'level playing field' in de Europese Unie?
"Het is duidelijk dat er nog veel verbetering te behalen valt op dit gebied. De legbatterijeieren uit Oekraïne zijn hier een sprekend voorbeeld van. In Nederland verbieden we de productie, maar er is wel ruimte voor import van die eieren. Dat creëert een ongelijk speelveld. Hetzelfde gebeurt vaak op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. De middelen die hier verboden zijn, mogen in bijvoorbeeld Zuid-Europa wel toegepast worden."

"Ik denk daarnaast dat we nationale regels, bovenop Europese wetgeving, zoveel mogelijk moeten voorkomen. Ook moeten de gekoppelde steunregelingen in Europa worden afgeschaft. De lidstaten mogen 8% van hun budget gebruiken voor steun die gekoppeld is aan een specifieke productie. Nederland maakt daar relatief weinig gebruik van."

Is de Brusselse macht rond de toelating gewasbeschermingsmiddelen te groot? 
"De toelating van gewasbeschermingsmiddelen is nu op Europees niveau geregeld en dat is een goede zaak. Het zorgt namelijk voor harmonisatie. We zijn echter wel van mening dat middelen in sneltreinvaart verboden worden en dat de toelating van nieuwe, groene middelen traag loopt. De medicijnkast van agrarisch ondernemers raakt leeg en dat is zorgelijk. De middelen zijn nodig voor de geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen. Het is een gecombineerde verantwoordelijkheid van de Europese Unie en de lidstaten om enerzijds niet alle werkzame stoffen te verbieden en anderzijds nieuwe middelen te toetsen."

Wat moet in het Brusselse landbouwbeleid tot een speerpunt worden gemaakt?
"De versterking van de economische basis van bedrijven. Pas als dat op orde is, ontstaat er ruimte om te investeren in duurzaamheid. Ik denk dat het GLB hier een belangrijke rol in kan spelen. Die moet blijven fungeren als vangnet, prijsschommelingen opvangen en steun geven aan boeren in crisistijden. De brede weersverzekering is een goed voorbeeld van een effectieve maatregel die ondernemers ondersteunt."

Welke mythe over het Europarlement klopt niet in uw ogen?
"Veel mensen denken dat het Europees Parlement niet veel in de melk te brokkelen heeft als het gaat om het Europese landbouwbeleid. In het verleden waren het landbouwministers die de beslissingen namen, maar tegenwoordig heeft het Europees Parlement net zoveel te zeggen. De Europese verkiezingen doen er dus toe."

Lees hier alle interviews over de Europese verkiezingen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Jpk 21 Mei 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10882507/medicijnkast-agrarisch-ondernemer-raakt-leeg]'Medicijnkast agrarisch ondernemer raakt leeg'[/url]
Als je op de sgp stemt krijg voor niks paard en wagen van landbouwchristen unie en d66 erbij
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden