Sencrop

Aangeboden door Sencrop

Vertaalslag van weerdata naar teeltmanagement

10 Mei 2021

Het wisselvallige weer van afgelopen maand liet zien hoe groot de weerverschillen in een kleine straal en in kort tijdsbestek kunnen zijn. Het grillige weer heeft invloed op de ontwikkeling van ziekten en plagen in alle open teelten. Om gewassen optimaal te beschermen zijn nauwkeurige weerdata en de juiste vertaalslag met de relevante weerindicatoren van belang.

Het groeiend aantal regels rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vraagt om steeds geavanceerder teeltmanagement. Gebruikers kunnen hun Sencrop- weerstations eenvoudig koppelen aan verschillende adviessystemen, waaronder CropVision Gewis van AgroVision. De teler ontvangt daarmee spuitadvies dat is afgestemd op de nauwkeurig gemeten weerdata van zijn percelen.

Optimale spuitmoment bepalen
"CropVision Gewis analyseert de weergegevens van de weerstations en berekent daarmee het optimale moment voor een bespuiting. Het programma kijkt hiervoor naar de werkzame stof en de formulering van het product. Op basis daarvan wordt het optimale spuitmoment berekend", aldus Kees Vogelaar, specialist adviessystemen bij AgroVision tijdens het Webinar 'Bewust spuiten met eigen weerdata'.

Lager doseren gewasbescherming
De CropVision Gewismodule vertaalt ultralokale weergegevens naar een praktische grafiek. Per uur maakt het programma een nieuwe berekening en geeft deze weer in de vorm van een groene of rode balk. Een groene balk geeft een geschikt toepassingsmoment weer, bij een rode balk wordt een gewasbehandeling met dit bepaalde middel afgeraden. Daarnaast geeft het programma advies over eventuele doseringsverlagingen wanneer mogelijk, zonder de effectiviteit negatief te beïnvloeden.
Ook helpt AgroVision telers met ziekte-adviesmodules om in te spelen op de verschuiving van ziektevarianten. Bij de aardappelziekte phytophthora is de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving in varianten vastgesteld. CropVision ProPhy is op deze ontwikkeling aangepast.

Weerindicatoren per teelt
Elk gewas heeft per groeifase zijn specifieke weerindicatoren die cruciaal zijn voor het teeltmanagement. Sencrop heeft deze per teelt samengebracht in overzichtelijke gewaskalenders. Hier kun je de kalenders gratis downloaden.

Met ultralokale weergegevens het optimale spuitmoment bepalen in het CropVision Gewis adviesprogramma
Sencrop gewaskalender voor uien met weerindicatoren voor elke groeifase.

Over Sencrop
Sencrop, een innovatieve landbouwtechnologische start-up opgericht in 2016 door Michael Bruniaux en Martin Ducroquet, is in 4 jaar tijd uitgegroeid tot de marktleider in Europa. In 2020 werd Sencrop gerangschikt in de top 10 wereldwijd door AgFunder, de toonaangevende organisatie voor start-ups, nadat het een kapitaal van 10 miljoen
Amerikaanse dollar had verworven in Serie A. Sencrop heeft het grootste netwerk van onlineweergegevens voor de landbouw in Europa opgericht. Meer dan 16.000 landbouwers maken al gebruik van deze oplossing en het bedrijf telt nu 80 medewerkers die in de Europese kantoren de klanten met raad en daad bijstaan. Sencrop heeft een SIMA
Innovation Award gewonnen, een belangrijke onderscheiding in de landbouwsector, en een SIVAL zilveren medaille. Sencrop is lid van de HardwareClub. 

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden