BASF

Aangeboden door BASF

Meer stikstof in dierlijke mest benutten? Het kán

24 Maart 2023

Akkerbouwers en veehouders zoeken op het eigen bedrijf naar mogelijkheden om de stikstof in dierlijke mest beter te benutten. Met nitrificatieremmers bijvoorbeeld. Die verbeteren de stikstofefficiency. Naast een kostenbesparing levert het ook een positieve bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek.

Een nitrificatieremmer is één van de innovatieve oplossingen die aantoonbaar werkt in de boerenpraktijk. Het product Vizura bijvoorbeeld is de afgelopen jaren doorontwikkeld en geeft bewezen meeropbrengsten in maïs- en grasland, maar ook in aardappelen en diverse groentegewassen. Nu Vizura ook is toegevoegd aan de Kringloopwijzer, biedt dat extra kansen voor de melkveehouder.

Vizura levert nog veel meer op
Door Vizura toe te voegen aan de dierlijke mest, wordt stikstof in de mest beter benut. Ook blijft stikstof gedurende een langere periode beschikbaar voor het gewas. Dit resulteert in aantoonbare meeropbrengsten van bijvoorbeeld droge stof én eiwit. Voor zetmeelaardappelen resulteert dit in een hoger onderwatergewicht en dus meer zetmeel. Dat levert enkele honderden euro's per hectarer op. Daarnaast is de uitspoeling van nitraat 20% tot 30% lager dankzij Vizura. Het toevoegen van 2 tot 3 liter per hectare Vizura aan drijfmest (vlak voor of tijdens het uitrijden van runderdrijfmest en digestaat bij aanwending op grasland en bouwland) levert in de berekening van Kringloopwijzer 50% minder lachgasemissie op ten opzichte van aanwending zonder dit product. Vizura levert dus een wezenlijke bijdrage aan de reductie van de uitstoot van lachgas. Dat is heel waardevol, want lachgas is ongeveer een driehonderd keer sterker broeikasgas dan CO2 .

Samenwerken
Vraag uw adviseur de komende weken naar de voordelen van Vizura en profiteer van de sterk verbeterde stikstofbenutting. De loonwerker of mestleverancier kan Vizura toepassen op hun pomptankwagens of via de tussensilo. Vraag hen dus naar de mogelijkheden om samen te werken. Op deze manier draagt ook u een steentje bij aan het oplossen van de huidige problematiek.

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden