Grond

akkerbouw grond

Nieuws Grond

Bouwland is iets minder duur geworden

Grond is en blijft een schaars goed. Toch is de gemiddelde prijs voor bouwland in het eerste kwartaal van 2024 iets gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal 2023.
25 April 2024
grond Oekraine

Analyse Grond

Grondmarkt redding voor Oekraïense financiën?

De oorlog heeft gigantische gevolgen voor Oekraïne. Niet alleen op het menselijk vlak maar ook economisch. Kosten voor het herstel van de schade zijn volgens schattingen inmiddels opgelopen tot $500 miljard. Zelfs met steun van bondgenoten en donoren zal Oekraïne alle zeilen moeten bijzetten, niet alleen voor herstel op korte termijn, maar ook voor groei op lange termijn. Een radertje dat daarin weleens heel belangrijk zou kunnen worden, is de liberalisatie van de grondmarkt.
9 April 2024
euro economie portemonnee

Opinie Arjan Ausma

Wee ziene oogn nich lös döt möt vaak de knip lös doon

Terwijl ik de deur van de boerderij achter me dichttrek, loop ik peinzend naar de auto. Hoe hier weer mee verder? Ik had net een goed gesprek met mijn klanten. Een man en vrouw in maatschap, die de afgelopen jaren goed geboerd hebben. Fiscaal vliegen de winsten zogezegd door het plafond. Maar, nu vallen de blauwe enveloppen op de deurmat.
5 April 2024
grond California

Achtergrond Biologisch

Bio en gangbaar gebaat bij 'concentratiegebieden'

Biologische landbouw zou minder negatieve effecten op het milieu hebben dan de conventionele landbouwpraktijk onder meer door minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s). Voor de effecten wordt vooral gekeken op perceel niveau. Over welk effect biologische percelen hebben op het gebruik van GBM op naburige gangbare percelen en daarmee op het totale middelen gebruik is minder bekend. De Universiteit van California, Sante Barbara (UCSB) heeft daar onderzoek naar gedaan dat vorige maand in het wetenschapstijdschrift Science is gepubliceerd.
4 April 2024
akkerbouw grond voorjaar lente zaaien

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Overheid en grond, niet de gelukkigste combinatie

Laat het woord landbouwvrijstelling vallen en je kunt de klok erop gelijk zetten dat LTO moord en brand begint te schreeuwen. Vorige week stuurde demissionair minister van Landbouw Piet Adema de evaluatie van de landbouwvrijstelling naar de Tweede Kamer en een dag later zat LTO als een bok op de haverkist te vertellen hoe belangrijk die vrijstelling is. Maar niet alleen de landbouwvrijstelling ligt op tafel in Den Haag.
26 Maart 2024
akkerbouw grond Engeland UK graan - agri

Nieuws Grond

Britse boer 'braakt' liever dan dat hij teelt

Het Britse landbouwministerie limiteert dit jaar de hoeveelheid landbouwgrond die boeren braak mogen leggen om in aanmerking te komen voor aanvullende landbouwsubsidies. Daarmee moet voorkomen worden dat de voedselproductie te ver achteruitgaat, zo heeft het ministerie bekendgemaakt. Sinds de Brexit hebben boeren in Engeland, Schotland en Wales keuze uit een nieuw subsidieprogramma dat vooral gericht is op natuurbehoud en ontwikkeling.
26 Maart 2024
akkerbouw grond voorjaar perceel

Nieuws Grond

Positie landbouwgrond bij gemeentes opvallend hoog

Gemeentes in het zuiden van Nederland bezitten opvallend veel landbouwgrond, zo blijkt uit een data-analyse van de WUR. Overheden hebben gezamenlijk 10% van alle landbouwgrond in handen, waarbij het vooral de gemeentes in Zuid-Nederland zijn die soms tot wel de helft van alle landbouwgrond binnen hun grenzen in eigendom hebben.
25 Maart 2024
aardappelen

Nieuws Aardappelen

Niet pootgoed maar grond dicteert aardappelteelt

De Boerenbusiness aardappelenquête voor teeltjaar 2024 komt met een opvallende conclusie naar buiten. Niet het tekort aan pootgoed, maar het gebrek aan land zorgt ervoor dat de teelt tegen de grens aanloopt. Zowel grote als kleine telers hebben daarmee te maken.
20 Maart 2024
weide koeien weidegang

Achtergrond Grond

Oprukkende bebouwing slokt landbouwareaal op

Niet de ontwikkeling van natuur, maar de 'verpaarding' en 'vertuining' leggen een steeds groter beslag op agrarische grond, zo was een veel besproken onderwerp afgelopen tijd in Vlaanderen. Circa 15% van de landbouwgrond wordt volgens het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)  niet als zodanig gebruikt, zo blijkt uit de laatste publicatie die dateert uit 2015. In Nederland is de situatie waarschijnlijk niet veel anders. 
29 Februari 2024
koeien Verenigde Staten

Nieuws Grond

Investeerders VS duiken massaal op landbouwgrond

Investeringsfondsen in de Verenigde Staten pompen een recordhoeveelheid dollars in landbouwgrond. Ze zijn op zoek naar stabiele beleggingsmogelijkheden en grond biedt die bij uitstek. In minder dan tien jaar tijd is de waarde meer dan verdubbeld.
26 Februari 2024
akkerbouw grond

Nieuws grondmarkt

Wat kost een hectare landbouwgrond in Europa?

De prijzen voor Europese landbouwgrond in 2022 variëren fors, waarbij een Nederlandse hectare ver boven het gemiddelde uitsteekt. In Kroatië kost een hectare landbouwgrond het minst. Wat een Nederlandse boer moet neerleggen voor het pachten van een stuk grond is met afstand het meest vergeleken met zijn collega-boeren elders in Europa.
5 Februari 2024
akkerbouw grond

Nieuws grond

Agrarische grondprijs stijgt met ruim 7 procent

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het laatste kwartaal van 2023 verder toegenomen. Daarnaast is de gemiddelde grondprijs in Nederland over heel 2023 met 7,4% gestegen tot €78.800 per hectare. Dat komt voornamelijk door de hogere waarde van bouwland, zo blijkt uit de cijfers van het Kadaster in het kwartaalbericht over de agrarische grondmarkt.
30 Januari 2024
melkveebedrijf koeien belgie

Nieuws Grond

Nieuwe Vlaamse pachtwet steunt jonge boer

Net als in ons land is de pachtwet in Vlaanderen een heet hangijzer. Bijna tien jaar lang werd gewerkt aan het vernieuwen van de 35 jaar oude pachtwet. Die nieuwe wet stelt de jonge boer centraal ten koste van lang zittende pachters. Dat kan niet op de steun van alle belangenbehartigers in Vlaanderen rekenen.
20 December 2023
vergister vergisting

Nieuws Mest

'Investeren in vergisten mest moet aantrekkelijker'

ABN Amro ziet mono-mestvergisting als 'een doorbraakinnovatie'. Volgens de bank moet het aantrekkelijker worden voor veehouders om hierin te investeren om 'de door het kabinet beoogde productie van 2 miljard kuub groengas in 2030 te helpen versnellen'.
19 December 2023
koeien natuur

Achtergrond Grond

Staatsbosbeheer zet in op natuurinclusieve pachters

Bij het uitgeven van gronden in geliberaliseerde pacht selecteert Staatsbosbeheer niet alleen op de hoogste bieder. In de nieuwe toewijzingsprocedure laat Staatsbosbeheer het onderdeel 'kwaliteit' zwaar meewegen, zo valt op te maken uit de brochures bij de inschrijvingsronde op pachtgrond.nu. Boeren die meedoen aan natuurinclusieve landbouw (NIL) hebben een streepje voor.
14 December 2023
financieel euro biljetten

Achtergrond Melk

Financiering melkveesector in kritieke fase beland

Voor melkveehouders wordt het steeds moeilijker krediet te krijgen bij banken. Zelfs ophogen van de kredietruimte is problematisch. Het dreigt volgens velen een groter probleem te worden dan de vergunningssituatie. Boeren klagen er massaal over en accountantskantoren bevestigen de situatie. Banken menen dat het beeld genuanceerder is, maar geven toe dat momenteel met veel extra factoren rekening moet worden gehouden, zoals alle onzekerheden rond het stikstofbeleid en de maatschappelijke wens om de agrarische sector te verduurzamen.
8 November 2023

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden