Grond

akkerbouw grond

Nieuws Grond

Pachtnormen in de lift na goede jaren voor de boer

Het ministerie van Landbouw heeft de pachtnormen voor 2024 bekendgemaakt. In alle regio's gaat de pacht omhoog. In het Noordelijk weidegebied blijft de stijging beperkt tot 16%. De grootste stijger is het Zuidwestelijk akkerbouwgebied waar de regionorm met 65% stijgt.
Gisteren 09:20 uur
Dick Schoof

Opinie Krijn J. Poppe

Van shocktherapie naar samen werken met de boer

Het wordt tijd voor een positieve column over het landbouwhoofdstuk van het hoofdlijnenakkoord voor het kabinet-Schoof. Want de afgelopen weken stonden de media bol van de kritische noten over een 'douceurtje' van rode diesel in 2027, symboolpolitiek rond de naamgeving van LVVN (nu nog LNV) en het idee dat je met lef Brussel op andere gedachten brengt.
4 Juni 2024
akkerbouw grond akkerbouwbedrijf

Analyse Grond

Schaalvergroting gaat onverminderd door

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven neemt sneller af dan het areaal cultuurgrond. De gemiddelde standaardopbrengst (SO) van de bedrijven die overblijven wordt steeds groter. De schaalvergroting zet dus gewoon door, zo blijkt uit een analyse van het Compendium voor de Leefomgeving.
3 Juni 2024
grond California

Analyse Grond

Beleggers verliezen belangstelling voor grond

De markt van landbouwgrond is traditioneel het domein van boeren, een selecte groep kapitaalkrachtige (institutionele) investeerders/vermogensbeheerders en de overheid. Beleggers hadden weinig belangstelling voor grond mede door de grote barrières die er zijn om in grond te investeren. Dat is niet alleen in Nederland zo maar ook in de VS. De kredietcrisis van 2007/08 zette de financiële wereld op zijn kop en veranderde ook de houding van beleggers ten opzichte van grond, zo stellen Steve Bruere, president van Peoples Company (investeringsmaatschappij gespecialiseerd in grond) en Ailie C. Elmore van de universiteit van Illinois in een whitepaper.
30 Mei 2024
slak

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Het nieuwe kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB in wording moet wel het meest ongewenste en ook domme kabinet sinds decennia zijn. Tenminste, afgaande op de berichten van de meeste mainstream media. Oppositiepolitici en ook uitgaande bewindslieden doen volop mee aan deze beeldvorming. En het is niet alleen de PVV-deelname die dit losmaakt.
24 Mei 2024
Podcast Valuta Boerenbusiness

Podcast Valuta met Joost Derks

'Stilte voor de storm op financiële markten'

De financiële markten zijn deze periode vooral gefocust op renteverlagingen. Want wanneer hakken de centrale banken in de eurozone (ECB), de Verenigde Staten (Fed) en het Verenigd Koninkrijk (BoE) en kondigen zij - voor het eerst in vijf jaar - een renteverlaging aan? Joost Derks, valuta-expert bij iBanFirst, geeft zijn verwachting.
17 Mei 2024
akkerbouw grond

Nieuws Grond

Bouwland is iets minder duur geworden

Grond is en blijft een schaars goed. Toch is de gemiddelde prijs voor bouwland in het eerste kwartaal van 2024 iets gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal 2023.
25 April 2024
grond Oekraine

Analyse Grond

Grondmarkt redding voor Oekraïense financiën?

De oorlog heeft gigantische gevolgen voor Oekraïne. Niet alleen op het menselijk vlak maar ook economisch. Kosten voor het herstel van de schade zijn volgens schattingen inmiddels opgelopen tot $500 miljard. Zelfs met steun van bondgenoten en donoren zal Oekraïne alle zeilen moeten bijzetten, niet alleen voor herstel op korte termijn, maar ook voor groei op lange termijn. Een radertje dat daarin weleens heel belangrijk zou kunnen worden, is de liberalisatie van de grondmarkt.
9 April 2024
euro economie portemonnee

Opinie Arjan Ausma

Wee ziene oogn nich lös döt möt vaak de knip lös doon

Terwijl ik de deur van de boerderij achter me dichttrek, loop ik peinzend naar de auto. Hoe hier weer mee verder? Ik had net een goed gesprek met mijn klanten. Een man en vrouw in maatschap, die de afgelopen jaren goed geboerd hebben. Fiscaal vliegen de winsten zogezegd door het plafond. Maar, nu vallen de blauwe enveloppen op de deurmat.
5 April 2024
grond California

Achtergrond Biologisch

Bio en gangbaar gebaat bij 'concentratiegebieden'

Biologische landbouw zou minder negatieve effecten op het milieu hebben dan de conventionele landbouwpraktijk onder meer door minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s). Voor de effecten wordt vooral gekeken op perceel niveau. Over welk effect biologische percelen hebben op het gebruik van GBM op naburige gangbare percelen en daarmee op het totale middelen gebruik is minder bekend. De Universiteit van California, Sante Barbara (UCSB) heeft daar onderzoek naar gedaan dat vorige maand in het wetenschapstijdschrift Science is gepubliceerd.
4 April 2024
akkerbouw grond voorjaar lente zaaien

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Overheid en grond, niet de gelukkigste combinatie

Laat het woord landbouwvrijstelling vallen en je kunt de klok erop gelijk zetten dat LTO moord en brand begint te schreeuwen. Vorige week stuurde demissionair minister van Landbouw Piet Adema de evaluatie van de landbouwvrijstelling naar de Tweede Kamer en een dag later zat LTO als een bok op de haverkist te vertellen hoe belangrijk die vrijstelling is. Maar niet alleen de landbouwvrijstelling ligt op tafel in Den Haag.
26 Maart 2024
akkerbouw grond Engeland UK graan - agri

Nieuws Grond

Britse boer 'braakt' liever dan dat hij teelt

Het Britse landbouwministerie limiteert dit jaar de hoeveelheid landbouwgrond die boeren braak mogen leggen om in aanmerking te komen voor aanvullende landbouwsubsidies. Daarmee moet voorkomen worden dat de voedselproductie te ver achteruitgaat, zo heeft het ministerie bekendgemaakt. Sinds de Brexit hebben boeren in Engeland, Schotland en Wales keuze uit een nieuw subsidieprogramma dat vooral gericht is op natuurbehoud en ontwikkeling.
26 Maart 2024
akkerbouw grond voorjaar perceel

Nieuws Grond

Positie landbouwgrond bij gemeentes opvallend hoog

Gemeentes in het zuiden van Nederland bezitten opvallend veel landbouwgrond, zo blijkt uit een data-analyse van de WUR. Overheden hebben gezamenlijk 10% van alle landbouwgrond in handen, waarbij het vooral de gemeentes in Zuid-Nederland zijn die soms tot wel de helft van alle landbouwgrond binnen hun grenzen in eigendom hebben.
25 Maart 2024
aardappelen

Nieuws Aardappelen

Niet pootgoed maar grond dicteert aardappelteelt

De Boerenbusiness aardappelenquête voor teeltjaar 2024 komt met een opvallende conclusie naar buiten. Niet het tekort aan pootgoed, maar het gebrek aan land zorgt ervoor dat de teelt tegen de grens aanloopt. Zowel grote als kleine telers hebben daarmee te maken.
20 Maart 2024
weide koeien weidegang

Achtergrond Grond

Oprukkende bebouwing slokt landbouwareaal op

Niet de ontwikkeling van natuur, maar de 'verpaarding' en 'vertuining' leggen een steeds groter beslag op agrarische grond, zo was een veel besproken onderwerp afgelopen tijd in Vlaanderen. Circa 15% van de landbouwgrond wordt volgens het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)  niet als zodanig gebruikt, zo blijkt uit de laatste publicatie die dateert uit 2015. In Nederland is de situatie waarschijnlijk niet veel anders. 
29 Februari 2024
koeien Verenigde Staten

Nieuws Grond

Investeerders VS duiken massaal op landbouwgrond

Investeringsfondsen in de Verenigde Staten pompen een recordhoeveelheid dollars in landbouwgrond. Ze zijn op zoek naar stabiele beleggingsmogelijkheden en grond biedt die bij uitstek. In minder dan tien jaar tijd is de waarde meer dan verdubbeld.
26 Februari 2024

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden