Grond

grond akkerbouwbedrijf Verenigde Staten grondprijs

Analyse Grond

Investeerders drijvende kracht op grondmarkt VS

De stemming in de Amerikaanse landbouw wordt er niet beter op volgens de Ag Economy Barometer van de Purdue Universiteit en de CME Group. Hoge kosten voor de inputs en het reële risico dat prijzen van gewassen en vee verder zakken, drukken op de stemming onder de Amerikaanse boeren.
9 Juli 2024
ASR Dick van den Oever

Interview Dick van den Oever (a.s.r.)

'We investeren in grond met een langetermijnvisie'

Stilstand is achteruitgang, dat geldt ook voor agrarische bedrijven. Naast vernieuwing op het gebied van bijvoorbeeld teelt of techniek worden er vanuit de maatschappij en politiek eisen gesteld aan de 'license to produce'. Voor de individuele boer is het lastig daar in vulling aan te geven, nog even los van extra kosten. Andere ketenpartijen zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
2 Juli 2024
grond financieel euro grondprijs

Nieuws Grond

Wordt agrarische grond opnieuw duurder?

Op basis van een enquête onder agrarisch taxateurs verwacht de Rabobank dat de agrarische grondprijs de komende twaalf maanden gelijk blijft of tot maximaal 5% toeneemt. Voor de langere termijn ligt een verdere stijging echter voor de hand, net als (nog) grotere prijsverschillen per regio.
27 Juni 2024
koeien koeienstal voerhek

Analyse fosfaatrechten

Fosfaathandel nog stiller met afroming verder weg

Zo de fosfaatrechtenhandel al niet op zijn gat lag, dan is het de laatste paar weken zo mogelijk nog rustiger geworden. Kopers zijn nog afwachtender of hebben het geld niet.
19 Juni 2024
grond bodem

Achtergrond Teelt

Vijf mogelijkheden voor braakliggende grond

Het is niet op alle plekken gelukt om tijdig een gewas te zaaien of poten. Sommige percelen blijven daarom noodgedwongen braak liggen. Welke opties heb je als akkerbouwer of melkveehouder in de tweede helft van juni?
19 Juni 2024
export Scheepvaart

Nieuws Zuivelbusiness

Boter steelt show en beperkt verlies op GDT

Een gemiddelde daling van de volle melkpoederprijs met 2,5% trekt een voor het overige redelijk positieve GDT-veiling licht omlaag. Boter is de grote tegenhanger van het hoofdproduct, met vooral voor Nieuw-Zeelands product en directe levering een recordprijs.
18 Juni 2024
akkerbouw grond

Nieuws Grond

Pachtnormen in de lift na goede jaren voor de boer

Het ministerie van Landbouw heeft de pachtnormen voor 2024 bekendgemaakt. In alle regio's gaat de pacht omhoog. In het Noordelijk weidegebied blijft de stijging beperkt tot 16%. De grootste stijger is het Zuidwestelijk akkerbouwgebied waar de regionorm met 65% stijgt.
13 Juni 2024
Dick Schoof

Opinie Krijn J. Poppe

Van shocktherapie naar samen werken met de boer

Het wordt tijd voor een positieve column over het landbouwhoofdstuk van het hoofdlijnenakkoord voor het kabinet-Schoof. Want de afgelopen weken stonden de media bol van de kritische noten over een 'douceurtje' van rode diesel in 2027, symboolpolitiek rond de naamgeving van LVVN (nu nog LNV) en het idee dat je met lef Brussel op andere gedachten brengt.
4 Juni 2024
akkerbouw grond akkerbouwbedrijf

Analyse Grond

Schaalvergroting gaat onverminderd door

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven neemt sneller af dan het areaal cultuurgrond. De gemiddelde standaardopbrengst (SO) van de bedrijven die overblijven wordt steeds groter. De schaalvergroting zet dus gewoon door, zo blijkt uit een analyse van het Compendium voor de Leefomgeving.
3 Juni 2024
grond California

Analyse Grond

Beleggers verliezen belangstelling voor grond

De markt van landbouwgrond is traditioneel het domein van boeren, een selecte groep kapitaalkrachtige (institutionele) investeerders/vermogensbeheerders en de overheid. Beleggers hadden weinig belangstelling voor grond mede door de grote barrières die er zijn om in grond te investeren. Dat is niet alleen in Nederland zo maar ook in de VS. De kredietcrisis van 2007/08 zette de financiële wereld op zijn kop en veranderde ook de houding van beleggers ten opzichte van grond, zo stellen Steve Bruere, president van Peoples Company (investeringsmaatschappij gespecialiseerd in grond) en Ailie C. Elmore van de universiteit van Illinois in een whitepaper.
30 Mei 2024
slak

Achtergrond Stikstofstemming

‘Dom en ongewenst’ kabinet kruipt naar startblok

Het nieuwe kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB in wording moet wel het meest ongewenste en ook domme kabinet sinds decennia zijn. Tenminste, afgaande op de berichten van de meeste mainstream media. Oppositiepolitici en ook uitgaande bewindslieden doen volop mee aan deze beeldvorming. En het is niet alleen de PVV-deelname die dit losmaakt.
24 Mei 2024
Podcast Valuta Boerenbusiness

Podcast Valuta met Joost Derks

'Stilte voor de storm op financiële markten'

De financiële markten zijn deze periode vooral gefocust op renteverlagingen. Want wanneer hakken de centrale banken in de eurozone (ECB), de Verenigde Staten (Fed) en het Verenigd Koninkrijk (BoE) en kondigen zij - voor het eerst in vijf jaar - een renteverlaging aan? Joost Derks, valuta-expert bij iBanFirst, geeft zijn verwachting.
17 Mei 2024
akkerbouw grond

Nieuws Grond

Bouwland is iets minder duur geworden

Grond is en blijft een schaars goed. Toch is de gemiddelde prijs voor bouwland in het eerste kwartaal van 2024 iets gedaald ten opzichte van het laatste kwartaal 2023.
25 April 2024
grond Oekraine

Analyse Grond

Grondmarkt redding voor Oekraïense financiën?

De oorlog heeft gigantische gevolgen voor Oekraïne. Niet alleen op het menselijk vlak maar ook economisch. Kosten voor het herstel van de schade zijn volgens schattingen inmiddels opgelopen tot $500 miljard. Zelfs met steun van bondgenoten en donoren zal Oekraïne alle zeilen moeten bijzetten, niet alleen voor herstel op korte termijn, maar ook voor groei op lange termijn. Een radertje dat daarin weleens heel belangrijk zou kunnen worden, is de liberalisatie van de grondmarkt.
9 April 2024
euro economie portemonnee

Opinie Arjan Ausma

Wee ziene oogn nich lös döt möt vaak de knip lös doon

Terwijl ik de deur van de boerderij achter me dichttrek, loop ik peinzend naar de auto. Hoe hier weer mee verder? Ik had net een goed gesprek met mijn klanten. Een man en vrouw in maatschap, die de afgelopen jaren goed geboerd hebben. Fiscaal vliegen de winsten zogezegd door het plafond. Maar, nu vallen de blauwe enveloppen op de deurmat.
5 April 2024
grond California

Achtergrond Biologisch

Bio en gangbaar gebaat bij 'concentratiegebieden'

Biologische landbouw zou minder negatieve effecten op het milieu hebben dan de conventionele landbouwpraktijk onder meer door minder gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s). Voor de effecten wordt vooral gekeken op perceel niveau. Over welk effect biologische percelen hebben op het gebruik van GBM op naburige gangbare percelen en daarmee op het totale middelen gebruik is minder bekend. De Universiteit van California, Sante Barbara (UCSB) heeft daar onderzoek naar gedaan dat vorige maand in het wetenschapstijdschrift Science is gepubliceerd.
4 April 2024

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden