Shutterstock

Nieuws Bodemdaling

Kabinet investeert 100 miljoen euro in veenweiden

19 Oktober 2020

In het kader van het Klimaatakkoord heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten €100 miljoen te investeren in de aanpak van de problematiek in de veenweidegebieden. De uitvoering wordt een samenwerking tussen het Rijk, de provincies, land- en tuinbouworganisaties, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten.

De waterschappen maakten vorige week al bekend te starten met groot onderzoek naar het remmen van de bodemdaling in veenweidegebieden. Het simpelweg verhogen van het waterpeil in de gebieden is geen oplossing. Een hoger waterpeil zorgt er namelijk voor dat boeren in deze regio's hun bedrijfsvoering over de kop moeten gooien. Dit omdat koeien en machines op te natte gronden wegzakken en de grasopbrengst minder is. Kortom: er zijn nieuwe oplossingen nodig. Daarom heeft het kabinet nu besloten om €100 miljoen in de aanpak van de veenweidegebieden te investeren.

Het bedrag wordt uitgesmeerd over 2020 en 2021 én de verschillende provincies die veenweidegebieden kennen. Voor 2020 komt de maximale bijdrage uit op €57,5 miljoen en de resterende €42,5 miljoen kan over 2021 besteed worden. De hoogste bijdrage is voor de provincies Zuid-Holland en Friesland, elk €22 miljoen. Noord-Holland en Utrecht krijgen ieder €18 miljoen, Overijssel kent een maximale bijdrage van €15 miljoen en Groningen ziet een bedrag van €5 miljoen. Daarnaast investeren de provincies gezamenlijk ook een bedrag van €105 miljoen in de aanpak van de problematiek in de veenweidegebieden.

Onderdeel van Klimaatakkoord
De investering is een onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarin staat dat de sectoren landbouw en landgebruik zich in moeten zetten voor een minimale een CO2-reductie van 3,5 megaton tegen 2030. Met een gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden moet een reductie worden behaald van 1 megaton. Die aanpak moet door middel van onderzoek worden samengesteld: de verschillende gebieden vragen namelijk om een eigen oplossingsrichting. Daarbij kun je onder andere denken aan de ontwikkeling van nieuwe technieken voor waterinfiltratie, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en de ontwikkeling van natte teelten.

boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Belangenbehartiging

Van der Tak reageert op rol bij subsidiefraude

Nieuws Kunstmest

Poolse boer krijgt ruim 100 euro kunstmestsubsidie

Nieuws Stikstof

Minister kan PAS-melders niet sneller legaliseren

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Subsidiekraan van 13 miljard binnenkort open

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief