Shutterstock

Nieuws Uitspraak CBb

Melkveehouders krijgen gelijk met fosfaatrechten

1 Februari 2022 - Redactie Boerenbusiness

Drie melkveehouders die medio 2015 met de komst van het fosfaatrechtenstelsel in de knel kwamen te zitten, hebben van de rechter gelijk gekregen dat zij onevenredig zijn getroffen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in drie uitspraken de besluiten van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de dossiers vernietigd. De rechter brengt daarbij een belangrijke nuance aan in het doel van het fosfaatrechtenstelsel.

Bovenstaande meldt rechtspraak.nl. Het betreft melkveebedrijven die op de peildatum van het fosfaatrechtenstelsel (2 juli 2015) door omstandigheden geen melkkoeien op het bedrijf hadden. Twee melkveehouders waren aan het omschakelen naar een biologisch bedrijf en hadden op die dag helemaal geen dieren in de stal rondlopen. De veestapel van het derde bedrijf was op de peildatum kleiner door een combinatie van factoren. Op zijn bedrijf was para-tbc vastgesteld en bovendien had hij te maken met een falende dekstier. Voor alle drie de gevallen bood de knelgevallenregeling geen oplossing.

Stelsel niet bedoeld om herstel onmogelijk te maken
De rechter maakt in de vonnissen van deze drie zaken een duidelijk onderscheid richting het uiteindelijke doel van het fosfaatrechtenstelsel: het stoppen van het uitbreiden van de melkveestapel, zodat Nederland van de Europese Unie de derogatie kan behouden. Bij de drie gedupeerde melkveebedrijven was van uitbreiding geen sprake, nuanceert de rechter. Het fosfaatrechtenstelsel is niet bedoeld om herstel van een door bijzondere omstandigheden of onbedoeld geslonken veestapel onmogelijk te maken, zo wordt in het vonnis aangegeven.

Voor zover de drie melkveehouders hun veestapel terugbrachten tot de in het verleden vergunde en op de locatie daadwerkelijk gehouden aantallen, is geen sprake van een uitbreiding die de derogatie bedreigt. De minister moet daarom een ontheffing verlenen. De rechter oordeelt dat het ministerie van Landbouw binnen zes weken een nieuw besluit moet nemen in deze drie zaken met inachtneming van de uitspraken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws stikstof

Boer dwingt publicatie fosfaattoekenning af

Analyse fosfaatrechten

Fosfaathandel trekt licht aan bij lagere prijzen

Nieuws CBS

Uitscheiding stikstof en fosfaat onder plafond EU

Analyse fosfaat

Hogere fosfaatprijzen bij rustige handel

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden