Akkerbouw vlot verkocht

Grondtransacties meer onderling verhandeld

22 Juli 2016 - 3 reacties

Er komt iets meer beweging in de agrarische vastgoedmarkt. Akkerbouwbedrijven en losse grond worden snel verhandeld, vaak nog voordat deze online staan. Het aantal melkveebedrijven dat te koop komt neemt licht toe, zo valt op te maken uit een rondgang onder makelaars.

Hoewel er wel wat meer beweging lijkt te komen in de aan- en verkoop van melkveebedrijven, kan Jouke Havinga van Havinga Makelaars geen generiek beeld van de huidige marktsituatie geven. ‘In bepaalde gebieden loopt de handel goed door en breiden boeren uit, maar in gebieden met minder bedrijvigheid en minder actieve boeren is het wat rustiger. Actieve boeren maken plannen. Een technisch goed draaiend bedrijf krijgt ook de bank mee. Zo niet, dan moet het bedrijf pas op de plaats maken.’

Melkveehouders verkopen hun geschikte akkerbouwgrond en kopen er goedkopere grond voor terug

De slechte melkprijs en wetten inzake fosfaat, PAS en de melkveewet hebben boeren de afgelopen jaren flink bezig gehouden, stelt de makelaar. ‘De basis is grondgebondenheid. Melkveehouders oriënteren zich op wat ze moeten doen. Willen ze uitbreiden dan moeten ze er land bij hebben; dat is duur, maar noodzakelijk.’

Voor anderen is de situatie reden een afwachtende houding aan te nemen. ‘Die willen meer zekerheid over de fosfaatrechten, de overdracht en de waarde ervan’, merkt directeur Jan Krol van Schelhaas Makelaardij uit Hoogeveen, op. ‘ De lage melkprijs helpt bij de keuze om het bedrijf te koop te zetten. ‘Maar je kunt je afvragen of dat wel zo’n goede timing is’, vindt hij. ‘Kopers zitten waarschijnlijk met een liquiditeitsprobleem en de bank zal daarom terughoudend zijn in de aanvraag.’

In tegenstelling tot de rest van Nederland, staan er in Flevoland weinig melkveebedrijven te koop. 'In ons aanbod op de site staan half juli geen melkveebedrijven', aldus Martien van Arendonk van Leyten en Van der Linde Makelaars in Dronten. ‘De vraag naar grond is er nog steeds. Bij pootgoedbedrijven, tulpentelers, maar ook bij grootschalige traditionele akkerbouwbedrijven. Eigenlijk op alle fronten is er vraag naar grond.’

Havinga die landelijk opereert, maar het accent op het noorden richt, vult aan. ‘Aan goede akkerbouwgrond is zeker behoefte en dat gaat vlot en voor goede prijzen weg. Vooral de behoefte aan lichtere kleigrond, geschikt voor de aardappelteelt, is groot. Dat weten ook melkveehouders. Die maken een move en verkopen hun geschikte akkerbouwgrond en kopen er op een andere plaats grond voor terug die goedkoper is.’

De geleidelijke inkomensgroei in akkerbouw en de voortschrijdende schaalvergroting zet ook boeren in Noordoost-Nederland aan tot investeren. ‘Binnen het veenkoloniale bouwplan is ook goed verdiend waardoor de investeringsdrang groot is’, weet de Schelhaas directeur. ‘Wat te koop komt in akkerbouw gaat vlot en tegen een goed prijsniveau weg. Als je al 200 hectare hebt, koop je er met gemak 20 hectare bij’, licht Krol toe.

Opvallend daarbij is dat niet alle te koop staande objecten online komen te staan. ‘In ons werkgebied wordt veel onderling al geregeld. Iedereen is bereidwillig te kopen, daarom zoekt een verkoper eerst zelf naar een geïnteresseerde. Doorgaans boeren in de omgeving waar al contact mee is en aan wie hij de grond gunt. Als het dan vrij gemakkelijk lukt om de grond gefinancierd te krijgen, dan is de transactie alweer gebeurd voordat deze op de site staat.’

Dat zegt ook Van Arendonk. ‘De stille verkoop houdt ons bezig, maar ik kan daar niet over uitweiden. Bedrijven worden steeds vaker verkocht voordat ze op de site staan.’

De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Henk52 22 Juli 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/grond/artikel/10870826/Meer-grondtransacties-onderling-verhandeld]Meer grondtransacties onderling verhandeld[/url]
Ja, klopt volledig, de gemiddelde akkerbouwer heeft ca. 200 ha. En vrijwel geen schulden, zodat 20 ha. bijkopen van de lopende rek. betaald kan worden.
Henk52 22 Juli 2016
200 ha. Eigendom bedoel ik
Roelof 22 Juli 2016
Ja en iedereen wil ook graag meer. De reden hiervoor weet men zelf vaak niet.
handelaar vlaanderen 22 Juli 2016
Dan poten we nog meer aardappelen om ze tegen een nog lagere prijs te verkopen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Stikstof

Wordt onteigenen boeren beleid nieuw kabinet?

Nieuws PAS-melders

MOB start ook in Drenthe handhavingsprocedures

Interview Arjan Schimmel

'Gehele zuivelsector moet weer met een stem spreken'

Nieuws Stikstof

'Rekenmethode ongeschikt voor emissiearme stallen'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief