Natuurmonumenten

weide koeien mist

Nieuws Stikstofcrisis

Draagvlak stikstofplan LTO ver te zoeken

Het draagvlak in de agrarische sector voor het stikstofplan dat LTO Nederland heeft gelanceerd met Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, Bouwend Nederland en VNO-NCW, is ver te zoeken. Buiten LTO keurt vrijwel elke andere boerenorganisatie het plan af. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving wil het niet doorrekenen.
30 Mei 2021
koeien weidegang grazen

Nieuws Stikstofcrisis

LTO sluit stikstofpact met natuurorganisaties

LTO Nederland heeft een stikstofplan gemaakt met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Natuur & Milieu en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en Bouwend Nederland. Het voorstel, dat een gebiedsgerichte aanpak voor het verminderen van de uitstoot van stikstof beoogt, wordt voorgedragen aan de politieke partijen om mee te nemen in de kabinetsformatie. 
25 Mei 2021
Boerenbusiness

Opinie Geesje Rotgers

Stikstofdaling een-tweetje WNF en kabinetadviseurs

Dit moet ongeveer het Haagse spel zijn dat is gespeeld om het reductiedoel voor stikstof op te krikken naar 50 tot 70%. Eerst werd gesproken over stikstofreducties van pakweg 30 tot 50%. Half maart wordt opeens het veel hogere percentage de media ingeslingerd. Hoe kan dat?
19 April 2021
euro

Nieuws GLB

'Natuurorganisaties innen helft van boerensteun'

Natuurorganisaties Brabants Landschap en Natuurmonumenten hebben de afgelopen jaren enkele miljoenen aan EU-landbouwsubsidies ontvangen. Dat belastinggeld uit Brussel was eigenlijk bedoeld als inkomenssteun voor pachtende boeren. Dit meldt Follow the Money.
12 Februari 2021
Brussel EuropeseUnie Europa EU

Achtergrond GLB-beleid

Groene partijen blijven pleiten voor herziening GLB

Nadat de Europese lidstaten op 23 oktober een overeenkomst bereikten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), stemde het Europese Parlement er een aantal dagen later ook mee in. Het besluit was een aderlating voor meerdere 'groene' partijen. Daarom blijven zij ook vandaag de dag pleiten voor een herziening van het GLB.
12 November 2020
windenergie windturbine windmolen energie platteland kavelpad

Nieuws Energie

Wie maakt er wél ruimte voor duurzame energie?

Groene energie is essentieel, maar mag niet ten koste gaan van de natuur. Dat statement brengen natuurorganisaties onder de aandacht in een brief aan de verantwoordelijke ministers. Waar is er wel ruimte voor 11.000 hectare zonnepanelen en honderden windmolens?
11 September 2020
Brussel EuropeseUnie Europa EU

Nieuws Grond

Honderden miljoenen ten onrechte naar natuurclubs

Volgens het Europese of hebben natuurorganisaties onterecht subsidies omvangen van de Nederlandse staat voor de aanschaf van natuur. De Europese Commissie moet nu opnieuw bepalen of de staatssteun ongeoorloofd is.
3 September 2020
zonnepanelen zonneenergie

Nieuws Energie

Kabinet negeert zonneladder bij vergunning

In navolging van LTO spreekt ook Natuurmonumenten zich nadrukkelijk uit voor het consequent toepassen van de zogenaamde zonneladder bij het realiseren van zonneparken. De regeringspartijen hielden in april een motie van PvdA'er Moorlag van deze strekking echter tegen.
16 Juni 2020

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden