Copa-cogeca

Boerenbusiness

Nieuws Vertrouwensindex

Optimisme van Europese boer neemt toe

Het vertrouwen in de toekomst onder Europese boeren neemt toe. Ook in Nederland neemt het algehele vertrouwen onder de agrarische ondernemers toe, al is dit niet voor alle afzonderlijke sectoren het geval.
14 Juli 2021
Brussel EuropeseUnie Europa EU

Politiek GLB

Onderhandelingen over nieuw GLB lopen stroef

In Brussel zijn de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in volle gang. De vraag die nu centraal staat is hoe het budget van €387 miljard (een derde van de EU begroting) de komende jaren wordt verdeeld.
27 Mei 2021
energie diesel

Nieuws Energie

Biobrandstof nodig in energietransitie

De Europese Commissie is momenteel bezig het Renewable energy directive (Red) - onderdeel van de Green Deal - te herzien. Biobrandstoffen zijn daarin een omstreden onderwerp. Critici vinden dat de beleidsmakers te weinig oog hebben voor realistische oplossingen om op de middellange termijn de boeikasgasuitstoot te verminderen.
20 Mei 2021
aardappelen pootgoed

Inside Aardappelen

Streep door import Schots pootgoed

Nederlandse pootgoedtelers, die op hoogwaardig uitgangsmateriaal uit Schotland vertrouwen voor de pootaardappelvermeerdering, worden door een handelsblokkade gedwarsboomd. Daar moet snel verandering in komen als het aan LTO Nederland ligt. Handelshuizen doen wat ze kunnen.
24 Februari 2021
euro economie portemonnee

Nieuws Copa-Cogeca

Copa-Cogeca: 'Negatieve cashflow in EU is probleem'

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca heeft zorgen geuit over de negatieve cashflow waar telers in de Europese momenteel mee kampen. Door de dalende marktprijzen is het voor telers niet meer mogelijk om de productiekosten terug te verdienen.
14 September 2020
financieel euro valuta

Nieuws Corona

COPA-COGECA: Steun voor veehouderij hard nodig

De Europese koepelorganisatie COPA-COGECA pleit voor extra ondersteunende maatregelen voor de Europese veehouderij, zo laat zij in brandbrieven gericht aan de Europese Commissie weten. De extra steun is hard nodig nu de coronacrisis een groot deel van de veehouderij haar afzetmarkten heeft stilgelegd.
14 April 2020

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden