Agrifoto

Nieuws Landbouwbeleid

WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat

17 September 2021 - 7 reacties

Een nieuw kabinet moet vanaf 2023 bij voorkeur zo'n 30% van de directe Europese inkomenssteun voor de landbouw (eerste pijler) overhevelen naar het potje voor andere landbouw-gerelateerde uitgaven (tweede pijler). Doel is om klimaat- en natuurdoelen te kunnen halen. Dit staat in een studie van Wageningen Universiteit die betaald is door het ministerie van LNV.

Het rapport bouwt voort op onder meer aanbevelingen die in maart zijn gedaan door een reeks ambtenaren in dienst van Algemene Bestuursdienst (rapport ABD Topconsult).

In ronde getallen komt het plan erop neer van de €717 miljoen aan directe inkomstensteun onder het nieuwe Europese landbouwbeleid, een bedrag van €215 miljoen wordt afgehaald. Daarmee moeten doelen worden bereikt op gebied van onder meer stikstofreductie, peilverhoging in veenweidegebied en de aanleg van bufferzones rondom Natura 2000-gebieden. 

Inkomensverlies
Door het nieuwe GLB gaat de gemiddelde boer er vanaf 2023 zo'n €2000 per jaar op achteruit. Zou de voorkeursvariant in de studie van WUR worden gekozen, dan gaat dit ten koste van nog eens zo'n €3.000 aan directe inkomenssteun per bedrijf per jaar. In sommige gevallen, zoals voor Veenkoloniale akkerbouwbedrijven, loopt het verschil echter op tot ruim €12.000 per bedrijf per jaar. 

In de studie wordt erkend dat dit serieuze inkomensgevolgen kan hebben voor landbouwbedrijven, maar de overheid is volgens de schrijvers ook niet verantwoordelijk voor het inkomen van 'individuele bedrijven'.

Van subsidie naar beprijzing
De auteurs van de rapportage adviseren het kabinet ook om minder te leunen op subsidies om landbouwbedrijven mee te laten werken aan een gewenste beleidsomslag. Er moet in plaats daarvan meer worden ingezet op normstelling en beprijzing (van emissies), zo wordt gesteld. Voor vernattingsmaatregelen in het Veenweidegebied (80.000 hectare) moeten boeren wel worden gecompenseerd, is het idee.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
7 reacties
Abonnee
SjefO 17 September 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10894209/wur-adviseert-inzet-30-glb-steun-voor-klimaat]WUR adviseert inzet 30% GLB-steun voor klimaat[/url]
Ik heb toevallig dit jaar gefietst in en om het Fries Drentse Wold ik heb mijn ogen uitgekeken hoe goed er de natuur uit zag en er is van enige verloedering absoluut geen sprake, ook heb ik gezien hoeveel mooie middelgrote en grote veehouderij bedrijven om dit gebied liggen als deze bedrijven om zeep geholpen moeten worden voor een juridisch probleem dan moet het Europese rechtssysteem hier naar kijken ( het Nederlandse rechtssysteem is zo onbetrouwbaar als de pest)
De NB gebieden zijn de laatste jaren gruwelijk uitgebreid en dan nu weer een buffer erom heen is pure diefstal dit kan niet waar zijn, dit mogen we nooit laten gebeuren
Karel 17 September 2021
Moeten onze knappe koppen zo duur studeren om de GLB bedragen te manipuleren zodat niemand meer inzicht heeft op de resultaten.
Betere vraag is wie weet nog waarom het budget gecreerd is.
Me dunkt om onze achterstand in loonkosten, bedrijfskosten, MILIEU, sociaalsysteem, subsidies enz. te verzachten t.o.v. Azie, Oost Europa, Z Amerika, Afrika enz.
Abonnee
frog 17 September 2021
lees graaigeld voor onbedoelde zakken.
Abonnee
huug 17 September 2021
Weet de WUR dat de GLB waar ergens anders is opgebaseerd , dat is toch duidelijk of niet dan , bemoei halzen bah.
Abonnee
epv 18 September 2021
Is de wur een private ondernemeing? Hoeveel overheidsgeld gaat daarin? Zouden we die niet korten?
zuid-oost 18 September 2021
stop met die onzin van nog meer naar natuur en klimaat....
ik verzeker jullie 1 ding als er nog meer van dit budget ten kosten van de boer afgehaald word. En de product prijzen van de boer blijven in de toekomst net zo laag als nu ,koersen we regelrecht af op een ramp!
een land gaat ten onder als men niet meer zelfstandig is.
Maar dan kunnen we wel zeggen we hebben 3 soorten bloemetjes meer en we zijn 0,000000000000000 % verder met de klimaat doelen.
hier heb je geen onderzoeken voor nodig.
kijk maar naar de situatie gas/energie zijn wij voor een groot stuk afhankelijk van de russen weer zit daar niet mee en gelijk paniek.
Krijg je ervan als land zijnde iedere ondernemer weg lig te pesten onder het mom van groen en natuur.............
Abonnee
Vrij grof 19 September 2021
Een bom op dat WUR zooitje.
Linkse rotbende daar, waar bemoeien ze zich mee.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Paraaf Landbouwakkoord is explosief materiaal

Nieuws Stikstof

Transitiefonds met kleine meerderheid door Kamer

Nieuws Stikstof

'Ik ga uit van draagvlak voor Landbouwakkoord'

Nieuws Politiek

Weerstand in Brussel tegen natuurherstelwet

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox