Shutterstock

Nieuws Politiek

LTO en agrobedrijfsleven: miljarden naar platteland

20 Mei 2021 - 3 reacties

LTO heeft samen met FrieslandCampina, Cosun, Agrifirm en Vion een brief geschreven aan informateur Mariëtte Hamer. Centraal daarin staat een ruimtelijke landbouwimpuls van €2 miljard voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Ook pleiten zij voor een agri-autoriteit voor publiek-private samenwerking.

De 'Ruimtelijke LandbouwImpuls' wordt omschreven als een gebiedsgerichte 'opknapbeurt'. "Geen grootschalig omploegen, maar met moderne technologie kleine en grotere verbeteringen aanbrengen op het gebied van verkaveling, waterhuishouding en infrastructuur. Dat levert een bijdrage aan een beter verdienvermogen voor boeren en tuinders, als ook aan natuur, biodiversiteit en maatschappelijke plattelandsdoelen", staat in de brief.

Agri-autoriteit voor publiek-private samenwerking
Een krachtige samenwerking tussen de rijksoverheid en het agrarisch bedrijfsleven, de zogeheten publiek-private samenwerking, is volgens de partijen ook cruciaal. Zij pleiten er nadrukkelijk voor om deze vorm van samenwerking via een agri-autoriteit te versterken. Dat is een platform waarin op basis van gelijkwaardigheid de overheid en de Nederlandse agribusiness met elkaar kan samenwerken.

Ook worden de formerende partijen opgeroepen om snel werk te maken van de invoering van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. Deze reserve moet agrarische ondernemers in staat stellen financiële buffers op te bouwen om klimaat- en marktverstoringen op te vangen met winst uit betere tijden. Tevens wordt gepleit voor een risicofonds, dat de kosten op zich neemt als een voorgenomen (maatschappelijk gewenste) transitie anders uitpakt dan in het oorspronkelijke businessmodel opgenomen.

Geen rigide beleid tot achter de komma
De briefschrijvers willen verder meer vrijheid om doelen te verwezenlijken in plaats van 'rigide beleid dat tot achter de komma werd voorgeschreven'. Het is volgens hen van groot belang dat de komende jaren wordt ingezet op het ontwikkelen van meetbare doelparameters voor individuele bedrijven en/of percelen. "Vervolgens dient te worden gekozen voor een uniforme monitoring op bedrijfsniveau. Prioriteit ligt daarbij op sensor- en datasystemen voor emissies op stalniveau, de transitie naar groene circulaire meststoffen en uniforme parameters voor emissies buiten het perceel en biodiversiteit in het perceel."

In de brief wordt ook gevraagd om nog sterkere samenwerking tussen de overheid en bedrijfsleven om de consument te informeren, standaarden te zetten en te zorgen dat Nederland verzekerd is van een hoogwaardige voedselvoorziening. Zij vinden ook dat consumenten op Europees niveau eenduidig geïnformeerd dienen te worden over de afkomst van het product en de wijze hoe dat product tot stand is gekomen.

Europese CO2-taks goed voor Nederlandse boer
De lobbyisten denken tenslotte ook dat een CO2-taks op Europees niveau in het voordeel van de Nederlandse agrarische sector kan werken, doordat Nederlandse boeren en tuinders al in belangrijke mate voldoen aan tal van duurzaamheidseisen.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
van gaal 20 Mei 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10892352/lto-en-agrobedrijfsleven-miljarden-naar-platteland]LTO en agrobedrijfsleven: miljarden naar platteland[/url]
wist niet dat ik als lid van een aantal coöperaties ze een mandaat heb gegeven om mijn belangen behartigen, Volgens mij moeten ze gewoon mijn product zo goed mogelijk verkopen of mijn behoefte zo goedkoop mogelijk inkopen.

Of is het zo dat LTO niet meer voldoende leden heeft om namens de meerderheid te onderhandelen.

En waar waren NAV, NMV enz horen die daar niet bij doen die niet mee, heeft LTO een verbond met het bedrijfsleven gemaakt uit armoede.
Abonnee
jan4072 20 Mei 2021
LTO heeft altijd hoog opgegeven dat ze de landbouwvertegenwoordigen in DenHaag. Blijkbaar komen nu eindelijk zelf tot de conclusie dat het 0,0 positief effekt gehad heeft. Dus halen ze er een paar grote bedrijven bij om toch nog stoer te lijken. 1 jaar FdF (niet vergeten de aanverwante actie groepen) heeft meer opschudding veroorzaakt dan 30 jaar lobby van LTO.
Abonnee
Ivo 20 Mei 2021
L.T.O. gewoon een clubje grrrrrrr. Meer kan je er niet meer over zeggen. Gewoon links laten liggen; jezelf niet meer aan storen; als ze zelf niet actiever willen worden, d.w.z. meer gas erop dus zal dat clubje zichzelf wel opheffen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws AgriNL

Actieplan tot het verdelen van grond stoppende boer

Nieuws Ontbossingsvrije soja

Een-tweetje Agrifirm en FrieslandCampina in soja

Nieuws Varkens

Vion verliest fors aantal varkens in Duitsland

Nieuws Granen

Recordprijs voor granenpool Agrifirm

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief