Shutterstock

Nieuws GLB

'Haal geen vruchtbare grond uit productie'

23 Juni 2021

De onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden donderdag en vrijdag (24 en 25 juni) in Brussel voorgezet. In een brandbrief aan minister Carola Schouten uiten LTO Nederland en het NAJK hun zorgen over de effecten van de Europese maatregelen die nu op tafel liggen.

De 2 organisaties vragen Schouten om op enkele punten een steviger positie in te nemen in de onderhandelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van bufferstroken langs waterlopen, eisen aan gewasrotatie of andere maatregelen zoals gewasdiversificatie en het aanwijzen van agrarisch gebied als niet productief gebied.

Dure grond
De voorstellen die nu de ronde doen in de zogeheten supertriloog - de onderhandelingen tussen de Europese Landbouwraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie - zijn volgens LTO Nederland en het NAJK veel te ingrijpend. "De voorstellen die circuleren zetten nog meer druk op grond. We hebben in Nederland een tekort aan ruimte, met de hoogste grondprijzen in Europa. Vruchtbare landbouwgrond uit productie halen zet boereninkomens verder onder druk, raakt Nederlandse boeren harder dan Europese collega's, en getuigt van weinig besef van het belang van de Nederlandse voedselproductie," schrijft Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland in een toelichting op de brief.

Om voor inkomenssteun uit het GLB in aanmerking te komen moeten boeren aan allerlei voorwaarden voldoen. Die voorwaarden worden tijdens de onderhandelingen vastgesteld. Bij het nieuwe GLB worden ook de zogenoemde ecoregelingen geïntroduceerd, waarmee de landbouw een extra bijdrage kan leveren aan de Europese milieu- en klimaatdoelstelen. Een groot deel van de boeren zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van de GLB-gelden. LTO en NAJK benadrukken dan ook dat het van groot belang is dat de (basis)voorwaarden in het GLB uitvoerbaar moeten zijn.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws FAO

FAO: Aanpassing Europees landbouwbeleid begrijpelijk

Nieuws GLB

Brussel maakt gehakt van Nederlandse invulling GLB

Nieuws Stikstof

LTO Overijssel stapt uit gebiedsoverleg stikstof

Nieuws Voedselzekerheid

Frankrijk brengt 300.000 hectare braak in productie

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief