BB TV Aardappeldebat - deel 1

De aardappel is het gewas van de toekomst

De consument stelt hogere eisen en ook vanuit de politiek wordt invloed uitgeoefend. Hoe houdt de boer zich staande in dit speelveld? Gea Bakker (Rabobank), Hendrik-Jan ten Cate (LTO/BO Akkerbouw) en Albert Schirring (Bayer) bespreken deze uitdagingen.